Pašto gelbėjimo iniciatyvinė grupė nusprendė kreiptis į prokuratūrą

Pašto gelbėjimo iniciatyvinė grupė nusprendė kreiptis į prokuratūrą

Viešojoje erdvėje vis labiau kaista diskusijos apie Klaipėdos centrinio pašto pastato likimą. Pasisako architektūros specialistai, politikai ir paprasti gyvebtojai - miesto patriotai. Savo nuomonę socialiniuose tinkluose išsakė ir Klaipėdos miesto tarybos narė Nina Puteikeinė:

"AB "Lietuvos paštas" nesilaiko savo pačios nustatytos nekilnojamojo turto pardavimo tvarkos.

Joje sakoma, kad planuojant nekilnojamojo turto, kuriam yra suteiktas nekilnojamojo kultūros paveldo vertybės arba kitas panašus su tokio nekilnojamojo turto objekto išskirtine kultūrine verte arba reikšme susijęs specialus apsaugos statusas, ir dėl to toks turtas gali būti svarbus visuomenės ir (ar) viešiesiems poreikiams tenkinti, prieš pradedant šio turto pardavimo procedūras, visų pirma yra raštu kreipiamasi į savivaldybę ir Kultūros ministeriją, kad būtų išsiaiškinta, ar iš jų pusės yra objektyvus poreikis įsigyti tokį turtą valstybės reikmėms.

Klaipėdos savivaldybės atsakymas buvo neigiamas, o iš Kultūros ministerijos nebuvo jokio atsakymo dėl poreikio.

Akivaizdu, kad AB "Lietuvos paštas" pažeidė procedūrą, nes liko neaiški Kultūros ministerijos pozicija.

Klaipėdos Karališkojo pašto gelbėjimo iniciatyvinė grupė nusprendė kreiptis į Prokuratūrą, prašydama ginti viešąjį interesą, ir stabdyti Klaipėdos centrinio pašto pardavimo aukcioną dėl pažeistos procedūros.

Antra priežastis, dėl kurios būtina stabdyti aukcioną - nenustatytos visos vertingosios pašto komplekso savybės.

Neatlikus šio paveldo objekto savybių vertinimo, pardavimo atveju, naujasis savininkas nebeturėtų įpareigojimo jas išsaugoti ir taip nesugrąžinamai būtų sunaikintas pašto išskirtinumas".

Sidebar placeholder