Jei ne sūnų drąsa, mažieji šeimos nariai būtų žuvę
Jei ne sūnų drąsa, mažieji šeimos nariai būtų žuvę

Didvyriška istorija Rietavo rajone. Anksti ryte užsiliepsnojo 9-is vaikus turinčios šeimos namas. Nepaisydami liepsnų, vyriausieji sūnūs iš degančio namo išgelbėjo savo vienuolikmetę seserį ir devynmetį brolį. Ugniagesiai pasakoja, jog jei ne jaunuolių pasiaukojimas ir drąsa, mažieji šeimos nariai būtų uždusę nuo dūmų. Šeima neteko ne tik namų, bet ir mylimų gyvūnų.

Du broliai tvarko, kas liko iš jų namų po gaisro. Vaikinai – Rietavo krašto didvyriai. Name gyveno 11 asmenų šeima – mama su tėčiu ir 9 jų vaikai: šeši sūnūs ir trys dukterys. Ankstyvą rytą tėvai su penkiais vaikais išvažiavo pamelžti karvių, o du vyresnieji sūnūs bei jų mažametis broliukas ir sesutė liko saldžiai miegoti. Staiga vienas iš vyresnėlių pajuto, jog šyla jo šonas.

„Atsikeliu, pažiūriu, visa virtuvė dega. Tamsu buvo, bet jau rytas, tai per langą šviesa krito, su ranka reikėjo išdaužti langą. Dėjau vieną kartą – niekas neiškrito. Tada iš kojos, perpjoviau visą. Kai išlipau, pagalvojau, kad yra mažų brolių, tai ten langas, tą langą išmušau“, – sako sūnus Bernardas.

Vaikino rankos ir kojos vis dar kraujuoja. Stiklai įsirėžė giliai. Išgirdęs dūžtančius langus pabudo ir antrasis brolis.

„Sušaukiau „vaikai!“. Eugenija, sesuo, surėkė. Aš su rankom, apgraibom, kai žinai kambary, kas kur yra, nutvėriau už pirštų, tą Eugeniją ant savęs, į glėbį. Atbulas einu, atsisuku – nematau lango, kur išeiti, nes pilną dūmų. Akis griaužia“, – pasakoja sūnus Silvestras.

Šiaip ne taip, apgraibomis, nešinas sese vaikinas langą surado ir mažylę padavė čia jau laukusiam broliui. Tada apsisukęs vėl nėrė į dūmus ieškoti šeimos jaunėlio.

„Šaukiu „Erodai, kur esi?“, jis jau kosėja. Dar toks balsas išėjo, ar sucypė, ar kaip jis ten. Ir tą užgriebiau, nes jis ant lovos kampo maždaug buvo. Sučiupau į savo glėbį ir per langą padaviau, o pats – lauk. Atsisukau dar pažiūti dokumentų, bet visur jau liepsnos“, – teigia Silvestras.

Išgelbėtam broliui 9, mergaitei – 11 metų. Vaikai degėsiuose dairosi, gal išliko koks jų žaislas. O apie košmarišką rytą atsimena nedaug.

„Aš pradėjau šaukti, nes buvau dūmų pritraukusi. Pradėjau šaukti. Tai paėmė mane ir išmetė per langą“, – kalbėjo vienuolikametė sesuo Eugenija.

„Aš atsimenu, kad gulėjau ir viskas. Ir dūmų buvo labai daug“, – sako devynmetis brolis Erodas.

Kodėl kilo gaisras, ugniagesiai dar aiškinasi. Labiausiai tikėtina versija, jog nuo trumpo elektros sujungimo:

„Viskas prasidėjo nuo to kampo. Ten buvo skalbimo mašina ir „mikrobangė“ tam kampe. Ir rozetė.“

Šeima neteko ne tik namų, o ir viso užgyvento turto – namas supleškėjo akimirksniu.

„Materialinis turtas yra. Kaip sakant, nieko gero, gali nusipirkti. O šeimos narių už pinigus nenusipirksi“, – pasakoja Bernardas.

Deja, gaisre vis dėlto neišvengta ir aukų. Palėpėje sudegė naujagimių kačiukų vada.

„Tai ta katė dar visą naktį čia stovėjo ant tos palangės, bet yra, kaip yra“, – teigia Silvestras.

Ugniagesiai pasakoja, kad jei ne didvyriškas vaikinų drąsa ir ryžtas, mažieji būtų uždusę dūmuose. Dabar gausi šeima laikinai apsistojo pas tetą. Ši turi nenaudojamą namą, tačiau amžinai juk čia negyvensi, sako nelaimėliai. Vietos seniūnija jau pradėjo pagalbos rinkimo akciją.

„Dar šeima nėra apsisprendusi, ką daryti – ar pirkti naują gyvenamąjį namą kažkur, ieškoti, arba atstatyti buvusią sodybą“, – kalbėjo Tverų seniūnas Antanas Zalepūgas.

Tverų seniūnas kviečia visus, kurie norėtų pagelbėti namų netekusiai ir du didvyrius išauginusiai šeimai, kreiptis į Tverų miestelio seniūniją.

Raktažodžiai
Sidebar placeholder