"Įveikiant kliūtis vaikų reabilitacijoje: nuo korekcijos link inkliuzinio bendradarbiavimo"

"Įveikiant kliūtis vaikų reabilitacijoje: nuo korekcijos link inkliuzinio bendradarbiavimo"

Spalio 28 dieną Klaipėdos universitete įvyko projekto "Įveikiant kliūtis vaikų reabilitacijoje: nuo korekcijos link inkliuzinio bendradarbiavimo" įžanginė tarptautinė mokslinė konferencija, kurioje visi projekto partneriai pristatė savo veiklų gaires, tikslus ir įgyvendinimo galimybes.

Šio projekto tikslas - pagerinti medicinos, švietimo ir socialinių paslaugų prieinamumą bei kokybę vaikams, turintiems psichomotorinių sutrikimų, ir jų šeimoms Lietuvos ir Rusijos pasienio teritorijose.

Deja, daugelio psichomotorinės raidos sutrikimų, kurie lemia vaiko negalią, tokių kaip cerebrinis paralyžius, negalima išgydyti, o ateityje tokiems vaikams be socialinės integracijos dėl savitarnos įgūdžių stokos bus sunku prisitaikyti visuomenėje.

"Dar blogiau nei pats negalios faktas yra pavėluotas ligos ar negalios diagnozavimas. Reabilitacijos specialistai, dirbantys su pacientu, intervenciją gali planuoti remdamiesi išsamiu ir nuodugniu jo būklės, stipriųjų ir silpnųjų pusių, potencialių galimybių, kuriomis galima remtis dirbant su pacientu, įvertinimu", - pasakojo Klaipėdos universiteto Holistinės medicinos ir reabilitacijos katedros vedėja prof. Dr. Daiva Mockevičienė.

Projekto metu Klaipėdos universitete įkurta Neurosensomotorinės diagnostikos laboratorija ir įsigyta inovatyvi diagnostinė įranga sudarys galimybes specialistams atlikti išsamius tyrimus.

Kita dažna problema yra šeimos, auginančios vaiką su negalia, socialinės atskirties rizika. Tikslas yra padėti ne tik vaikui, bet ir visai šeimai, nes vieno šeimos nario problema sunkina visos šeimos situaciją.

"Šeima - tai aplinka, kurioje formuojama vaiko asmenybė visais jo amžiaus tarpsniais, bei pagrindas visaverčiam asmenybės vystymuisi.

Vaiko su negalia ar vaiko, patyrusio sunkią traumą, sergančio lėtine liga, tėvams tenka pagrindinis ir labai atsakingas vaidmuo integruojant savo vaiką į visuomenę, padedant patenkinti vaiko socialinius poreikius, skatinant jo savarankiškumą ir formuojant jo pasaulėžiūrą", - sakė D. Mockevičienė.

Projektu siekiama pagerinti vaikų, turinčių psichomotorinių raidos sutrikimų diagnostiką, teikti kompleksinę psichomotorinės (sensorinės, motorinės, psichologinės, socialinės) raidos pagalbą ir teikti konsultacijas specialistams bei šeimoms, auginančioms vaikus su negalia.

Projektą vykdo keturios institucijos: Lietuvos jūrų muziejus, Klaipėdos universitetas, Vaikų psichoneurologinės sveikatos centras "Teremok" (Rusija, Kaliningradas), Baltijos federalinis Imanuelio Kanto universitetas (Rusija, Kaliningradas).

Nuotolinėje konferencijoje dalyvavo ir sveikinimo žodį tarė Klaipėdos universiteto rektorius prof. dr. Artūras Razbadauskas, Baltijos federalinio Imanuelio Kanto universiteto Mokslų tyrimų vicerektorius dr. Maksim Denim ir Medicinos instituto direktorius prof. dr. Sergej Korenev, projekto lyderio Vaikų psichoneurologinės sveikatos centro "Teremok" direktorė Galina Shulyak, Lietuvos jūrų muziejaus direktorė Olga Žalienė, Kaliningrado srities sveikatos ministras Aleksandr Kranchenko ir Užsienio reikalų bei regioninio bendradarbiavimo agentūros atstovė Ala Ivanova, Jungtinio techninio sekretoriato projektų vadovė Svetlana Korniushina ir Kaliningrado jungtinio techninio sekretoriato skyriaus vadovė Tatjana Šitikova.

Bendra tarptautinio projekto vertė - 640 260, 20 EUR iš kurios 90 proc. sudaro paramos lėšos. Klaipėdos universitetui numatytas finansavimas sudaro 158 555,20 EUR, projekto trukmė 24 mėnesiai.

Sidebar placeholder