Mūsų veikla ištraukė iš Putino melų voratinklio daug puikių, bet suklaidintų žmonių

Norisi uždėti dar vieną akcentuką po Vasario 16-osios deglų eisenos. Įvairūs žmonės ne pirmą dieną klausia, ar mačiau ir kaip vertinu tai, kad eisenoje dalyvavo ar ją lydėjo (neatskirsi) žinomai prokremliškų pažiūrų žmonės, kaip antai Laurynas Ragelskis ar Grafas Liutkevičius. Kaip galiu vertinti? 

Viena vertus, tai manęs visiškai nedžiugina. Neatsitiktinai kviesdamas į deglų eiseną visur kartojau, kad nežiūrint pažiūrų skirtumų kviečiami visi, kas palaiko suverenią nacionalinę Lietuvos valstybę.

Kas reiškia, kad tiek Europos federacijos, tiek grįžimo į Kremliaus glėbį šalininkai savąja vizija bent organizatorių vizijai yra svetimi. Bet koks suverenaus valstybingumo atsisakymas su Vasario 16-osios idealais ir deklaracija absoliučiai nedera.

Niekas kitas už jus neatsakys, ar esate Kremliaus ekspansijos ir grįžimo į Lietuvą šalininkas.

Kas toks yra – „Pro Patria“ sambūriui ir deglų eisenai jų vertybės svetimos. 

Kita vertus, niekas nieko nevaro iš bendros šventės. Jeigu nepaisant priešingų įsitikinimų norite dalyvauti ir galite tą daryti civilizuotai, tai ir dalyvaujate. Nesuprantu žmonių, kurių akyse renginį diskredituoja tai, kad jame pamato vieną ar kitą odiozinį asmenį.

Renginiai yra laisvi, kiekvienas gali ateiti ir dalyvauti, kol savo veiksmais ar akivaizdžiai renginio vertybėms prieštaraujančiais plakatais/šūkiais nenusipelno pašalinimo.

Mano žiniomis, deglų eisenoje niekas nederamai nesielgė ir nei organizatorių, nei policijos nebuvo pašalinti.

Nesąžininga priekaištauti dėl to, kokių žmonių buvo tūkstantinėje minioje. Tai visų šventė. 

Pagaliau reikia turėti kantrybės. Kantrybės ne propagandistams, o jais patikėjusiems. Daugybė patriotiškų ir Lietuvą mylinčių žmonių yra patikėję įvairių prokremlinių propagandistų kritiška retorika.

Jiems sunku įsileisti suvokimą, kad visokie lėkstučiai, pressjazz, kuraičiai, ekspertai, karžygiai ir panašūs yra priešiški Lietuvai, kad jų kritika valdžiai seniai peraugusi į nusivylimo pačia valstybe kurstymą.

Sakiau ir sakysiu, kad mūsų veikla ištraukė iš Putino melų voratinklio daug puikių, bet suklaidintų žmonių, žinau ne vieną konkretų atvejį.

Prasminga dėl to stengtis.

Sidebar placeholder