Kelių tiesimui ir rekonstrukcijai paprašyta per 9 mln. Eur paramos
Kelių tiesimui ir rekonstrukcijai paprašyta per 9 mln. Eur paramos

Nuo rugsėjo 1 d. rajonų savivaldybės turėjo galimybę teikti paraiškas Nacionalinei mokėjimo agentūrai dėl paramos vietiniams regionų keliams tiesti ir remontuoti. Paraiškos baigtos rinkti rugsėjo 30 d., supažindiname su paraiškų rinkimo rezultatais.

Per palyginti trumpą paraiškų surinkimo laikotarpį paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklą „Parama vietiniams keliams“ buvo teikiamos gana aktyviai – jų, preliminariais skaičiavimais, gauta 49, bendra prašoma paramos suma sudaro 9 069 595 Eur. Šiam paraiškų surinkimo etapui buvo skirta 10 322 460 Eur paramos lėšų, taigi rajonų savivaldybėms atiteks didžioji dalis šių lėšų, o prioritetinės eilės sudarymas paramos gavimui įtakos neturės – lėšų pakaks visoms paraiškas pateikusioms savivaldybėms.

Paraiškas dėl kelių atnaujinimo teikė savivaldybės visoje Lietuvoje – po vieną paraišką pateikė 46 savivaldybių administracijos, Kėdainių rajono savivaldybės administracija pateikė tris paraiškas gauti paramą. Daugelyje pateiktų paraiškų prašoma didžiausios projektui finansuoti numatytos sumos – 200 000 Eur su PVM. Primintina, jog paramos lėšomis kompensuojama iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų – likusią projektui įgyvendinti reikalingą išlaidų finansavimo dalį savivaldybė turi finansuoti pati.

Primename, kad parama pagal KPP veiklą „Parama vietiniams keliams“ skirta savivaldybės institucijos valdomiems kaimo vietovės ribose esantiems vietinės reikšmės viešiesiems keliams, kelio ruožui (-ams), gatvei (-ėms) su žvyro danga rekonstruoti, asfaltuoti. Remiami kelio elementai – kelkraščiai, pėsčiųjų ir dviračių takai, šaligatviai, apšvietimo įrenginiai.

Kaip numatyta KPP veiklos įgyvendinimo taisyklėse, kaimo kelių tvarkymo darbai, numatyti projekte, privalo būti atlikti per 36 mėnesius nuo paramos sutarties pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip iki 2023 m. birželio 30 d.

Sidebar placeholder