Kaliningrade paminėtos Kristijono Donelaičio 300-osios gimimo metinės
Kaliningrade paminėtos Kristijono Donelaičio 300-osios gimimo metinės

Kaliningrade ir Kaliningrado srityje spalio 28-29 dienomis iškilmingai paminėtos lietuvių literatūros pradininko Kristijono Donelaičio gimimo 300-osios metinės.

Kaliningrado (Karaliaučiaus) filharmonijoje vyko iškilmingas K. Donelaičio metų vakaras. Sveikindama susirinkusiuosius kultūros viceministrė Agneta Lobačevskytė akcentavo, kad per visą Lietuvai sudėtingą laikotarpį K. Donelaičio vardas buvo atspirtis tiems, kam rūpėjo lietuvių tautos išlikimas.

"Donelaičio darbai, atvėrę giliausius kalbos ir kultūros klodus, įkvėpė kuriančius žmones, nes savo gyvenimu ir žodžiu žadinęs nelaisvų žmonių tautinę savigarbą, savivertę ir žmogiškąjį orumą, Donelaitis uoliai puoselėjo lietuvybę bei teigė prigimtinę asmens teisę būti savimi", - sakė A. Lobačevskytė.

Šventiniame vakare Kaliningrado filharmonijoje koncertavo Vilniaus savivaldybės kamerinis choras "Jauna muzika", ansamblis "Giunter Percussion", Kaliningrado kamerinis orkestras.

Mieste, kurio universitetas padovanojo pasauliui K. Donelaitį - Apšvietos intelektualą ir lietuvių grožinės literatūros pradininką, buvo pagerbti ir apdovanoti kaliningradiečiai - muziejininkai, rašytojai, dailininkai, akademinės bendruomenės nariai, visuomenininkai - nusipelnę puoselėjant jo kūrybą bei įamžinant atminimą.

Lietuvos kultūros ministerijos padėkos raštai bei jubiliejinės K. Donelaičio monetos įteiktos Kaliningrado istorijos ir dailės muziejaus dailės skyriaus vedėjai Valentinai Pokladovai, šio muziejaus vyriausiajai specialistei Lianai Verdian, K. Donelaičio memorialinio muziejaus vedėjai Liudmilai Silovai, Kaliningrado rašytojų sąjungos pirmininkui Borisui Bartfeldui, Kaliningrado PEN centro vadovui Viačeslavui Karpenkai, kitiems nusipelniusiems Kaliningrado srities žmonėms.

Apdovanojimai taip pat įteikti Lietuvos kultūros atašė Kaliningrade Romanui Senapėdžiui ir Lietuvos K. Donelaičio draugijos pirmininkui Kaziui Napoleonui Kitkauskui.

Už bendradarbiavimą organizuojant jubiliejinę programą padėkota Kaliningrado srities kultūros ministrei Svetlanai Kondratjevai bei ministerijos specialistams, Lietuvos generaliniam konsului Kaliningrade Vaclavui Stankevičiui.

Jubiliejiniuose renginiuose Kaliningrade dalyvavę Lietuvos ir Kaliningrado institucijų, kūrybinių sąjungų atstovai aplankė paminklą K. Donelaičio gimtinėje Lazdynėliuose, paminklą K. Donelaičiui Guseve (Gumbinė), kur poetas buvo pakrikštytas. Iškilmingas minėjimas įvyko ir Tolminkiemyje - čia poetas tarnavo parapijiečiams didžiąją savo gyvenimo dalį. Tolminkiemio bažnyčioje ir buvusioje klebonijoje, kur buvo sukurti "Metai", 35 metus veikia K. Donelaičio memorialinis muziejus.

K. Donelaičio vardas suteiktas Nesterovo (Stalupėnai), kur 1740-1743 m. kantoriumi dirbo K. Donelaitis, bibliotekai.

2014-ieji paskelbti K. Donelaičio (1714-1780) metais, minint lietuvių grožinės literatūros pradininko, poemos "Metai" autoriaus 300-ąsias gimimo metines.

Jubiliejiniams metams paminėti skirta daugiau kaip 60 įvairių renginių Lietuvoje ir užsienyje. Jubiliejiniai K. Donelaičio metai įtraukti į UNESCO ir valstybių narių 2014 m. minimų sukakčių sąrašą. Poemą "Metai" 1977 m. UNESCO įrašė į Europos literatūros geriausių kūrinių sąrašą, o K. Donelaičio rankraščiai ir laiškai jubiliejinių metų išvakarėse įrašyti į "Pasaulio atminties" nacionalinio dokumentinio paveldo sąrašą.

Sidebar placeholder