„Achema“: Teisingumo Teismo sprendimas dėl SGDT – daugiau politinis nei teisinis (1)

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas paliko nepakeistą Europos Komisijos 2013-11-20 sprendimu suderintą valstybės pagalbą AB „Klaipėdos naftai“ dėl Klaipėdos suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalo. 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo nuomone, Europos Komisija, priimdama 2013 m. sprendimą, rėmėsi tuo metu jos turėta informacija.

Pažymėtina, kad Europos Komisija 2013 m. sprendimą priėmė vos per kelis mėnesius.

Tačiau, anot teismo, Europos Komisija neturėjo pareigos inicijuoti formalios tyrimo procedūros ir nuodugniai ištirti dėl dar iki šio sprendimo nuo 2011 m. Lietuvoje pradėtos teikti nesuderintos valstybės pagalbos Klaipėdos suskystintųjų gamtinių dujų terminalo įrengimui ir veiklos pradžiai.

Teismai šioje byloje laikėsi bendros pozicijos dėl SGD terminalo Klaipėdoje pirminės finansavimo schemos teisėtumo, kadangi dujų terminalas, EK nuomone, politiškai ir strategiškai buvo būtinas Lietuvai.

Byloje teismo išvadą iš esmės lėmė Lietuvos ir ES geopolitiniai tikslai, o ne teisiniai aspektai.

„Mūsų nuomone, teismo sprendime teisinių argumentų ten nėra daug, tai yra daugiau politinis sprendimas“, – teigė AB „Achema“ atstovaujantis advokatas Vaidas Radvila.

Europos Sąjungos teismams pradėjus nagrinėti bylą dėl Europos Komisijos 2013 m. sprendimo, Lietuvos institucijos 2016 m. bei 2019 m. sumažino valstybės pagalbos apimtis SGD terminalui.

Lietuvos institucijoms Europos Komisijai pateikus naujos techninės ir ekonominės informacijos, Europos Komisija 2018 m. spalį priėmė naują sprendimą dėl mažesnės Lietuvos valstybės pagalbos patvirtinimo Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminalui, kuris yra taip pat apskųstas, ir byla dar yra nagrinėjama ES Bendrajame teisme.

2018 m. suderinta su EK nauja Suskystintųjų gamtinių dujų terminalo išlaikymo schema sudaro nevienodas konkurencines sąlygas valstybės kontroliuojamai UAB „Litgas“ (dabar prijungtai prie AB „Ignitis“), perkančiai dujas pagal ilgalaikę sutartį su Norvegijos koncernu „Equinor“, ir kitoms dujų rinkoje dalyvaujančioms prekybos įmonėms.

„Problema ta, kad valstybės įmonė gauna kompensaciją dėl SGD nugaravimo ir iš „Equinor“ perkamų dujų kainų įsigijimo ir pardavimo skirtumo padengimą, todėl kiti rinkos dalyviai, įskaitant ir UAB „Achema Gas Trade“, praranda konkurencingumą.

Organizatorių nuotr.

Parduodant gamtines dujas šilumos gamintojams, nes valstybės įmonė realiai gali siūlyti bet kokią kainą, nes jos skirtumą per SGD mokestį sumoka AB „Achema“ ir kiti šalies dujų vartotojai“, – sakė „Achemos“ advokatas.

Dėl ydingos ir Lietuvos gamtinių dujų vartotojams nenaudingos sutarties su „Equinor“ taip pat yra pasisakęs ir buvęs energetikos ministras Ž. Vaičiūnas.

Europos Sąjungos Bendrasis Teismas dar nagrinėja bylą dėl Europos Komisijos 2018 m. sprendimu pakeistos Lietuvos valstybės pagalbos SGD terminalui.

"Šioje byloje Europos Sąjungos Bendrasis Teismas, skirtingai nei SGDT 2013 m. byloje, išreikalavo iš Europos Komisijos visą dokumentaciją ir susirašinėjimą su Lietuvos institucijos, prieš priimant 2018 m. sprendimą.

Todėl jeigu dėl 2013 m. SGDT finansavimo schemos Europos Komisija neturėjo visos informacijos apie SGD terminalo sukeliamus rinkos iškraipymus, tai nagrinėjant bylą dėl 2018 m. SGDT finansavimo schemos jau informacija buvo pateikta Europos Komisijai ir jai žinoma dar iki 2018 m. sprendimo priėmimo, todėl šioje byloje tikimės palankaus sprendimo“, – sakė advokatas Vaidas Radvila.

Archyvų nuotr.

Jo Achema nuskriaustieji, tie kas gyvena šalia KLASCO, kas naudojasi Pilies uosto infrastruktūra ir paslaugomis, kas gauna pasekmes Centrinio terminalo ir kitus ale koncerno gerumus supranta kokio "gerumo" šį įmonė, o teisingiau sovietinės nome klaturos savinikai ir....
Kop, 2021-05-02 20:22
Sidebar placeholder