Gražinos skiltis
Gražinos skiltis

Savo mintimis, pasiūlymais, džiaugsmais ir rūpesčiais galite pasidalinti tel. 49 34 35 darbo dienomis 10 - 13 val. arba rašyti el. pašto adresu [email protected]

Prisiminimai apie ateitį

Tikrai norėtųsi kalbėti visai apie ką kita nei apie mus vis kiečiau slegiančią koronę. Patys žinote - gyvenimo temų nestinga.
Bet toji koronė šiuo metu kelia esminius klausimus: ar išgyvensime? Nebūtinai fiziškai. Mus sunaikinti gali ir koroniškos ekonominės grėsmės.
Esame subruzdę kaip padegto skruzdėlyno skruzdės. Kas iš prekybos centrų jau net ne kilogramais - centneriais tempia miltus, kruopas, o kas šį periodą be jokio sąžinės graužimo supirkdamas apsaugos priemones ar ne pakuotėmis, o dėžėmis vitaminą C.
Kaip kadaise, kai į Baltijos kelią ėjome vedami idealizmo, kita Lietuvos gyventojų dalis jau kūrė planus ir juos sėkmingai įgyvendino - praturtėti. Be jokio sąžinės graužimo apiplėšdama idealistus. Dabar supirktus, staiga deficitu tapusius dalykus kai kas panaudoja tuo pačiu tikslu - praturtėti.
Šiuo atveju visai nesu idealistė - grobuonių sąžinės parypavimais tikrai nepaveiksiu. Tačiau negaliu nesižavėti padegto skruzdėlyno kitos, gal ir didesnės, dalies veiksmais.
Aktorius negali nevaidinti, nes - tai jo egzistencijos esmė ir prasmė. Dailininkas negali nekurti, nes tai yra geriausiai įvaldyta sritis. Susižavėjau vienu aktoriumi, kuriame staiga nubudo juvelyro talentas. Susižavėjau verslininkais, kurie pasirūpino apsaugos priemonėmis medikams.
O medikai, nepaisydami elementariausių jų darbui stingančių priemonių, paromis budi gydymo įstaigose, dirbdami iki išsekimo.
Susižavėjau ir menininkais, kurie jokiu būdu nenori atsisakyti jau prieš kelis mėnesius anonsuotų parodų. Jas kelia į internetą, nes be mūsų dėmesio ir vertinimų jie negali gyventi.
Susižavėjau ir dailininkės Dalios Kirkutienės viešai išsakyta svajone. Ją rasite ir "Savaitės ekspreso" priede "Kultūros uostas". Kiek šioje svajonėje poezijos ir ilgesio tokiems paprastiems dalykams, kurių laiko tėkmėje tarsi ir nebepastebėdavome. Užtat, išgyvenę koronės periodą, gal būsime visai kitokie. Duok Dieve.

Raktažodžiai
Sidebar placeholder