Švietimo srities atstovo rinkimai

Balsavimas

Jau antri metai iš eilės asociacija :"Mano miestas Klaipėda" bendradarbiaudama su socialiniu partneriu dienraščiu "Vakarų ekspresas" siekia apdovanoti nusipelniusį Klaipėdai žmogų.

Šiemet garbingas ordinas "Už meilę Klaipėdai" bus įteiktas švietimo srities atstovui, Jūros šventės metu liepos 23 d. 18.00 val. Teatro aikštėje.

Miestiečiai, padėkite mums išrinkti labiausiai Klaipėdai švietimo srityje pasižymėjusį asmenį.

Balsuoti galite tiesiog paspausdami „Patinka“ (ang. „Like“) prie jūsų favorito „Vakarų ekspreso“ „Facebook“ paskyroje čia

Balsavimas bus stabdomas liepos 16 d. 12 val. 

Kandidatai:

Janina Urbikienė

Janina Urbikienė

Janina Urbikienė – nuoširdi, mylinti gamtos darželio VšĮ „Šv. Pranciškaus paukšteliai“ vadovė, burianti kolektyvą, kuris su didžiule meile ugdo vaikus – Vilties miesto piliečius. Janina yra Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno prieigose kuriamo sensorinio sodo bendraautorė. Ši oazė bus skiriama autizmo spektro paliestiems vaikams, onkologiniams ligoniams ir jų artimiesiems, kuriems praleistos valandos sensorinėje aplinkoje palengvins socialinę adaptaciją, pagerins darbo įgūdžius bei padidins galimybę integruotis darbo rinkoje.

Jovita Saulėnienė

Jovita Saulėnienė

Literatūrologė, filologė, aistringa kraštotyrininkė Jovita Saulėnienė, knygų „Prūsijos karalienė Luizė Klaipėdoje“, „Nugrimzdusi Klaipėda“ bei „Karališkoji Klaipėda“ autorė, žinoma kiekvienam besidominčiam Klaipėdos miesto istorija. Jovita kuria ir rašo su didžiule meile Klaipėdos miestui, jo praeičiai ir dabarčiais, o jos knygos – tikri meno kūriniai.

Kęstutis Videikis

Kęstutis Videikis

Kęstutis Videikis – vairavimo mokytojas, kuris moko vairavimo teorijos neformaliai vairavimo mokyklose. Taip pat jis moko vairavimo teorijos formaliai Klaipėdos "Varpo" gimnazijoje. Per praeitus metus mokytojas Kęstutis sukūrė ir įrašė net virš 200 paskaitų ir jas padovanojo visuomenei. Tai atliko be jokio atlygio skirdamas savo laiką - norėdamas gero mokiniams. Taip pakeitė šios mokslo šakos mokymosi principą - seniau reikėjo mokėti vairavimo mokykloms už teorijos mokymą. Nuo šiol Kęstučio Videikio dėka šis mokslas tapo nemokamas Visiems.

Lilija Bručkienė

Lilija Bručkienė

Klaipėdos Vydūno gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja – aktyvi ir visuomeniška pedagogė, analizuojanyi ir kelianti į viešumą švietimo problemas. 2020 m. Išleido knygą „Be 5 minučių prestižinė“. Ši knyga – tai tris savaites ministerijoje gyvenusios mokytojos autentiška patirtis. Chronologine tvarka pateikti įvykiai nuo 2018 m. Vasaros iki 2019 m. Rudens, pildomi straipsniais, rašytais tiek būnant ministerijoje, tiek ir vėliau. Taip ne tik atskleidžiami faktai apie tai, kas vyko steiko metu, bet ir analizuojamos gilesnės švietimo sistemos problemos.

Marijus Šidlauskas

Marijus Šidlauskas

Marijus Šidlauskas  nuo 1985 m. rugsėjo – Lietuvos konservatorijos Klaipėdos fakultetų anglų kalbos ir lietuvių literatūros dėstytojas, Klaipėdos universiteto dėstytojas, humanitarinių mokslų daktaras (1992), docentas (1993). Jis vienas aktyviausių Klaipėdos literatūrinio gyvenimo dalyvių ir vertintojų. Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 2011 m.

Raimonda Nabažaitė

Raimonda Nabažaitė

Dr. Raimonda Nabažaitė - Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslo darbuotoja. Jos tyrimų interesai yra Viduramžių ir naujųjų laikų miestų archeologija, Klaipėdos senųjų bažnyčių tyrimai, koklinės kermaikos studijos – technologija, kultūrinės įtakos, meninė, socialinių aspektų vertė. 2018–2019 m. projekto „XIX a. silkių rūšiavimo sistemos fragmentų konservavimas (I etapas)“, kurį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, vadovė.

Roma Bončkutė

Roma Bončkutė

Prof. dr. Roma Bončkutė yra Humanitarinių mokslų daktarė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tekstologijos skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja, Klaipėdos universiteto dėstytoja. Profesorės moksliniai interesai yra XIX a. lietuvių literatūros istorija, tekstologija, egodokumentika; Simono Daukanto palikimo tekstologiniai tyrimai ir jo kūrybos recepcija. Apdovanota Klaipėdos universiteto Rektoriaus diplomu ir premija už geriausią 2007 m. mokslinę veiklą Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos K. Donelaičio atminimo medalis už lietuvių literatūros klasiko atminimo populiarinimą, rūpinimąsi jo atminimo įamžinimu (2015).

Vygantas Vareikis

Vygantas Vareikis

Prof. dr. Vygantas Vareikis yra Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyriausias mokslo darbuotojas, profesorius. Vietinėje ir Lietuvos spaudoje rašo probleminiais Klaipėdos miesto istorijos ir lietuvių-žydų santykių istorijos klausimais. Knygos „Klaipėda XX amžiuje“(1993), pažintinės publicistikos rinkinio „99 Klaipėdos miesto istorijos“ (2008, išversto į anglų ir vok. k.) ir daugiau kaip 30 mokslinių straipsnių lietuvių, anglų, vokiečių, rusų, lenkų, italų kalbomis autorius. 2013–2015 m. 2015–2018 m. Lietuvos mokslo tarybos finansuoto KU BRIAI mokslinių tyrimų projekto „Pirmojo pasaulinio karo atminimas: Lietuvos ir Rytprūsių lyginamoji analizė (iki 1939 metų)“ vykdytojas.

Vytautas Staugas

Vytautas Staugas

Vytautas Staugas yra Baltijos gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas. Be galo mylimas savo mokinių,  jie mokytoją buvo išrinkę ir nominatu Klaipėdos „Rotary“ klubo „Karalienė Luizė“ medaliui, kuriam šis medalis ir atiteko. Vytautas save vadina liberaliu mokytoju – stengiasi mokiniams suteikti pasirinkimo laisvę ir prisiimti atsakomybę už savo asmeninius pasirinkimus ir pasiekimus, nesiekia ugdyti paklusnių vergų, kurie atlieka viską, ką liepi, paskui ir gyvenime kažkas už juos turės viską spręsti.