"Baltijos kelią" surengė ir Paryžiuje
"Baltijos kelią" surengė ir Paryžiuje

Kai prieš 30 metų pasaulį nustebino Baltijos kelias nuo Vilniaus iki Talino, keliolika Lietuvos jaunimo organizacijų atstovų Paryžiuje dalyvavo Pasaulio jaunimo kongrese. Tarp jų buvo ir nemažai Klaipėdos, Vakarų Lietuvos gyventojų.

Kongrese Prancūzijoje dalyvavo ir teisininkas, diplomatas Vygaudas Ušackas, parašęs straipsnį tuo metu leistam savaitraščiui "Atgimimas". Artėjant Baltijos kelio 30-mečiui, V. Ušackas pasidalijo prisiminimu.

"Čia visa spalvinga delegacija. Vytautas Radžvilas, Gintaras Tomkus, Vytautas Ališauskas, Valdemaras Katkus, Albinas Januška, Jonas Čekuolis, Egidijus Meilūnas, amžinatilsį Stasys Urniežius ir kiti", - pasidalijęs straipsnio fotokopija teigė V. Ušackas.

Kongresas buvo skirtas Didžiosios Prancūzijos revoliucijos bei Žmogaus ir piliečio teisių deklaracijos 200-osioms metinėms paminėti. Lietuvos delegacija buvo parengusi parodą apie paskutiniųjų metų įvykius ir svečius pasitiko klausdama, ar Europa gali būti laisva, kai Baltijos šalys okupuotos.

"Prancūzijos lietuvių ir kitų Baltijos šalių bendruomenės surengė daugiatūkstantinę demonstraciją, Paryžiaus "Baltijos kelią", kuriame dalyvavome. Nešėme plakatus ir skandavome: "Soviet army go home from Lithuania", "Freedom Baltic states", "Occupied Baltic states - is Europe free?" ir taip toliau", - prisiminė V. Ušackas.

Prie Laisvės statulos Senos upės saloje buvo surengtas mitingas. Oratoriai smerkė Molotovo-Ribentropo paktą, reikalavo sugrąžinti nepriklausomybę okupuotoms Baltijos valstybėms.

Demonstracijoje Paryžiuje taip pat dalyvavo Nijolė Sadūnaitė, Lietuvos katalikų bažnyčios kunigų delegacija, visą laiką Lietuvos organizacijų atstovus šiltai ir nuoširdžiai globojo Paryžiaus lietuviai, ypač Ričardas Bačkis, vėliau tapęs ambasadoriumi Paryžiuje.

Praėjus porai dienų buvo nusiaubtas Lietuvos paviljonas, dingo dvi Lietuvos valstybinės vėliavos ir daug nuotraukų. Deja, nebuvo išsiaiškinta, kas tai padarė.

V. Ušackas sakė, kad tai buvo pirmoji jo kelionė į užsienį, o jausmai buvo dvejopi - buvo džiugu keliauti, bet sykiu ir apmaudu, kad neteko dalyvauti tikrajame Baltijos kelyje.

"Kai važiavome, dar nežinojau, ar papulsime, nes neturėjome vizų. Važiavome į Maskvą, atstovybėje laukėme ir prieš pat skrydį netikėtai gavome vizas.

Buvo abejonių, ar vykti tokią dieną, bet ir Sąjūdžio vadai, ir Prancūzijos lietuviai, kurie organizavo mūsų atvykimą, akcentavo, kad svarbu, jog kongrese dalyvautume ne su Sovietų Sąjungos vėliava, kad nepriklausomos Lietuvos jaunimo organizacijos iškeltų savo vėliavą. Tokia buvo mano pirmoji asmeninė diplomatinė misija", - šypsojosi V. Ušackas.

Vygaudas Ušackas. Stasio ŽUMBIO nuotr.

Jis sakė sužinojęs, kad Paryžiuje bus rengiama didžiulė demonstracija, tad lietuviai prie jos prisijungė nešdami plakatus, agituojančius už Lietuvos, Baltijos šalių laisvę. Demonstracijoje dalyvavo keliolika tūkstančių žmonių. Žmonių eisena judėjo nuo Eifelio bokšto iki Laisvės statulos.

Pakeliui buvo praeita pro televizijų redakcijas, kurios rengė reportažus, tad Baltijos šalių jaunimo plakatai buvo pastebėti ir ten.

"Manau, kad mes Baltijos kelią pratęsėme iki Paryžiaus", - kalbėjo V. Ušackas.

Paryžiuje buvo autobusu iš Ispanijos vykusi Lietuvos kunigų, vienuolių delegacija. Prancūzų "Caritas" atstovai dovanojo lietuviams įvairių trūkstamų vaistų, kurių prikrovė visą autobuso bagažo skyrių.

Grįžtant į Lietuvą teko susidurti su sovietų pasieniečiais, kurie pareikalavo visą bagažo skyrių ištuštinti, visas vaistų dėžes ir dėžutes išpakuoti ir nešti patikrai. Taip buvo sugaištos kelios valandos, kol buvo parodyti visi "Caritas" dovanoti medikamentai.

"Kai grįžome, nedaug kas Lietuvoje buvo girdėję apie Paryžiuje vykusią demonstraciją, nes tada kasdien buvo kažkas naujo, vis kokia akcija, demonstracija, piketas ar koks kitas įvykis.

Buvo apmaudu, kad neteko būti gyvai tarp Vilniaus ir Talino, bet, manau, mes taip pat atlikome prasmingą misiją, apie kurią išgirdo pasaulio jaunimas ir Prancūzija", - sakė diplomatas.

Eisenai buvo užtvertos Paryžiaus gatvės ir piketuotojus visą kelią globojo prancūzų policininkai.

Gintaro TOMKAUS nuotr.  

Sidebar placeholder