Apie studentų atlyginimą praktikos metu

Apie studentų atlyginimą praktikos metu

Visi studentai studijuodami turi atlikti praktiką. Ji trunka nuo kelių savaičių iki kelių mėnesių. Tačiau vis mažiau darbdavių nori atverti duris studentams, stengiasi jų nepastebėti ir neskirti jiems laiko.

Dauguma studentų pripažįsta, kad svarbiausia yra rasti praktikos vietą ir pelnyti galbūt būsimo darbdavio palankumą. Taip pat daugelis studentų norėtų, kad už atliktą darbą būtų mokamas atlygis - bent 0,25 dalis nuo vidutinio darbo užmokesčio. Tai pagerintų studentų gyvenimo sąlygas. Norint akademiniam jaunimui suteikti tokią galimybę, reikia valdžios ir verslininkų iniciatyvos. Būtent iš verslininkų iniciatyva turėtų būti didesnė, nes jie galėtų užsitikrinti kvalifikuotų darbuotojų kiekį.

Kodėl verta studentams praktikos metu mokėti atlyginimą? Jei studijuojantis asmuo praktikos metu gautų atlygį, jis būtų motyvuotas atlikti darbą gerai, būtų suinteresuotas tobulėti toje srityje, kaupti žinių bagažą.

Aišku, kyla mintis, iš kur darbdaviai gautų papildomų pajamų praktikantų atlyginimams. Šiuos pinigus būtų naudinga gauti iš Europos Sąjungos lėšų arba jei Vyriausybė suteiktų verslininkams lengvatas mokesčių sistemoje. Tada abi šalys - studentai ir darbdaviai, labiau pasitikėtų vienas kitu, o darbo kokybė atsispindėtų praktikantų darbuose. Galbūt į praktikos vietą susirinktų patys geriausi studentai, tikėdamiesi atlygio už darbą, o darbdaviai būtų užtikrinti, kad tokią darbo vietą užims pats aktyviausias ir gabiausias studentas.

Kai kuriose Klaipėdos miesto gamyklose praktikantams yra mokami atlyginimai. Kasmet gamykloje dirba apie 20 jaunuolių, o net 10 pačių geriausių užsitikrina darbo vietą. Tad būtų pravartu, kad į darbo praktiką atsižvelgtų ne tik verslininkai, bet ir savivaldos atstovai. Jie turėtų būti neabejingi, nes kaip tik šiais laikais daugelis išvyksta dirbti į kitas šalis, nerasdami pakankamai gerų darbo sąlygų, o tai sumažina pajamas į valstybės biudžetą.

Taigi atlyginimo mokėjimas praktikos metu būtų tarsi avansas ateičiai. Padaugėtų profesionalių, motyvuotų darbuotojų darbo rinkoje, sumažėtų noras palikti gimtąjį kraštą.

 

 Studentės Martina ir Monika

 

 

Sidebar placeholder