Kurčiam jaunimui - bendraamžių parama
Kurčiam jaunimui - bendraamžių parama

Penktadienį šimtai geros valios žmonių atėjo į Klaipėdos koncertų salę paremti klausos negalią turinčius jaunuolius.

Čia teatralizuotą paramos koncertą "Per kurčias akis" surengė vos metus gyvuojančio Klaipėdos jaunųjų lyderių "Interact" klubo "Į žvaigždes" ("Ad-Astra") nariai, pasišovę pagelbėti klausos negalią turintiems jauniesiems klaipėdiečiams bei atkreipti visuomenės dėmesį į jų problemas ir skatinti toleranciją, perteikti, kaip jaučiasi kurtieji.

Vardan jų nemokamai koncertavo šalyje žinomi atlikėjai, pasirodymus surengė Klaipėdos jaunimo ir vaikų klubų šokėjai, dainininkai.

Be to, siekiama surinkti pinigų moderniems klausos aparatams, kurie atitektų Klaipėdos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos auklėtiniams.

Renginio metu tikimasi surinkti keliolika tūkstančių litų: ne tik iš aukų, bet ir aukciono metu pardavus Adomo Brako dailės mokyklos auklėtinių paveikslus, nupieštus koncerto metu. Prie kurčiųjų gerovės siekė prisidėti ir Šeimos ir vaiko gerovės centro auklėtiniai, pardavę savo rankdarbius.

Žmonės pakviesti aukoti ne tik koncerto metu, bet ir vėliau.

Sidebar placeholder