Algos į darželį nevilioja
Algos į darželį nevilioja

„Sostinės darželiuose laukiami ir darželinukai, ir auklėtojos - daug laisvų vietų!“ - paskutinę vasaros dieną skelbė Vilniaus savivaldybė. Darželiuose yra 1334 laisvos vietos vaikams, įsteigti net 600 nauji etatai auklėtojoms, o darželių auklėtojų atlyginimai nuo liepos padidėjo 150 eurų. Tačiau „nedidelė“ problema - nors vaikų skaičius, siekiant kuo daugiau jų „sutalpinti“ į darželius, grupėse padidintas, dirbti darželiuose nėra kam.

Papildomos vietos darželiuose, kaip skelbia Vilniaus savivaldybė, sukurtos efektyviai išnaudojant esamas darželių patalpas. Tiesa, daug kam toks „efektyvus“ patalpų išnaudojimas, kai vietoje sporto salės įkurdinama papildoma vaikų grupė, kelia abejonių. Vis dėlto nuo šio rudens mažieji vilniečiai gali lankyti papildomai atidarytas 47 grupes, kuriose sukurta 931 nauja vieta.

Vilniaus savivaldybė nuo liepos 1 d. padidino atlyginimus darželių auklėtojams - darželinukus ugdantys pedagogai jau rugpjūtį gavo vidutiniškai 150 eurų didesnę algą. Skaičiuojama, kad didesnį darbo užmokestį gauna daugiau nei 1800 auklėtojų, tam iš miesto biudžeto šiemet bus skirta per 2,2 mln. eurų. Artimiausiu metu žadama didinti ir darželių pagalbinio personalo bei vadovų atlyginimus.

Vilniaus savivaldybė nusprendė padidinti ir etatų skaičių ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Nuo rugsėjo įsteigti 600 naujų auklėtojų etatų, kad grupėse dirbtų net 3 ikimokyklinio ugdymo specialistai, kurie galėtų skirti dar daugiau dėmesio vaikų ugdymui.

„Vakaro žinių“ žiniomis, nežiūrint to, kad darželių auklėtojų atlyginimai padidinti, šiuo metu Vilniaus darželiuose trūksta maždaug 200 auklėtojų. Ir tai - ne kieno kito, o darželių vadovų „galvos skausmas“. Pageidaujančių dirbti bei reikiamą kvalifikaciją turinčių specialistų katastrofiškai trūksta, ir ne tik Vilniuje. Tuo metu vaikų į darželių grupes jau priimta daugiau, tad toms pačioms dviem auklėtojoms daug kur tenka dirbti su didesniu vaikų skaičiumi.

Ar savivaldybė turi planų, kaip spręsti darželių auklėtojų trūkumo problemą? Padidinti atlyginimai, kaip matome, jos neišsprendė.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Laikinai einanti Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėjo pareigas Kristina Cibulskytė „Vakaro žinioms“ teigė, kad savivaldybė, spręsdama auklėtojų trūkumo problemą, bendradarbiauja su Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetu ir Lietuvos edukologijos universitetu, kiekvienais metais kviesdama absolventus rinktis darbą Vilniaus ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Taip pat inicijuotas projektas, kurio metu gimnazistai, vyresniųjų klasių mokiniai padeda auklėtojoms ir susipažįsta su ikimokyklinio ugdymo pedagogika, taip skatinant juos rinktis studijuoti ikimokyklinio ugdymo programą.

Savivaldybė leidžia įstaigoms priimti dirbti ir paskutiniųjų kursų ikimokyklinio ugdymo studentus. Taip pat prašoma Švietimo ir mokslo ministerijos leisti lengvatinėmis sąlygomis persikvalifikuoti kitų specialybių pedagogams.

Lietuvos edukologijos universiteto Vaikystės studijų katedros vedėja dr. Birutė Autukevičienė „Vakaro žinias“ informavo, kad šiuo metu katedra vykdo net kelias su ikimokyklinių įstaigų specialistų ruošimu susijusias programas, kuriose studijuoja 232 studentai. Pagal ikimokyklinio ugdymo pedagoginės specializacijos modulį studijuoja apie 76 pedagogai, neturintys ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo specializacijos.

Vykdomos ir perkvalifikavimo studijų programos, į kurias priimami asmenys, turintys universitetinį išsilavinimą, bet neturintys pedagogo kvalifikacijos - jose mokosi apie 30 studentų.

Taigi šiuo metu įvairiomis formomis ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą studijuoja apie 382 studentai. Praėjusiais mokslo metais šias studijas baigė apie 70 studentų.


Parengta pagal dienraštį „Vakaro žinios“

Sidebar placeholder