Klaipėdoje šventinama šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčia
Klaipėdoje šventinama šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčia

Sekmadienį Klaipėdoje atidaroma nauja koplyčia prie uostamiestyje statomo šv. Pranciškaus Asyžiečio onkologijos centro. Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčią dvasinės paramos centre, kurį globoja broliai pranciškonai, 17 val. pašventins Telšių vyskupas Jonas Boruta.

Broliai pranciškonai jau du dešimtmečius po nepriklausomybės atgavimo darbuojasi Klaipėdos krašte tarnaudami šio krašto žmonėms. Bene dešimtmetį broliai iš Kretingos vienuolyno globoja ir guodžia onkologijos ligomis sergančiuosius, vienuolių iniciatyva ir rūpesčiu kuriamas šv. Pranciškaus onkologijos centras, kuris turėtų tapti dvasiniu ir kultūros centru.

Prieš koplyčios konsekravimo apeigas 15 val. Klaipėdos muzikinio teatro simfoninis orkestras, choras ir du solistai atliks kompozitoriaus Alvido Remesos keturių dalių iškilmingas šv. Mišias ir naujausią kompozitoriaus kūrinį - dviejų dalių simfoniją "Prisikėlimas".

Kompozitorius A. Remesa (g. 1951) sukūrė per 100 įvairaus žanro kūrinių, šešias simfonijas, o reikšmingiausią jo kūrybos dalį sudaro religiniai opusai. Kompozitorius studijavo teologiją, gilinosi į bažnytinės muzikos istoriją, muzikos liturgiją, grigališkąjį choralą, tapo vienuoliu pranciškonu. 1990-2002 metais ėjo vargonininko pareigas Kretingos pranciškonų vienuolyno bažnyčioje.

Tarp populiariausių A. Remesos kūrinių - "Septyni Kristaus žodžiai" klarnetui bei "Stigmos" fortepijonui.

Sidebar placeholder