Vilius Kavaliauskas: Žygis į lietuviškos Klaipėdos 10-metį

Sausio 15-oji – mūsų Klaipėdos diena, jau 99-oji. Kitąmet švęsime 100-metį, kai atgavome (prijungėme) mums taip reikalingą kraštą.

Be jo Lietuva būtų nepilnavertė, ir tas ryžtingo žingsnio jubiliejus svarbesnis nei tais pat metais švęsima Vilniaus sukaktis.

Mūsų pareiga – pagerbti tam pasiryžusius 1923 metų Lietuvos politikus bei kariškius, ir pirmiausia – prijungimo vadą Joną Polovinską-Budrį.

Sukilimo monumentas ar vado perlaidojimas Klaipėdoje būtų projektas, prie kurio prisidėtų visa Lietuva.

Mano bičiulis iš Čikagos Ernestas Lukoševičius atvežė ir įteikė Klaipėdos miesto vadams neįtikėtiną tų dienų kūrinį – maršą „Valio, Klaipėda“.

Jo autoriumi įrašytas kapit. J.Neringas (kas tai – slapyvardis ar realus žmogus?).

Natos surastos Tėviškės lietuvių evangelikų liuteronų parapijoje, kurią įkūrė išeiviai iš Mažosios Lietuvos.

Tikimasi, kad miesto orkestras įgarsins šį kūrinį Klaipėdos jubiliejui.

Sidebar placeholder