Informacija dėl atrankų į viešąsias vietas vykdymo
Informacija dėl atrankų į viešąsias vietas vykdymo

Neringos savivaldybės administracija informuoja, kad šalyje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 "Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo" nuo lapkričio 7 d. paskelbtas karantinas.

Jo metu, vadovaujantis nutarimo 2.2.8. p., draudžiami visi viešose vietose, atvirose ir uždarose erdvėse organizuojami komerciniai ir nekomerciniai kultūros, pramogų, sporto renginiai, šventės, mugės, festivaliai ar kiti tam tikrą laiką trunkantys žmonių organizuoti susibūrimai viešoje vietoje iš anksto nustatytu laiku.

Atsižvelgiant į taikomus ribojimus, atrankos dėl pirmumo teisės įsigyti leidimą prekiauti ar teikti paslaugas Neringos savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose Neringos savivaldybės teritorijoje, karantino metu nebus organizuojamos.

Atsiradus galimybei vykdyti atrankas informacija bus skelbiama interneto svetainės www.neringa.lt verslininkams skirtoje skiltyje.


Vyks knygos pristatymas

Gruodžio 14 d., pirmadienį, 18 val. Liudviko Rėzos kultūros centras kviečia į nuotolinį knygos "Migrantai ir pabėgėliai Kuršių nerijoje XX amžiaus viduryje" pristatymą per "Zoom" platformą. Pristatys knygos autorius, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas dr. Vasilijus Safronovas. Daugiau informacijos: www.lrezoskc.lt.


Neringos verslininkai kviečiami į mokymus apie konfliktų valdymą

 

Konstruktyvus ir sėkmingas konfliktų valdymas - ypač svarbus kurorto verslo sektoriui. Atsižvelgiant į pateiktus verslo atstovų poreikius, ši tema bus aptarta bei nagrinėjama Neringos savivaldybės inicijuojamuose mokymuose.

Kurorto verslo atstovams ir jų darbuotojams skirti mokymai "Personalo ir klientų konfliktų valdymas" vyks gruodžio 15-ąją, artėjantį antradienį, nuotoliniu būdu nuo 10 iki 13 val.

Mokymuose bus analizuojamos organizacinių konfliktų priežastys bei tipai, apžvelgiami konfliktinės situacijos lygmenys ir galimi konfliktų valdymo metodai, nagrinėjami konfliktinių situacijų su klientais valdymo praktiniai aspektai, apžvelgiami "sunkių" žmonių ir klientų tipai, aptariamos konfliktinių situacijų priežastys bei konfliktinių situacijų suvaldymo būdai.

Mokymus ves dr. Ilvija Pikturnaitė, vykdanti mokymus efektyvaus personalo valdymo, konfliktų valdymo, darbuotojų motyvavimo temomis. Taip pat lektorė atlieka organizacijų užsakomuosius tyrimus darbuotojų mokymų, klientų aptarnavimo klausimais.

Dalyvavimas mokymuose nemokamas. Į mokymus kviečiame registruotis el. paštu [email protected]. Mokymo dieną iš anksto užsiregistravusiems atsiųsime mokymų nuorodą ir prisijungimo duomenis.Priimamos paraiškos kultūros ir meno srities finansavimo projektams

Neringos savivaldybė kviečia teikti paraiškas kultūros ir meno srities "Bendruomenės įtrauktį didinantys 2021 metų Lietuvos kultūros sostinės projektai" projektų finansavimo iš Savivaldybės biudžeto lėšų konkursui.

Konkursas organizuojamas vadovaujantis Kultūros bei meno projektų finansavimo Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašu, patvirtintu Neringos savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T1-100 (kartu su 2019 m. spalio 31 d. Nr. T1-165) "Dėl Kultūros bei meno projektų finansavimo Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos nustatymo".

Pateikiama:

1. Paraiška, įskaitant projekto sąmatą, kuri yra paraiškos priedas ir sudėtinė dalis (1 egz. originalas + 1 egz. elektroninė kopija PDF formatu);

2. Prie paraiškos pridedama:

laisvos formos projekto vadovo gyvenimo aprašymas;

finansavimo sąlygose nurodyti priedai;

pažymos iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Socialinio draudimo fondo valdybos, kad pareiškėjas neturi mokestinių įsipareigojimų;

kiti dokumentai (jų kopijos), kurie, pareiškėjo nuomone, gali būti svarbūs vertinant paraišką, pvz., teikiant vizualaus pobūdžio (paroda, ekspozicija, iliustruotas leidinys ir pan.) projektą, pateikti vizualinę dalį atskleidžiančią papildomą medžiagą.

Paraiškos teikiamos užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi būti nurodyta: "Paraiška", srities, pagal kurią teikiamas projektas, pavadinimas ir pareiškėjo pavadinimas ir adresas.

Paraiškos iki kvietime nurodyto termino pabaigos turi būti pateiktos Savivaldybės administracijai, naudojantis pašto pasiuntinių teikiamomis paslaugomis (paraiška laikoma pateikta laiku, jei ant voko nurodyta pašto spaudo data ar paraiškos įteikimo pasiuntiniui data yra ne vėlesnė nei paskutinė paraiškų pateikimo diena).

Elektroninė paraiškos kopija siunčiama elektroniniu paštu [email protected].

Paraiškų priėmimo terminas: iki gruodžio 23 d. įskaitytinai adresu: Taikos g. 2, LT-93121 Neringa.

Kitais būdais pristatytos ir (arba) kitais nei skelbime nurodytais adresais pateiktos arba po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.

Daugiau informacijos interneto svetainėje www.neringa.ltInformacija apie asmenų aptarnavimą

Neringos savivaldybės administracija maloniai primena, kad karantino režimo metu jos darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai būtina atitinkamas funkcijas atlikti darbo vietoje.
Neringos savivaldybė gyventojus aptarnauja el. paštu ir telefonu. Kontaktus galima rasti interneto svetainėje neringa.lt. Prie Neringos savivaldybės pastato durų taip pat galima rasti pašto dėžutę, kuri skirta prašymams, raštams ir dokumentams.

Raktažodžiai
Sidebar placeholder