Taisyklės vėl švelnėja: svarbiausi pokyčiai, kurie įsigalios jau rytoj (3)

Karantinas nuo ketvirtadienio švelnėja – naujausius pokyčius pirmadienį patvirtino ministrų kabinetas.

Karantinas visoje Lietuvoje pratęstas iki pat birželio mėnesio pabaigos. Tačiau jau dabar kalbama, jog tai galėtų būti jau paskutinis karantino mėnuo ir nutrauktas jis galėtų būti dar nesibaigus mėnesiui.

Atsisakoma darbo laiko ribojimo

Nuo ketvirtadienio viešasis maitinimas ir kitos pramogų vietos veikia be darbo laiko ribojimo.

Tai reiškia, kad viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų, lažybų ir totalizatorių punktų veikla vykdoma, kai užsakytas maistas ir gėrimai vartojami prie atvirose erdvėse esančių staliukų ir kai veikla vykdoma atvirose erdvėse.

Galimybių paso pokyčiai

Nuo ketvirtadienio keičiasi ir sąlygos, kada asmenys gali gauti Galimybių pasą.

Iki 13 savaičių (vietoje 12) pailginamas terminas po vakcinos „Vaxzevria“ pirmos dozės suleidimo.

Persirgusiems asmenims siūloma suteikti Galimybių pasą praėjus 2 savaitėms po bet kurios vakcinos („Comirnaty“, „COVID–19 Vaccine Moderna“, „COVID–19 Vaccine Janssen“ ar „Vaxzevria“) vienos dozės suleidimo, jei asmeniui diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS–CoV–2 PGR tyrimo rezultatu.

Persirgusiems asmenims suėjus 210 dienų terminui nustatomas papildomas mėnesio laiko Galimybių paso galiojimo laikotarpis, kad šie asmenys galėtų pasiskiepyti COVID–19 ligos vakcina ir Galimybių paso galiojimas nenutrūktų.

Antigeno testo galiojimas Galimybių pasui gauti pratęsiamas iki 48 valandų (vietoje 24 valandų).

Taigi, Galimybių pasas galioja tiems asmenims, kurie:

1. Yra pasiskiepiję viena iš šių COVID–19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų:

  • praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „COVID–19 Vaccine Moderna“ vakcinos antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą, išskyrus šio nutarimo 18.1.5 papunktyje nurodytą atvejį;
  • praėjus 2 savaitėms nuo „COVID–19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo;
  • praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių nuo pirmos „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo, išskyrus šio nutarimo 18.1.5 papunktyje nurodytą atvejį;
  • po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą;


2. Praėjus 2 savaitėms nuo „Comirnaty“, „COVID–19 Vaccine Moderna“, „COVID–19 Vaccine Janssen“ ar „Vaxzevria“ vakcinos vienos dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID–19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS–CoV–2 PGR tyrimo rezultatu;

3. Persirgo COVID–19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS–CoV–2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų (bet ne anksčiau, nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas);

4. Atlikus COVID–19 tyrimą ir gavus neigiamą atsakymą – ne anksčiau nei prieš 72 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus SARS–CoV–2 PGR tyrimą arba ne anksčiau nei prieš 48 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus antigeno testą;

5. Yra vaikai iki 16 metų.

Kaukių dėvėjimas

Nuo ketvirtadienio kaukių galima nedėvėti atlikėjams, pranešėjams, renginio vedėjams repeticijų, vaizdo, garso įrašų, transliacijų, renginių metu, kai užtikrinamas saugus atstumas nuo žiūrovų ir (ar) dalyvių.

Dėl judėjimo per šalies sieną sąlygų

Nuo ketvirtadienio įsigaliojo atnaujintos sąlygos atvykstantiems vakcinuotiems užsieniečiams iš trečiųjų šalių.

Kaip papildomą įrodymą siūloma pripažinti pagal Europos Komisijos reikalavimus parengtą Europos Sąjungos skaitmeninį COVID pažymėjimą.

Taip pat, siekiant aiškumo, kai skirtingose šalyse skirtingai traktuojamas skiepijimo pabaigos faktas, siūloma nustatyti konkrečias sąlygas, kada laikoma, kad skiepijimas yra baigtas; skiepijimas yra laikomas baigtu, jei po COVID–19 ligos vakcinos dozės suleidimo yra praėję ne mažiau kaip 14 dienų ir asmuo buvo paskiepytas:

  • antra vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro dvi vakcinos dozės;
  • viena vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro viena vakcinos dozė;
  • bent viena vakcinos doze, kai vakcina suleista asmeniui, kuris persirgo COVID–19 liga ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS–CoV–2 PGR tyrimo rezultatu.

Atsižvelgiant į didėjantį atvykstančiųjų turistų srautą bei į tai, kad vasaros sezono metu daug šeimų keliauja su vaikais, o šiuo metu tik kai kurios užsienio valstybės pradeda vakcinaciją vaikų nuo 12 metų amžiaus, bei siekiant suteikti galimybę vaikams be papildomų leidimų laisvai atvykti į šalį, siūloma leisti visiems užsieniečiams (iš trečiųjų šalių) iki 16 metų amžiaus atvykti be apribojimų.
Taip pat tikslinami reikalavimai dėl COVID–19 tyrimų atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims.

COVID–19 tyrimų siūloma nebereikalauti iš visų atvykstančiųjų ir grįžtančiųjų iš užsienio, o tik iš tų, kurie atvyksta ar grįžta iš šalių, įtrauktų į sveikatos apsaugos ministro tvirtinamą COVID–19 ligos paveiktų šalių sąrašą, kadangi pagal naujausius epidemiologinius rodiklius kai kurias užsienio šalis bus galima išbraukti iš šio sąrašo.

Patikslinama, kad SARS–CoV–2 PGR tyrimas turi būti atliktas ne anksčiau nei 72 valandų, o antigeno testas ne anksčiau nei 48 valandų laikotarpiu (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) prieš grįžtant ar atvykstant į Lietuvos Respubliką.

Kartu tikslinami reikalavimai dėl COVID–19 tyrimų atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims, kurie yra vakcinuoti ar persirgę COVID–19 liga.

Nustatoma, kad išimtis dėl COVID–19 tyrimo turėjimo netaikoma atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims, kurie yra vakcinuoti ar persirgę COVID–19 liga, jeigu 14 dienų laikotarpiu iki grįžimo ar atvykimo į Lietuvos Respubliką lankėsi šalyse, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės (pagal sveikatos apsaugos ministro tvirtinamą COVID–19 ligos paveiktų šalių sąrašą). Kaip papildomą įrodymą apie vakcinavimą ar persirgimą siūloma pripažinti pagal Europos Komisijos reikalavimus parengtą Europos Sąjungos skaitmeninį COVID pažymėjimą.

Be to, suvienodinant su Europos Sąjungos reikalavimais, patikslinama, kad persirgusiems asmenims nereikia COVID–19 tyrimo tik tuo atveju, kai liga buvo patvirtinta PGR tyrimu (išbraukiamas antigeno testas), bei kada laikoma, kad skiepijimas baigtas.

Švietimo veiklos organizavimas

Nuspręsta suvienodinti ugdymo, mokymo ir neformaliojo švietimo sąlygas – atsisakyti perteklinių ribojimų.

Nustatyta, kad mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių dėl kurtumo, vidutinio, žymaus, labai žymaus klausos sutrikimo ar kochlearinio implanto, visiško aklumo, aklumo su regėjimo likučiu, silpnaregystės, laisvės atėmimo vietose veikiančių mokyklų (skyrių) mokinių pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas ar jo dalis vykdoma, brandos egzaminai ar jų dalys vykdomi, egzaminai mokiniams, kurie baigia ugdymo programą pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, ir stojamieji egzaminai (ar kiti atrankos būdai) į bendrojo ugdymo programas vykdančias mokyklas vykdomi, profesinis mokymas ar aukštojo mokslo studijos vykdomos patalpose užtikrinant 10 kv. m patalpos plotą vienam mokiniui, kai patalpose yra daugiau kaip 10 mokinių.

Nustatoma, kad neformalusis vaikų švietimas vykdomas užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas sąlygas, o užsiėmimuose uždarose erdvėse vienu metu ir vaikų stovyklose vienoje grupėje gali dalyvauti ne daugiau kaip 30 vaikų, išskyrus atvejį, kai vaikų stovykloje dalyvauja tik vaikai ir darbuotojai, turintys Galimybių pasą.

Visiems vaikų vasaros stovyklų organizatoriams testavimas turės būti privalomas.

Neformalusis suaugusiųjų švietimas ir neformalusis profesinis mokymas vykdomi užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas sąlygas, o uždarose erdvėse turi būti užtikrintas 10 kv. m patalpos plotas vienam asmeniui arba vienu metu gali dalyvauti ne daugiau kaip vienas asmuo, išskyrus neformaliojo suaugusiųjų švietimo užsiėmimus, kai dalyvauja tik asmenys, turintys Galimybių pasą.

Į mokyklas nuo ketvirtadienio leista grįžti beveik visų šalies savivaldybių mokiniams.

Atsižvelgiant į gerėjančią epidemiologinę situaciją Lietuvoje, nesitestuodami užbaigti mokslo metus mokyklose galės beveik visų šalies savivaldybių pradinukai ir 5–11 klasių mokiniai.

Iki šiol galiojusi tvarka, kai mokomasi mišriuoju būdu periodiškai atliekant mokinių ir kontaktiniu būdu dirbančių mokytojų, kitų darbuotojų profilaktinį tyrimą COVID–19 ligai diagnozuoti arba savikontrolę galimai COVID–19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti, lieka savivaldybėse, kuriose sergamumas COVID–19 vis dar viršija 200 atvejų 100 tūkst. gyventojų. Dabartiniais duomenimis, tai yra Utenos, Švenčionių, Ukmergės, Molėtų rajonų ir Visagino savivaldybės.

Kvailesniu sprendimu sunku ir sugalvoti
vytautas, 2021-06-20 08:14
Sventeje kiek gali but zmoniu
..., 2021-06-17 23:44
Tai kitu savivaldybiu svietimo darbuotojams testuotis nebereikia?
SABINA, 2021-06-16 22:20
Sidebar placeholder