Psichologinė savigyna: kaip atlaikyti smūgį

Išanalizuokite, į ką jūs reaguojate skaudžiausiai. Kas jus erzina? Kas jums varo įsiūtį arba stumia į nusivylimą? Prisiminkite konkrečius žodžius, intonacijas, oponentų gestus.

Užsimerkite ir vėl prisiminkite pačius skaudžiausius, žiauriausius, sunkiausius, deginančius žodžius, dėl kurių pasijutote sutrikęs, niekam tikęs arba kurie sukėlė agresiją.

O dabar įsivaizduokite, kad sėdite priešais žmogų, kuris jus skaudina. Jis sako jums siaubingus žodžius. Jūs jaučiate, kad tuoj pratrūksite. Padarykite štai ką: sukelkite sau smūgio pojūtį. Kokia jūsų kūno dalis reaguoja?

Kas nutinka: visą kūną apima karštis, viduje kažkas susispaudžia, o gal nutrūksta kvėpavimas? Kas nutinka būtent jums?

Pasinaudokite emocijų ventiliatoriaus technika. Įsivaizduokite, kad tarp jūsų ir skriaudėjo stovi galingas ventiliatorius, kuris tuoj pat nuneša jo žodžius į šoną, ir jų aštrūs smaigaliai jūsų nepasiekia.

Ir dar. Dešine ranka padarykite špygą, o kaire ją pridenkite. Mintimis ją rodykite tam žmogui, kuris stengiasi jus išmušti iš pusiausvyros. Prisiminkite, kaip vaikystėje šis triukas jums padėdavo "atkeršyti" skriaudėjams.

Atmerkite akis, ir jūs pajusite, kad galite atlaikyti bet kokį psichologinį puolimą.

"Akvariumas"

Jeigu bendraudami su priešiškai jūsų atžvilgiu nusiteikusiu žmogumi jūs liguistai reaguojate į jo posakius, pasinaudokite tokiu metodu: įsivaizduokite, kad tarp jūsų - stora stiklinė akvariumo siena.

Žmogus jums sako kažką nemalonaus, bet jūs tik matote vaizdą, o garso negirdite - vanduo jį slopina paversdamas į paviršių kylančiais burbulais. Jūs negirdite žodžių - todėl jie jūsų neveikia.

Neprarasdami savitvardos, jūs nepasiduodate provokacijai. Tokiu būdu palenkiate situaciją savo naudai.

"Disneilendas"

Psichologinės atakos skausmingumą galite sušvelninti arba visiškai neutralizuoti, jeigu į jus puolančius žmones žiūrėsite kaip į mažus vaikus. Jūs gi neįsižeidžiate dėl mažų vaikų aikštijimosi?

Įsivaizduokite, jog likote vienas prieš negatyviai nusiteikusių žmonių grupę. Jėgų perviršis - jų pusėje. O jūs turite vos vieną šansą pakeisti situaciją: įsivaizduoti juos kaip mažus vaikus žaidimų aikštelėje.

Jie pyksta, rodo kaprizus, rėkia, mosuoja rankomis, mėto žaislus, trypia kojomis - žodžiu, visaip bando jus išvesti iš pusiausvyros.

Bet jūs, kaip suaugęs išmintingas žmogus, suprantate, kad tai tik vaikiški kaprizai, ir laukiate, kol jų šėlsmas išsikvėps. Jūs nepriimate jų žodžių kaip įžeidimo. Jums, tiesą sakant, netgi šiek tiek juokinga...

"Lapė ir vynuogės"

Jeigu praeityje jus kažkas savo poelgiu nokautavo taip, jog iki šiol negalite atgauti kvapo, pabandykite racionalizacijos techniką.

Prisimenate pasakėčią "Lapė ir vynuogės"? Nepasiekusi vynuogių kekės, lapė nutarė, kad nelabai tų uogų ir norėjo - jos rūgščios ir neprinokusios.

"Ramybės okeanas"

Įsivaizduokite save pagrindiniu šios alegorijos herojumi: "Okeanas priima daugybės sriaunių upių vandenis, tačiau pats lieka nepajudinamas. Tas, į kurį panašiai teka kitų mintys ir emocijos, lieka ramus ir beaistris."

"Absurdo teatras"

Galima pasinaudoti ir tokiu psichologinės gynybos būdu, kaip situacijos pavertimas absurdiška. Tai iš esmės tas pats, kas daryti iš musės dramblį.

Kitaip tariant, garsiai hiperbolizuokite tai, apie ką oponentas tik davė užuominą, ir tokiu būdu išmuškite iš jo rankų psichologinį ginklą.

"Lėlių teatras"

Jeigu jums sunku bendrauti su emocionaliai reikšmingais žmonėmis, šaržuokite juos: įsivaizduokite, kad jie - lėlių teatro personažai. Ir tegu jie kalba kvailystes tarp savęs, o jūs tik stebite iš šalies ir vertinate.

Štai šis gudročius dedasi supermenu, o anas vaizduoja stiprią asmenybę, profesionalą, nors iš tiesų - tik blefuoja. Vaidinkite šį spektaklį tol, kol imsite juoktis.

Jūsų tikslas - padaryti taip, kad bet kokie priešininkų antpuoliai atrodytų juokingi. O jūsų pačių juokas - tai įrodymas, jog technika veikia.

 

Sidebar placeholder