Sunerimta dėl Jūreivystės mokyklos statuto keitimo (5)

Pasirodo, aklai kopijuojant įstatymus ir negalvojant galima prieiti prie didelių kuriozų. Norima užbėgti galimiems tokiems kuriozams už akių, kad Lietuvos aukštajai jūreivystės mokyklai vadovauti būtų skiriami ne meno daktarai ar pripažinti menininkai, o specialistai, turintys šio darbo patirties.

Šiuo klausimu sutaria ir Lietuvos jūrininkų sąjunga (LJS) bei Lietuvos laivų savininkų asociacija ir išsiuntė kartu parengtą raštą Švietimo, mokslo ir sporto, Teisingumo ministerijoms, Seimo Mokslo ir švietimo komitetui dėl ketinimo Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos statute patvirtinti tam tikrą nuostatą dėl mokyklos direktoriaus.

Žinia, universitetų statutus tvirtina Seimas, o kolegijų, aukštųjų mokyklų - Vyriausybė. Kiekvienos mokymo įstaigos statute būna nustatyta jos tvarka: santykiai tarp studentų ir dėstytojų, paaiškinta, kaip turi būti organizuojami direktoriaus ar rektoriaus rinkimai, ir t. t.

Keičiant Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos statutą siūloma tokius reikalavimus kelti jos direktoriui: „Direktorius turi būti nepriekaištingos reputacijos, turintis ne mažiau kaip trejų metų pedagoginio darbo stažą ir trejų metų valstybinio darbo patirtį asmuo, kuris turi mokslo arba meno daktaro laipsnį, arba yra pripažintas menininkas, moka valstybinę kalbą ir vieną iš užsienio kalbų...“

LJS pirmininkas Petras Bekėža teigia, kad, rengiant Vyriausybės nutarimo projektą, į Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos statutą yra tiesiog perkelti teiginiai iš 2017 metais parengtos Mokslo ir studijų įstatymo pataisos įstatymo. „Viskas perkelta iš ano įstatymo, tik pridėti tie 3 metai patirties“, - sako jis.


Faktai

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija teikia derinti Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 4 d. nutarimo “Dėl Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos statuto patvirtinimo„ pakeitimo“ projektą. 2017 m. gruodžio 21 d. Lietuvos Seimas priėmė Lietuvos mokslo ir studijų įstatymo 29 straipsnio pakeitimo įstatymą, kuriuo nuo 2022-01-01 įteisino nuostatas, kad rektorius (direktorius) turi būti nepriekaištingos reputacijos, pedagoginės ir vadybinės patirties turintis asmuo, kuris turi mokslo arba meno daktaro laipsnį, arba yra pripažintas menininkas.

LLSA ir LJS nuomonė

Mūsų nuomone, reikalavimas Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos direktoriui turėti mokslo arba meno daktaro laipsnį arba būti pripažintu menininku yra perteklinis, gerokai apribojantis galimybes aukštos kvalifikacijos praktikams dalyvauti tokių mokyklų direktorių konkursuose ir eiti tokias pareigas.

Norime atkreipti dėmesį, kad Seimas, priimdamas 29 straipsnio 5 dalies formuluotę, taikė ją visoms mokslo ir studijų institucijoms, neišskirdamas jų vykdomų studijų srities, o Vyriausybė tvirtina atskirai kiekvienos aukštosios mokyklos statutą. Todėl būtų logiška atsižvelgti į aukštajai mokyklai būdingą studijų ir absolventų profesinės veiklos sritį ar ūkio sektorių, kuriam rengiami specialistai.

Dėl šios priežasties sudėtinga suvokti, kodėl į Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos (LAJM) statutą tiesiogiai perrašomos Mokslo ir studijų įstatymo nuostatos. Patvirtinus Vyriausybei statutą, kuriame yra tokios tiesiogiai perrašytos formuluotės, LAJM privalės vadovautis tokiu statutu organizuodama direktoriaus rinkimus.

Tokiu atveju gali kilti kuriozinė situacija, kai LAJM, rengiančiai jūrų laivų laivavedžius, mechanikus, elektromechanikus, uosto valdymo ir jūrų transporto logistikos specialistus, vadovaus pripažintas menininkas, nesusijęs su šios aukštosios mokyklos veiklos sritimi.

Siūlymas

Siūlome pakeisti LAJM statuto 72 punktą ir jį išdėstyti taip: Direktorius turi būti nepriekaištingos reputacijos, turintis ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo ir 3 metų vadybinio darbo patirtį asmuo, kuris turi mokslo daktaro laipsnį arba jūrinio laipsnio diplomą ir moka valstybinę kalbą, ir vieną užsienio kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų) bei yra susipažinęs su teisės aktų, reglamentuojančių mokslą ir studijas, reikalavimais.

Raktažodžiai
Musu valdzia nepaprastai gabi-sunaikino milziniska zvejybos laivyna,tad sunaikinti vienintele salyje vienintele aukstaja jurininku mokyklu-vienas juokas.
klp, 2021-06-02 06:15
Manyčiau, kad šaunuoliai tie mūsų valdininkai? O kodėl ne, agronomams vadovaus baletmeisteris, jūrininkams chormeisteris !!! Puiku???🐃⚓🚤
Algimantas Požela, 2021-05-14 14:10
Koverkiat ar dabartinis dirikas neitinka
Vadimas, 2021-05-12 21:27
Sidebar placeholder