UAB „Mestilla“ vykdys plėtrą (12)

UAB „Mestilla“ gamykla įsikūrusi Klaipėdos miesto LEZ teritorijoje esančioje pietrytinėje uostamiesčio dalyje planuoja plėtrą - statys dar 5 statinius.

Esamoje UAB „Mestilla“ gamyklos teritorijoje iš panaudoto rapsų aliejaus (atliekų) yra kuriamas biodyzelis. Tad gamyklos teritorijoje planuojama statyti rezervuarų ūkį, panaudoto augalinio aliejaus iškrovimo-pakrovimo postą, filtrų pastatą, panaudoto augalinio aliejaus pirminio apdorojimo pastatą ir vamzdynų estakadą.

Planuojama, jog rezervuarų ūkis bus skirtas saugoti žaliavoms ir paruoštiems produktams, iškrovimo-pakrovimo postas bus naudojamas žaliavų perkrovimui iš atvažiavusių cisternų į žaliavoms skirtas talpas, o filtrų pastate bus išdėstyti trijų lygių filtrai, kurie efektyviai sumažins skleidžiamą taršą ir kvapus.

UAB „Mestilla“ gamyklos naujieji statiniai bus skirti biodyzelino gamybos pajėgumo didinimui, kuris bus pagamintas iš atvežto atidirbto rapsų aliejaus.
 

PLĖTRA. UAB „Mestilla“ statys dar 5 statinius.

Atidirbtas rapsų aliejus bus atvežamas cisternomis prie iškrovimo-pakrovimo posto ir specialia įrangą, kartu su vamzdžių sistema, žaliavos bus perkraunamos į žaliavų atsistovėjimo talpas. Jeigu žaliavos bus geros kokybės, toliau jos keliaus į aliejaus pirminio perdirbimo pastatą, kur išdėstytas trikantėris (skirtas žaliavų perdirbimui) ir aušyklė (atvėsina gamybinius įrenginius).

Perdirbtos žaliavos keliaus į jiems skirtas atsistovėjimo talpas. Pasiekus reikiamą temperatūrą, perdirbtos žaliavos sumaišomos su priedais ir gaunamas paruoštas produktas.

Ant kiekvieno rezervuaro numatyti alsuokliai kurie susijungia su ortakiais per kuriuos užterštas oras keliaus į trijų lygių filtrus.

Užterštas oras paimamas ir nuo visų gamybinių patalpų ir keliauja į trijų lygių filtrus, kur oras efektyviai išvalomas ir išmetamas per kaminą.

Raktažodžiai
Klaipėdiečių iniciatyvos už demokratiją ir ekologiją prezidentė Andronova :) Jei neklystu su pavadinimu , reikėtų rekvizituose pasitikrinti ....Reziduoja Klaipėdoje prezidentė , mieste toookia tarša :))))
Turime net prezidentę :) , 2021-04-23 17:58
Taigi dar yra visokios " žaliosios " , visokios Andronovos ? :) Taip giriasi , kad kovoja su tarša mieste :))) Tik panašu realius darbus miestiečiams dirbo tik Girskienė :) Visi kiti " tuščia vieta " ...
:))))), 2021-04-23 17:51
Užkniso negyvai!! Reik į Girskienę kreiptis
Užkniso, 2021-04-22 19:36
Sidebar placeholder