Savivaldybė sužlugdė investicinį projektą.

"Klaipėdos miesto Savivaldybė ir jos atstovai UAB "Klaipėdos krašto atliekų tvarkymas" valdyboje sužlugdė Ūkio ministerijos siūlytą investicinį projektą. Taip įmonė neteko garantuotų 600 tūkst. litų", - teigia Ūkio ministerijos vyriausiasis specialistas Stasys Ivanauskas. Jo teigimu, labiausiai prie to prisidėjo įmonės valdyba, kurios pirmininkas - Klaipėdos miesto tarybos narys Valdemaras Anužis.
Tai ne vienintelis nesklandumas, lydintis šią visam Vakarų Lietuvos regionui svarbią įmonę. "Vakarų ekspresas" jau rašė, kad UAB "Klaipėdos krašto atliekų tvarkymas" priklausanti pavojingų atliekų aikštelė, esanti Dumpių kaime, dėl grubios valdininkų klaidos ar tyčinio aplaidumo vis dar negali funkcionuoti. 6,72 mln. Lt kainavusio objekto eksploatuoti neleidžia valstybinė komisija, nes į jo sanitarinę zona patenka sodyba, kurios buvusiems šeimininkams jau buvo sumokėta kompensacija. Tačiau sodybos šeimininkai ne tik neišsikėlė, bet ir pardavė ją kitiems asmenims.

Delsė svarstyti investicijų klausimą

Klaipėdos miesto savivaldybė minėtoje įmonėje valdo 47,03 proc. akcijų, Ūkio ministerija - 44,95 proc, o likęs akcijų paketas priklauso smulkiesiems akcininkams. Įmonės valdybą sudaro du atstovai iš Klaipėdos miesto savivaldybės - socialdemokratas, miesto Tarybos narys Valdemaras Anužis ir Turto departamento direktorė Danguolė Netikšienė, du atstovai iš Ūkio ministerijos ir vienas smulkiesiems akcininkams atstovaujantis asmuo.
Pasak UAB "Klaipėdos krašto atliekų tvarkymas" valdybos nario, Ūkio ministerijos Verslo konkurencingumo skyriaus vyriausiojo specialisto Stasio Ivanausko, šios įmonės valdyba, vadovaujama Valdemaro Anužio, Klaipėdos miesto savivaldybės iniciatyva sužlugdė investicinį projektą.
S. Ivanausko teigimu, Ūkio ministerija buvo numačiusi investuoti į "Klaipėdos krašto atliekų tvarkymo" bendrovę 600 tūkst. litų. Už šiuos pagal Valstybės investicijų programą skiriamus pinigus buvo numatyta įsigyti pavojingų atliekų aikštelei būtiną laboratorinę įrangą. Kadangi šios lėšos būtų skiriamos kaip kapitalo investicijos, tad jos taptų valstybei priklausančių akcijų dalimi.
"Įstatinio kapitalo proporcijų keitimui turi pritarti akcininkai. Tačiau šio klausimo svarstymas įmonės valdyboje buvo vis atidedamas iki atėjo gruodžio mėnuo. Kadangi investicijoms numatytos lėšos yra biudžetinės ir jas būtina panaudoti iki einamųjų metų pabaigos, tad "Klaipėdos krašto atliekų tvarkymui" skirti pinigai buvo panaudoti kitoms investicinėms programoms", - sakė S. Ivanauskas.
Taip pat Ūkio ministerijai įmonės valdyboje atstovaujantis valdininkas teigė, kad kvietimai į valdybos posėdžius nuolat gaunami pavėluotai. "Kadangi valdyboje svarstomus klausimus privaloma aptarti su vadovybe, tad iškyla nemažai sunkumų, kartais negalima net atvykti į organizuojamus posėdžius", - piktinosi vyr. specialistas.

Pripažįsta vėluodavę

Klaipėdos miesto Savivaldybės Turto departamento direktorė Danguolė Netikšienė pripažino, kad Ūkio ministerijai "Klaipėdos krašto atliekų tvarkymo" valdyboje atstovaujančio vyr, specialisto Stasio Ivanausko priekaištai dėl pavėluoto informavimo apie valdybos posėdžius savo laiku turėjo pagrindo.
"Tačiau mes dabar esame tikrai pasitaisę ir Ūkio ministerijos atstovus apie valdybos posėdžius ir juose svarstysiamus klausimus informuojame prieš savaitę", - "Vakarų ekspresui" sakė D. Netikšienė.

"Savivaldybė privalo išlaikyti kontrolę"

Tuo tarpu "Klaipėdos krašto atliekų tvarkymas" valdybos pirmininkas Valdemaras Anužis "Vakarų ekspresui" teigė, kad iniciatyvos teisę dėl įstatinio kapitalo didinimo turi bet kuris akcininkas. "Tad niekas netrukdė Ūkio ministerijai, kaip vienam iš akcininkų, inicijuoti visuotinio akcininkų susirinkimo ir į svarstomų klausimų sąrašą įtraukti kapitalo didinimo klausimą. O tokio kreipimosi į kitus akcininkus iš Ūkio ministerijos nebuvo. Yra tik kreipimasis į valdybą, kad ji sušauktų visuotinį akcininkų susirinkimą", - teigė V. Anužis.
Svarstant šią Ūkio ministerijos iniciatyvą, balsai valdyboje pasiskirstė trys prieš du ir buvo priimtas sprendimas, kad įmonės įstatinis kapitalas turi būti didinamas proporcingai Savivaldybės ir Ūkio ministerijos įnašams.
V. Anužio teigimu, esamą akcijų santykį reikia ir toliau išlaikyti Klaipėdos miesto savivaldybės naudai, nes tik taip bus galima gauti lėšų iš tarptautinio ISPA fondo regioniniam atliekų tvarkymo projektui finansuoti. Įgyvendinus šį projektą, visos Klaipėdos apskrities atliekos, uždarius rajonų savivaldybėms priklausančius sąvartynus, butų vežamos į vieną modernų sąvartyną, įsikursiantį Dumpių kaime, šalia minėtosios įmonės. Būsimasis sąvartynas priklausys "Klaipėdos krašto atliekų tvarkymui". Tad norint įgyvendinti šį projektą ir gauti finansavimą iš ISPA fondo, "Klaipėdos krašto atliekų tvarkymas" turi būti regioninė, o ne valstybinė įmonė.
Pasak V. Anužio, niekas netrukdė Ūkio ministerijai investuoti į "Klaipėdos krašto atliekų tvarkymą". "Ūkio ministerijai buvo pasiūlyta sudaryti akcininkų sutartį, pagal kurią padidėjus Ūkio ministerijos kapitalo kiekiui įmonėje bent laikinai nepakistų pačios įmonės valdymas. Tokio pasiūlymo motyvu buvo Klaipėdos miesto savivaldybės planai artimiausiu metu padidinti savo kapitalo kiekį šioje įmonėje. Į "Klaipėdos krašto atliekų tvarkymo" balansą bus perduotas Kalotėje esantis sąvartynas, kurį šiuo metu įmonė nuomoja iš miesto. Šį sąvartyną turto vertintojai įvertino apie 700 tūkst. litų. Tad abiejų akcininkų įnašai būtų buvę lygiaverčiai ir akcijų proporcija būtų vis tiek išsilaikiusi uostamiesčio Savivaldybės naudai", - teigė valdybos pirmininkas.
V. Anužis taip pat nematė problemos, kad įmonė už žadėtąsias lėšas neįsigijo laboratorinės įrangos. Jo teigimu, niekas dar neapskaičiavo, tačiau gal būtų pigiau laboratorijos paslaugas pirkti, o ne įsigyti pačią įrangą.

Problemas išspręs reorganizacija?

Pasak V. Anužio iš dalies šias problemas turėtų išspręsti "Klaipėdos krašto atliekų tvarkymo" reorganizavimas į dvi įmones. Viena iš šių įmonių būtų atsakinga už pavojingų atliekų tvarkymą ir priklausytų Ūkio misterijai, o buitinių atliekų tvarkymu užsiimanti įmonė būtų Klaipėdos miesto savivaldybės žinioje. Tokiai reorganizacijai reikalingas įstatymo projektas jau yra ruošiamas Ūkio minsterijoje.
Tačiau, V. Anužio teigimu, būtų galima išvengti ir šios, daug painiavos sukelsiančios reorganizacijos, jei Vyriausybė pritartų jau seniai Klaipėdos miesto savivaldybės siūlomam projektui, pagal kurį Ūkio ministerijai priklausančias "Klaipėdos krašto atliekų tvarkymo" akcijas pasitikėjimo teise valdytų Klaipėdos apskrities viršininko administracija. "Tada visi nesutarimai būtų sprendžiami žymiai operatyviau ir dalyvaujant žmonėms, kurie yra arčiau šių problemų ir žino įvairius jų niuansus", - sakė V. Anužis.

Sidebar placeholder