Patvirtintas SGD dujotiekio specialusis planas
Patvirtintas SGD dujotiekio specialusis planas

Įgyvendinant suskystintųjų gamtinių dujų terminalo projektą žengtas dar vienas svarbus žingsnis – patvirtintas SGD terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialusis planas. Specialųjį planą patvirtino LR energetikos ministras Jaroslav Neverovič.

Iki galutinio LR energetikos ministro sprendimo priėmimo specialusis planas derintas bei apsvarstytas su visuomene:

* Specialusis planas rengtas nuo 2011 m. rugpjūčio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 27 d.

* Planavimo sąlygas išdavė 25 institucijos ir ūkio subjektai.

* Viešinimas vyko nuo 2012 m. gruodžio 28 iki 2013 m. balandžio 9 d. Suinteresuoti fiziniai ir juridiniai asmenys pasiūlymus dėl Specialiojo plano sprendinių galėjo teikti raštu AB „Klaipėdos naftai“ arba Specialiojo plano rengėjui visą teritorijų planavimo dokumentų viešinimo laikotarpį iki baigiamųjų susirinkimų-konferencijų pabaigos. Siekiant supažindinti visuomenę su planuojama SGD terminalo infrastruktūros statyba ir specialiuoju planu buvo organizuojami susitikimai su vietos gyventojais, suinteresuotų institucijų, bei ūkio subjektų atstovais.

* Iki 2013 m. gegužės 17 d. visos 25-ios planavimo sąlygas išdavusios institucijos ir ūkio subjektai suderino specialųjį planą be pastabų.

* 2013 m. birželio 3 d. iš Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos gauta teigiama išvada (Nr. TP5-12), kurioje konstatuota, kad specialiojo plano sprendiniai ir atliktos planavimo procedūros atitinka Teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Pateikta išvada – specialųjį planą tvirtinti galima.

Pažymėtina, jog pastarojo specialiojo plano rengimo metu buvo atliktos visos teisės aktuose numatytos viešinimo procedūros. Vertinimo subjektams bei visuomenės atstovams ne vieną kartą buvo sudarytos galimybės dalyvauti projekto etapuose teikiant pasiūlymus ir pastabas dokumentų turiniui, siūlant visuomenės poreikius geriausiai atitinkančius sprendimus. Procedūros sudarė galimybę maksimaliai įvertinti planuojamo objekto poveikį visiems aplinkos komponentams bei priartėjimo metodu parinkti tinkamiausią SGD terminalo bei susijusios infrastruktūros, dujotiekio statybos variantą, darantį mažiausią poveikį socialinei, gamtinei ir ekonominei aplinkai.

Patvirtinus specialųjį planą – rengiami krantinės ir dujotiekio techniniai projektai, kurių pagrindu bus išduodami statybą leidžiantys dokumentai, gavus statybą leidžiančius dokumentus bus pradėtos statybos.

Sidebar placeholder