„Tavo idėja“: laikas išrinkti geriausius sumanymus

Jau nuo lapkričio 1-osios prasideda balsavimas už dalyvaujamojo biudžeto konkurso „Tavo idėja“ iniciatyvas. Už labiausiai patikusias, įdomiausias ir originaliausias idėjas bus galima balsuoti visą lapkričio mėnesį. Tai padaryti gali kiekvienas Klaipėdos rajono gyventojas, kuriam ne mažiau nei 16 metų. Savo balsą galima atiduoti net už tris projektus.

Iš viso buvo pateikta net 41 idėja, o Savivaldybės specialistų komanda, išnagrinėjusi pateiktus sumanymus ir įvertinusi, ar jie atitinka konkurso sąlygas, atrinko 31 idėją už daugiau nei 1,6 mln. eurų. Visos jos atkeliavo į finalinį etapą – balsavimą.

„Gyventojai jau mato, kaip konkurso „Tavo idėja“ projektai keičia Klaipėdos rajono veidą, nes jau įgyvendinta 18-a jų. Ir atėjo metas visiems nuspręsti, kokios dar idėjos virs realybe. Tam Savivaldybė skirs net 300 tūkst. eurų. O rinktis tikrai yra iš ko, nes sumanymai patys įvairiausi: nuo poilsio zonų, žaidimų ir sporto aikštelių iki kalnų dviračių parko, fontano, kabančio tilto ar pontoninio tilto įrengimo. Tad kviečiu visus aktyviai balsuoti ir išrinkti verčiausias įgyvendinimo“, – sako Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas.

„TAVO IDĖJA“. BALSUOK NET UŽ 3 LABIAUSIAIPATIKUSIUS PROJEKTUS!
Didelės apimties projektai iki 100 000 tūkst. eurų

BALSAVIMAS. Balsuoti galima tiek elektroniniu būdu https://apklausa.klaipedos-r.lt/, tiek užpildant popieriniusbalsavimo biuletenius, kuriuos galima atnešti į J. Lankučio viešąją biblioteką, jos filialus irbibliobusą, taip pat seniūnijas ar Savivaldybės „vieną langelį“. Čia jums taip pat bus suteiktoskonsultacijos, kaip balsuoti el. būdu.

 • Už idėjas balsuoti gali tik gyvenamąją vietą Klaipėdos rajone deklaravę gyventojai nuo 16 metų.
 • Balsuoti galima 1 kartą už 3 projektus.
 • Elektroniniu būdu balsavus kelis kartus, galioja paskutinis balsavimas.
 • Tam pačiam gyventojui balsavus elektroniniu būdu ir užpildžius popierinę balsavimo kortelę, galioja elektroniniu būdu gautas balsas.
 • Tam pačiam gyventojui užpildžius kelias popierines balsavimo korteles, nė vienas balsasneįskaitomas.

Balsavimas vyksta iki lapkričio 30 d.

Lapkričio 14 ir 15 dienomis nuo 18 val. kviečiame atvykti į J. Lankučio viešosios bibliotekos salę ir susipažinti su projektų autoriais bei jų idėjomis. Idėjų pristatymai bus transliuojami ir Savivaldybės,,YouTube“ paskyroje.
Daugiau informacijos, interaktyvų idėjų žemėlapį su aprašymais bei balsavimo biuletenį, kurį galima atsisiųsti, rasite Savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt/tavo-ideja

Mažos apimties projektai iki 30 000 tūkst. eurų

Mažos apimties projektai kaimuose, turinčiuose mažą (250 ir mažiau) deklaruotų gyventojų skaičių, iki 15 tūkst. eurų

BALSUOK IR IŠRINK IDĖJAS, KURIAS ĮGYVENDINS SAVIVALDYBĖ Kiekvienas Klaipėdos rajono gyventojas nuo 16 metų jau gali balsuoti už labiausiaipatikusias, įdomiausias ir originaliausias Dalyvaujamojo biudžeto konkurso „Tavoidėja“ iniciatyvas. Balsavimas vyks visą lapkričio mėnesį, o savo balsą bus galima atiduoti net už tris projektus.

Šiemet idėjos varžosi 3 kategorijose:

 • Didelės apimties projekto savivaldybės teritorijoje, kurio bendra įgyvendinimo vertėneviršija 100 tūkst. eurų. Šiai projektų kategorijai skiriama ne mažiau kaip 180 tūkst.eurų.
 • Mažos apimties projekto, įgyvendinamo savivaldybės teritorijoje, kurio bendraįgyvendinimo vertė neviršija 30 tūkst. eurų. Šiai projektų kategorijai skiriama nedaugiau kaip 90 tūkst. eurų;
 • Mažos apimties projekto kaimuose, turinčiuose mažą (250 ir mažiau) deklaruotųgyventojų skaičių, kurio bendra įgyvendinimo vertė neviršija 15 tūkst. eurų. Šiaiprojektų kategorijai skiriama ne daugiau kaip 30 tūkst. eurų.

Iš viso idėjoms įgyvendinti Savivaldybė skiria vieną didžiausių sumų Lietuvoje – 300tūkst. eurų.
Dalyvaujamojo biudžeto konkursas „Tavo idėja“ Klaipėdos rajone vyksta jau ketvirtąkartą. Per dvejus metus jau įgyvendinta net 18 iš 22 gyventojų idėjų. Likusios idėjos busįgyvendintos artimiausiu metu.
Didelės vertės projektus Savivaldybė įsipareigoja įgyvendinti per 2 metus, o mažos – per1 metus.
Daugiau informacijos https://klaipedos-r.lt/tavo-ideja/.

„Tavo idėja“. BALSUOK!
Gali balsuoti net už 3 labiausiai patikusias idėjas!

Už idėjas balsuoti gali tik Klaipėdos rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravę gyventojai, ne jaunesni nei 16 metų. Balsavimas vyksta nuo lapkričio 1iki lapkričio 30 dienos. Vienas gyventojas gali balsuoti tik už tris projektus ir tik vieną kartą. Pažymėjus daugiau nei 3 projektus – balsas neįskaitomas. Tampačiam gyventojui balsavus elektroniniu būdu ir užpildžius popierinę balsavimo kortelę, galioja elektroniniu būdu gautas balsas. Tam pačiam gyventojuiužpildžius kelias popierines balsavimo korteles, nė vienas balsas neįskaitomas.
Dalyvaudamas (-a) šiame balsavime patvirtinu, kad: 1. Esu informuotas (-a), jog Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), juridinio asmenskodas 188773688, Klaipėdos g. 2, Gargždai, tel. (8 46) 47 20 25, tvarkydama asmens duomenis veikia kaip duomenų valdytojas. Klaipėdos rajono savivaldybė (toliau –Savivaldybė) asmens duomenis tvarko vadovaudamasi BDAR 6 straipsnio e punktu šiais tikslais ir pagrindais: Savivaldybės gyventojų projektų idėjų, skirtų gyvenamajaiaplinkai gerinti, finansavimo tikslais, kurie nustatyti Tvarkos apraše, nustatant projekto idėjos įgyvendinimui pritarimą davusio asmens tapatybę bei deklaruotos gyvenamosiosvietos adresą. 2. Esu informuotas (-a), jog turiu šias duomenų subjekto teises: teisę susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; teisę reikalauti ištaisyti arba,atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis; teisę prašyti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymoveiksmus (išskyrus saugojimą); teisę prašyti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas; teisę į duomenų perkėlimą; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugosinspekcijai; teisę atšaukti sutikimą. Suprantu, kad mano teisės gali būti įgyvendintos tik nustačius mano tapatybę, taip pat kiekvienu konkrečiu atveju įvertinus mano prašymopagrįstumą. 3. Savivaldybė gali teikti mano asmens duomenis informacinių sistemų ir registrų valdytojams arba iš jų duomenis gauti tiek, kiek tai būtina projektui įvykdyti.Duomenys gali būti teikiami arba gaunami iš informacinių sistemų ir registrų, aprašytų Klaipėdos rajono savivaldybės asmens duomenų apsaugos politikoje. 4. Esuinformuotas (-a), kad Savivaldybė gali teikti ir gauti mano asmens duomenis kitoms valstybės ar savivaldos institucijoms ar įstaigoms, paslaugų teikėjams tiek, kiek tai būtinaprojektui įvykdyti. Administracijos duomenų apsaugos pareigūno, į kurį galiu kreiptis dėl savo duomenų subjekto teisių įgyvendinimo bei kitų klausimų, telefonas (8 46) 47 2025, elektroninis paštas [email protected]. Asmens duomenų saugojimo terminas yra toks, kaip nustatyta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje.

Rašyti komentarą

Plain text

 • HTML žymės neleidžiamos.
 • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Sidebar placeholder