Bus taip, kaip dvasios pakuždės

Bus taip, kaip dvasios pakuždės

Konstitucija dabar aiškinama nebe pažodžiui, o taip, kaip pakužda "konstitucinės dvasios". Konstitucija šiandien aiškinama visai kitaip, nei ją aiškintų šio Pagrindinio šalies įstatymo kūrėjai. Ir ji laikoma net žemesne už ES direktyvas.

Su Konstitucija dabar taip elgiamasi, kad žmonės nebesupranta, kas yra tas Pagrindinis įstatymas.

Nes jis, esant reikalui ir Seimo narių pageidavimui, keičiamas kaip tik norima. Ir tik kokių nors aktyvių žmonių sambūris kartais sustabdo šį reikalą.

Prisiminkime kad ir stojimą į ES, kai staigiai buvo pakeista nuostata, jog per referendumą galima balsuoti dvi dienas.

Lietuvoje, kai norima kažką padaryti, tuoj pat bandoma pakeisti Konstituciją, jei jos nuostatos nesutampa su politikų norais.

Tai yra negerai, taip neturėtų būti ir tai buvo sunkiau padaroma, kai buvo pažodinis Konstitucijos aiškinimas.

Tauta priėmė Konstituciją, tai ir gyvenkime su tokia Konstitucija.

Tačiau vėliau atsirado vadinamoji Kūrio, buvusio Konstitucinio Teismo pirmininko Egidijaus Kūrio Konstitucija su savo dvasiomis, kurios padėdavo kai kurias nuostatas paaiškinti.

Tačiau juk ne dvasių pasaulyje gyvename, o konkrečių teisinių formuluočių erdvėje, kurioje pagrindinius dalykus apibrėžia Konstitucija.

Ir jei nesilaikome šitų stulpų, vadinasi, Konstitucijos neturime. Turime tik Konstitucijos aiškintojus, kurie ją aiškina kaip nori.

Konstitucija - ne paklodė, kurią po savaitės galima pakeisti, nes pasirodė nepatogi, per šiurkšti. Arba todėl, kad išsipurvino. Bet kaitaliojama, o nuo šito ir prasideda valstybės griovimas.

Svarbiausia, kad esminiai klausimai nederinami su Konstitucija. Pavyzdžiui, Seimas pritarė Lisabonos sutarčiai jos neskaitęs ir nepasižiūrėjęs, kad ji kertasi su Konstitucija, dabar pritarė tam susitarimui dėl migracijos.

Dar viena blogybė - kai ES priima kokią nors direktyvą, mūsiškiai tuoj puola aiškintis, ar ji derinasi su mūsų Konstitucija. Jei nesiderina - puola keisti... Konstituciją.

Tada žmonės ir nustoja tikėti teisine valstybe. Juk Konstitucija - valstybės pamatas. Kai namo pamatas ima byrėti, tai ir namas ima byrėti.

Jei kažkas nebesupranta, kas yra šeima, tai gal tokiam į Seimą geriau iš viso neiti. Keisčiausia, kad tie, kurie sako, kad vienalytės "šeimos" yra absurdas, kad vienos lyties asmenims negalima leisti įsivaikinti, nes bus traumuojamas vaikas, yra puolami. O tie, kurie šneka priešingai - ne, nors iš esmės būtent jie eina prieš Konstituciją. Tai dar kartą parodo, kad Konstitucija visiškai negerbiama.

Atrodo, kad esi kalčiausias tik todėl, kad turi vaiką. Jei vaikas žaisdamas nukrenta ir susilaužo ranką, jau jį galima atimti. Kiekvieną jo mėlynę kažkodėl turi teisę aiškintis kažkokie įvykio vadybininkai, lendantys į šeimą, kuri, sakoma, yra valstybės pagrindas ir neliečiama.

Pasirodo, liečiama. Taip, vaikų mušti negalima, tačiau negalima jų atimti vien todėl, kad kažkas paskambina ir pasako, neva jie mušami.

Aišku, kartais lazda perlenkiama į kitą pusę.

Dabar politikai pasiūlė, kad žmogus, baigęs aukštąjį mokslą už valstybės pinigus, turėtų kelerius metus atidirbti Lietuvoje. Iškart atsirado gudručių, puolusių šaukti, kad tai prieštarautų Konstitucijai, garantuojančiai nemokamą aukštąjį mokslą gerai besimokantiems.

Tačiau kaip mums išlipti iš dugno, jei už didžiulius pinigus rengiame specialistus užsieniui?

Aiškinama, kad įpareigojimas atidirbti Lietuvai varžytų žmogaus judėjimo laisvę. Tai tada ir į kariuomenę imti negalima, nes tai laisvę suvaržo.

Daug kur užsienyje yra įpareigojimas atidirbti mokesčių mokėtojams, o po to - važiuok kur tik nori.

Matome, kad ir tame pačiame Konstituciniame Teisme kai kuriais klausimais pareiškiamos atskirosios nuomonės, tad reiškia, kad paskelbta "tiesa" nėra neginčijama.

Juokingiausia, kad įstatymų leidėjai kartais į Konstitucinį Teismą kreipiasi, kai nežino, ką daryti. Teismas išaiškina, kad kažkas yra blogai, o kas blogai - jau patys žiūrėkitės.

Todėl apie 10 proc. Konstitucinio Teismo nutarimų ir yra neįgyvendinti, nes jų niekas nesupranta.

Man visada keista, kad švenčiame proletariato dieną ar kokią nors pagonišką šventę, o Konstitucijos dieną pamirštame. Kai valstybės mastu jai nerodoma pagarbos, tai ir dedasi tokie dalykai, kaip dabar su migracija.

Konstitucijoje parašyta, kad Lietuvos valstybę kuria Tauta. O tu pabandyk išeiti į gatvę ir šūktelėti "Lietuva - lietuviams".

Iškart būsi sumaltas tarp girnų kaip nacionalistas, nors toks šūkis nereiškia, kad tu nori iš Lietuvos išvaryti visus kitataučius.

Teks perrašyti Konstituciją, kad Lietuvą kuria ES piliečiai. Ir teks skanduoti, kad "Lietuva - ES piliečiams". Pamatysite, tikrai tuoj atsiras iniciatyva atitinkamai pakeisti Konstituciją.

Raktažodžiai
Sidebar placeholder