„Ąžuolyno“ gimnazijoje - šimtukininkų gausa (4)

Ketvirtadienį Lietuvos abiturientai sužinojo dar keturių valstybinių brandos egzaminų rezultatus - lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, chemijos ir informacinių technologijų.

Šiemet visi egzaminų rezultatai išsiskiria padidėjusiais šimto balo įvertinimais.

Pats svarbiausias ir aktualiausias egzaminas yra lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis brandos egzaminas. Visos Lietuvos mastu egzaminą išlaikė 91,4 proc., o šimtukus gavo 375 kandidatai. Tam, kad išlaikytum šį egzaminą, reikėjo surinkti 30 taškų iš 100 galimų.

Klaipėdos miesto savivaldybės Švietimo skyriaus patarėja Vida Bubliauskienė pateikė informaciją apie Klaipėdos moksleivių pasiekimus. „Mes analizuojame savo pavaldumo mokyklas, bet visada kontekste minime ir Klaipėdos licėjų“, - kalbėjo V. Bubliauskienė.

Klaipėdoje lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą laikė 910 mokinių. Iš jų 92 kandidatai šio egzamino neišlaikė. Pernai neišlaikiusiųjų buvo mažiau. Iš šio egzamino šimtukus gavo 16 mokinių (pernai 11). Keturiolika šimtukų gavo Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos abiturientai. „Atskirai minint licėjaus pasiekimus, 4 mokiniai gavo šimtukus iš 35 laikiusiųjų“, - teigė patarėja. Šio egzamino bendras išlaikymo vidurkis labai nežymiai atsilieka nuo Respublikos vidurkio.

Visoje Lietuvoje matematikos egzaminą išlaikė 84,4 proc. kandidatų, pernai tik 67,6 proc. Šimto balų įvertinimą gavo 1,7 proc. abiturientų. Šių metų pasiekimai yra panašūs su 2019 metais egzaminą laikiusiųjų mokinių. Tam, kad išlaikytum matematikos egzaminą, šiais metais reikėjo surinkti 9 taškus iš 60 galimų.

Klaipėdoje matematikos egzaminą laikyti rinkosi daugiau mokinių nei pernai - 847 kandidatai. 136 abiturientai egzamino neišlaikė. Pernai iš šio egzamino 100-ukus gavo 15 mokinių, šiemet 23 mokiniai. Iš jų 19 šimtukų gavo Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos abiturientai, 1 šimtuku džiaugiasi Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazija ir Klaipėdos Vydūno gimnazija, o du šimtukus gavo Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija.

Licėjaus mokiniai gavo 11 šimtukų iš šio egzamino, o iš viso laikė 33 mokiniai. „Nuo Respublikos bendru išlaikymo vidurkiu mes atsiliekame 0,5 balo“, - teigė V. Bubliauskienė.

140 klaipėdiečių rinkosi laikyti informacinių technologijų egzaminą. Dešimt mokinių neišlaikė. Iš šio egzamino 42 abiturientai gavo šimtukus, kai pernai iš to paties egzamino šimtukų gavo devyniolika.

32 šimtukus gavo Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos mokiniai, 1 šimtuką gavo Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos ir Klaipėdos Baltijos gimnazijos abiturientai, du šimtukai atiteko - Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijai. Licėjus iš 11 laikiusiųjų gavo 6 šimtukus.

Klaipėdoje chemijos egzaminą laikė 40 abiturientų. Neišlaikė vienas mokinys, o vieną šimtuką gavo licėjaus abiturientas.

Klaipėdiečių chemijos ir informacinių technologijų bendri balų egzaminų vidurkiai yra aukštesni už Respublikos bendrą vidurkį.

Klaipėdoje lietuvių kalbos mokyklinio egzamino neišlaikė apie 37 proc. mokinių.

„Ne paslaptis, kad mokyklinį egzaminą renkasi tie mokiniai, kuriems lietuvių kalba sekasi sunkiau, todėl turime tokį procentą neišlaikiusiųjų“, - minėjo V. Bubliauskienė.

Šis egzaminas yra vertinamas dešimtbalėje sistemoje, bet nė vienas iš abiturientų tokio balo negavo. Devintukus gavo devyni mokiniai, o didžioji dalis išlaikiusiųjų gavo nuo 4 iki 7 balų.

Ąžuolyno gimnazija tai ne tik mokslo žinių kalvė aukšto lygio mieste, bet ir įdiekta mokinių kultūra už mokyklos ribų . teko važiuoti autobusu Nr2 stotelėje į autobusą įlipo jų mokyklos gal 20mokinių, jie taip gražiai be stumdymo, be riksmų, keiksmų, ne kaip kiti paklausykite autobusuose , užėmė laisvas vietas, kultūringai tyliai šnekučiavosi ,tai buvo pagarba iš jų aplinkiniams. Pagarba šios mokyklos pedagogams ir mokiniams ačiū už miesto propagavimą
Ramutė, 2021-07-17 09:45
Šaunuoliai Ąžuolyno gimnazija. Kur tvarka, ten ir rezultatai
Svečias, 2021-07-16 14:14
Universitetinė gimnazija "Žemyna" neturi kuo pasigirti. Tik vardas - universitetinė.
Tautietė, 2021-07-16 06:57
Sidebar placeholder