Rotušės aikštėje nori žalios šviesos automobiliams

Pakoreguotam Kretingos Rotušės aikštės detaliajam planui nepritariantys verslininkai, kiti šios centrinės miesto dalies pertvarka suinteresuoti asmenys, kad išsaugotų dabartinį automobilių parkingą šiaurinėje aikštės dalyje, pakeistų kitus nepatikusius plano sprendinius Savivaldybės valdžiai įteikė 200 parašų patvirtintą peticiją. Sukilusiųjų nenuramino šį antradienį Savivaldybėje įvykęs pakartotinis Rotušės aikštės detaliojo plano pakeitimų svarstymas, kai kurie jų grasino savo interesus toliau ginsią teismuose.

Parkingo naikinime mato verslų pražūtį

Peticijoje, kurios vienas iniciatorių yra uždarosios akcinės bendrovės „Palangos verslo centras“ direktorius Evaldas Petrauskas, teigiama, kad Kretingos rajono savivaldybės administracija, rengdama Rotušės aikštės detaliojo plano pakeitimo užduotį, galėjo neįvertinti vietų automobiliams statyti poreikio aikštės teritorijoje veikiantiems verslams, taip pat gyventojams, kurie dėl ankštų kiemų automobilius irgi palieka aikštėje.

„Dabar ne vieša aikštė, o viešas parkingas“, – esamą situaciją Kretingos centre apibūdino Kretingos miesto centrinės dalies detaliojo plano pakeitimus atlikusios uždarosios akcinės bendrovės „Archinova“ architektė Rūta Stuopelienė. Architektės įsitikinimu, yra įmanoma istorinę Kretingos aikštę atlaisvinti nuo automobilių, tą suderinant su verslo lūkesčiais.

Koreguojamame plane didysis aikštės automobilių parkingas numatytas priešingoje, šiaurinėje aikštės pusėje, išplečiant apie 50 metrų gilyn į aikštę (dabar skveras) esamą parkingą (šalia Turizmo informacijos centro, pastato Rotušės a. 1, Pranciškonų stadiono.) Detalųjį planą keičiantys „Archinovos“ architektai Rotušės aikštėje numatė vietas automobiliams: 464 bendro naudojimo teritorijoje, 154 komerciniuose sklypuose ir 50 privačių sklypų prieigose. R. Stuopelienė pripažino, kad, pagal techninį reglamentą, 31 vietos dar

„Koks durnius sugalvojo ardyti dabartinį aikštės parkingą. Aplink aikštę esančiuose komerciniuose, administraciniuose pastatuose dirba apie 1,5 tūkstančio žmonių. Seniau buvo turgaus aikštė, į ją su arkliais atvažiuodavo. Greit nei su arkliu, nei su mašina nebegalės“, – piktinosi E. Petrauskas, kurio šeimai priklauso įvairiems verslams nuomojamas Rotušės a. 7 pastatas (buvęs „Telekomo“.)

Palei šį, kitus toje pačioje kaip Kretingos evangelikų liuteronų bažnyčia aikštės pusėje stovinčius pastatus, planuojamas 8 metrų pločio infrastruktūros sklypas, kuris tarnautų gatvei – tiek pėstiesiems, tiek išimtiniam transporto eismui. Eismas aikštėje būtų vienpusis. „Bus išlaikyti visi servitutai prieiti, privažiuoti“, – patikino R. Stuopelienė.

„Nebūtina automobiliu įvažiuoti į kiekvieną parduotuvę“, – replikavo meras A. Kalnius, akcentavęs, kad aikštės renovacija, geriausiu atveju, prasidėtų po 4 metų, ne anksčiau. „Gal reikėtų taikyti ribotą 15–20 min. stovėjimo laiką, kaip dabar Vilniaus gatvėje prie kalakutienos, „Liepos“ parduotuvių. Kodėl miesto svečias šiandieną turėčiau ateiti į Rotušės aikštę, kuri yra automobilių parkingas, net vaikams nėra pritaikytos erdvės“, – svarstė meras, priminęs jau ne kartą gvildentą, bet lig šiol neįgyvendintą mintį vietų automobiliams trūkumą spręsti ribojant jų stovėjimo aikštėje laiką.

Kretingos rajono savivaldybės tarybos nariui Gediminui Venckui šis koreguojamo detaliojo plano sprendinys kėlė ne vieną klausimą. Jo pastebėjimu, Kretingos miesto bendrajame plane šioje aikštės vietoje numatytas nuo 18 iki 22 metrų pločio infrastruktūros koridorius, o koreguojamame detaliajame plane jo plotis dargi nenurodomas, 8 metrų koridoriaus plotį projektuotojai tik žodžiu patvirtinę.

„Svarstomo Rotušės aikštės detaliojo plano korekcija Savivaldybei kainavo, berods, 37 tūkst. eurų. Neapibrėžtumas vien dėl sklypo infrastruktūrai pločio tik patvirtina, kad ir pakeistas planas strigs, jį vėl teks taisyti“, – kalbėjo G. Venckus. Jis akcentavo, kad pateiktame plane nėra infrastruktūros sklypo nei raudonųjų, nei centrinių linijų, nors jų reikalaujama Savivaldybės plano keitimo sąlygose.

Žemėtvarkos srities specialistas G. Venckus įrodinėjo, kad infrastruktūros koridorius pėstiesiems ir transportui šioje aikštės dalyje turėtų būti gerokai platesnis negu 8 metrai. Jis kartu su kolega Savivaldybės tarybos nariu Giedriumi Petreikiu pritarė verslininkų įžvalgoms, kad panaikinus šiaurinės dalies automobilių parkingą gyvenimas miesto centre apmirtų.

Vienam bankų patalpas nuomojantis verslininkas Paulius Laučys prasitarė, kad, sužinoję apie planuojamas pertvarkas aikštėje, banko atstovai svarsto atsisakyti patalpų, nes ši vieta bankui nebetiktų. „Dabar ir žmonėms su negale patogu patekti į šioje vietoje įsikūrusius bankus, kai automobilį gali prie pat pasistatyti“, – tarė G. Venckus.

Verslininkai Arūnas Abželtis, Aurimas Juška, kiti akcentavo, kad ir dabartinio aikštės automobilių parkingo, kuris yra didesnis už numatomą koreguojamame plane, neužtenka, atvykusiųjų į Kretingos centrą automobiliais nuolatos užkemšami aikštės namų kiemai.

Dalyvavusieji plano svarstyme buvo susirūpinę, ar, išplečiant parkingą šiaurinėje aikštės dalyje, nebus iškirsti ten augantys medžiai, ar aikštėje beliks žalumos. Kretingos rajono savivaldybės meras Antanas Kalnius prašė vertinant Rotušės aikštės detaliojo plano korekciją nepaskęsti smulkmenose, „žiūrėti iš esmės, pagražės dėl to ar ne Kretinga“.

Meras patikino, kad pertvarkant aikštę bus suformuota 700 vietų automobiliams statyti. „Tai bus padaryta“, – užtikrino jis. Savivaldybės vyriausioji architektė Reda Kasnauskė ramino: „Detalusis planas nėra techninis projektas, kuriuo bus sprendžiama, kuriuos medžius kirsti, kuriuos palikti. Pagal aikštės viziją, ji tikrai bus žalesnė.“

Anot jos, ir šiaurinėje dalyje plečiamas parkingas automobiliams būsiąs žalias, automobilių stovėjimo vietas skirs žalios, medžiais apsodintos juostos, stovėjimo danga bus korėta. Toks žalias automobilių parkingas yra Ukmergėje. Architektė pranešė, kad bus rengiamas Kretingos Rotušės aikštės pertvarkymo techninis projektas ir jo svarstymas irgi būsiąs viešas. (Techniniam projektui parengti Savivaldybės Strateginiame veiklos plane yra numatyti 300 tūkst. eurų.)

Techniniame projekte visi aikštės pertvarkymo sprendiniai, elementai bus sudėlioti daug išsamiau.

Kretingos rajono savivaldybė derasi su įmone „Pupa – strateginė investicija“ dėl Rotušės aikštės su jos prieigomis rekonstrukcijos techninio projekto parengimo. Pasirašius sutartį (pasirašyti tikimasi liepą) projektavimo darbai užtrukti turėtų apie 18 mėnesių. „Techninio projekto rengimo metu bus laiko ir viešoms diskusijoms, kokia turėtų būti ateities Rotušės aikštė, o dėl automobilių parkavimo spręs ir gyventojai“, – tvirtino R. Kasnauskė.

„Pupa – strateginė investicija“ parengta Kretingos Rotušės aikštės vizija buvo pripažinta geriausia 2014 metais Savivaldybės organizuotame aikštės vizijų konkurse. 2022 metais „Pupa – strateginė investicija“ viziją suderino su Vilniaus gatvės renovacijos projektu.

Kretingos centro tvarkymą pradėti planuojama atnaujinant aikštės prieigas – renovuojant Trumpąją, V. Nagevičiaus, Vytauto gatves.

„Vilniaus gatvės susiaurinimas, kuriam taip pat buvo priešinamasi, suteikė miestui žavesio, atsirado daugiau vietos vaikščiojimui. Ne parkavimo vietos automobiliams formuoja miesto patrauklumą“, – teigė A. Kalnius. Meras žadėjo, kad įgyvendinus įmonės „Pupa – strateginė urbanistika“ Rotušės aikštės pertvarkymo viziją aikštė atgis, taps dar žalesne su įvairiomis poilsio zonomis vaikams ir suaugusiesiems, kavinėmis, kitais miesto centrui reikalingais verslo objektais. „Esu iš tų merų, kuris sunkiai priima sprendimą nupjauti medį ir kiekvienas vertingas Rotušės aikštės medis bus saugomas“, – tarė A. Kalnius.

Esamas parkingas automobiliams nėra įteisintas

Dabartinė aikštė automobiliams Rotušės aikštės šiaurinėje dalyje buvo įrengta į Kretingą atėjusio prekybos tinklo „Maxima“ iniciatyva. Dalį lėšų tam skyrė prekybos įmonė, dalį – Savivaldybė. Architektė R. Kasnauskė patvirtino, kad šio parkingo Rotušės aikštėje atsiradimui nepritarė paminklosaugininkai ir 2010 metais parengtą aikštės detalųjį planą, kuris dabar koreguojamas, derino tik su sąlyga, kad parkingas plane bus pažymėtas kaip naikinamas. Ir koreguojame plane jis lieka naikinamu.

Naikinamas parkingas aikštėje veikia daugiau nei dešimtmetį, tai turėtų paguosti dėl jo išlikimo kovojančius verslininkus, nes, kas žino, gal jis veiks ir dar dešimtmetį ar ilgiau.

Plano koregavimas siejamas su Vilniaus gatvės rekonstrukcija

„Archinovos“ pakoreguoto Rotušės aikštės detaliojo plano vienas viešas svarstymas jau buvo įvykęs, tačiau svarstymą teko pakartoti, išaiškėjus, kad ne visi aikštės sklypų, statinių savininkai apie tai buvo informuoti.

Renovuojant Kretingos miesto centrinę Vilniaus gatvę Rotušės aikštės teritorijoje dėl įrengtų eismo žiedų ties sankirtomis su Birutės, J. K. Chodkevičiaus gatvėmis, pastatytų autobusų stotelių keitėsi kai kurių sklypų ribos ir visus tuos pokyčius reikėjo įteisinti koreguojant Rotušės aikštės detalųjį planą. Tą padaryti būtina tam, kad užbaigtų renovuotos Vilniaus gatvės pridavimo eksploatuoti procedūras. Šiandieną dalis (visa važiuojamoji) renovuotos Vilniaus gatvės priklauso Lietuvos automobilių kelių direkcijai, dalis (šaligatviai, kita) yra Savivaldybės.

Pagal Savivaldybės su direkcija pasirašytą sutartį, Vilniaus gatvė galutinai užbaigus jos pridavimo eksploatacijai procedūras, atiteks Savivaldybei.

Vietos užstatymui aikštėje – nulis

Kretingiškį architektą Vytautą Grikšą domino, ar koreguojant detalųjį planą ir kokiais jo sprendiniais formuojama urbanistinė struktūra centrinėje Kretingos dalyje. „Šiuo atveju numatytas tik vienas sprendinys – Rotušės a. 5 sujungti pastatus“, – sakė R. Stuopelienė, akcentavusi, kad užstatymui vietos Kretingos centre beveik nelikę, griūvančių statinių rekonstrukcija reglamentuota, nustatytas leistinas jų aukštis, kiti reikalavimai.

Ankstesnėse diskusijose dėl Rotušės aikštės tvarkymo telšiškis architektas Algirdas Žebrauskas piršo viziją vadovaujantis istoriniu atminimu užstatyti šiaurinę aikštės dalį moderniais pastatais, primenančiais čia buvus žydų krautuves, kepyklą, kitus statinius. R. Kasnauskė aiškino, kad koreguojant detalųjį planą šiai vizijai kelias neužkertamas, planuojamas žaliasis automobilių parkingas tam nėra neįveikiama kliūtis.

„Atkūrus aikštės šiaurinės dalies užstatymo istoriją miestas būtų jaukesnis, urbanistiškai užbaigtas. Buvę statiniai neypatingi, toks atsitraukimas koreguojant detalųjį planą rodo nenorą tai atkurti. Kodėl nesinaudojama proga?“ – nusivylimo neslėpė V. Grikšas.

Svarstant detaliojo plano pakeitimo sprendinius buvo prisimintos ir trys svarbiausios Kretingos miesto dedamosios: dvaras, bažnyčia, rotušė.

Siekis atstatyti rotušę – neužgesęs, A. Kalnius pripažino jį taip pat puoselėjantis.

„Mūsų aikštė šiandieną yra viena iš nedaugelio gyvų šalies mažųjų miestų aikščių. Netgi Klaipėdos senamiestis po tų pertvarkų apmirė“, – miestelėnas A. Juška skatino atnaujinant Rotušės aikštę Kretingoje mokytis ir iš svetimų klaidų.

Gemius

Raktažodžiai

Rašyti komentarą

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Sidebar placeholder