Darželiuose - perpildytos grupės ir nesaugi aplinka
Darželiuose - perpildytos grupės ir nesaugi aplinka

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) 52 šalies savivaldybėse atliktas vaikų ugdymo įstaigų vertinimas atskleidė, kad beveik ketvirtadalyje yra perpildyta bent viena ugdymo grupė. Klaipėdoje tikrinta 21 įstaiga, pažeidimų nerasta tik dviejose.

Perpildytos grupės Klaipėdoje fiksuotos 19 proc. tikrintų Klaipėdos ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų. Pavyzdžiui, Kaune šis pažeidimas nustatytas net 67 proc. įstaigų, Tauragėje - 43 proc., Alytuje - 42 proc. Teigiama, kad iš dalies perpildytos grupės susidaro, kai tėvai nežino arba nuslepia informaciją apie tai, kad jų vaikai turi specialiųjų poreikių.

Iš viso Lietuvoje patikrintos 484 įstaigos, t. y. beveik pusė visų ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių įstaigų iš veikiančių 1 081.

Dauguma pažeidimų - įstaigos neturi leidimų-higienos pasų, nesilaikoma juose nurodytų sąlygų, nesaugios žaidimų aikštelės, neužtikrinamas reikiamas sanitarinių įrengimų skaičius ir kt.

Veikia ir be higienos pasų

Klaipėdoje tikrintos 5 privačios įstaigos ir 16 valstybinių. Net 4 iš 5 tikrintų privačių darželių ("Gintarinė šviesa", "Vaikystės sodas", "Karalienės Mortos mokykla", "Vaivorykštės tako" gimnazija") neturėjo veiklos leidimų-higienos pasų. Tikrinti valstybiniai darželiai šios problemos neturėjo.

Iš patikrintų 16 valstybinių įstaigų - "Varpelyje" ir Vitės progimnazijoje - pažeidimų nenustatyta. Kitose rasta trūkumų, kuriems pašalinti laiko skirta iki rudens, pavyzdžiui, tarpas tarp laiptų turėklų statramsčių yra didesnis nei 10 cm, nelygi ar slidi grindų danga, susidėvėjusi apdaila, ne visose patalpose nuolat tiekiamas karštas ir šaltas vanduo, nesaugi darželio aplinka, netinkama teritorijos danga, per nesandarias pastato vietas į vidų sunkiasi vanduo, neatliekama žaidimo aikštelių apžiūra ir kontrolė, teritorija aptverta ne pagal reikalavimus ir t. t.

REZULTATAI. Dauguma darželiuose nustatytų pažeidimų - įstaigos neturi leidimų-higienos pasų, nesilaikoma juose nurodytų sąlygų, nesaugios žaidimų aikštelės, neužtikrinamas reikiamas sanitarinių įrengimų skaičius ir kt. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro nuotr.

Rasta ir kitokių pažeidimų, kurie pasitaikė ne kiekvienoje įstaigoje, pvz., turimas pirmosios pagalbos rinkinys neatitinka teisės aktų reikalavimų, dirba darbuotoja, neįgijusi žinių higienos teikimo klausimais, pažeisti vaikų miego organizavimo reikalavimai (lovos sustatytos taip, kad nėra galimybės laisvai prieiti prie kiekvieno vaiko) ir kt.

Neringos savivaldybėje Neringos gimnazijos Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio ugdymo skyrius veiklą vykdo neturėdamas leidimo-higienos pasų. Palangos darželyje "Nykštukas" buvo rasta nesaugių įrenginių, kuriuos pareikalauta nedelsiant sutvarkyti.

Klaipėdos rajono savivaldybėje didžiausia problema - perpildytos darželių grupės, taip pat 6 iš 14 patikrintų įstaigų veikia be higienos pasų, o pažeidimų nenustatyta trijuose darželiuose. Kretingos rajone 6 iš 11 patikrintų įstaigų neturi higienos paso, o 3 pažeidimų nenustatyta.

Vertinimo metu buvo nustatyta, jog dažnu atveju teritorija yra aptverta netinkamo aukščio tvora, tačiau šiuo metu įstaigų tvoros yra keičiamos ir planuojama, jog visos įstaigos bus aptvertos tinkamai.

Valdininkams kelia nerimą

Sveikatos apsaugos ministerijos išplatintame pranešime ministras Aurelijus Veryga teigė, kad tyrimo atskleista situacija kelia nerimą, todėl iškart po gautų rezultatų inicijuotas Valstybinės sveikatos reikalų komisijos posėdis.

"Svarbu suprasti, kad tik visiems sąžiningai laikantis higienos normose nustatytų taisyklių galime sumažinti užkrečiamųjų ir infekcinių ligų pavojų. Gaila, bet pastaruoju metu vis dažniau girdime apie "sugrįžtančias", jau seniai pamirštas ligas, tokias kaip skarlatina, tymai, kitos infekcinės ligos. Jų galima išvengti, laikantis tam tikros tvarkos ir taisyklių. Juk jos nustatytos ne šiaip sau, o kad suvaldytume klastingų ligų plitimą ir atsinaujinimą. Deja, ne visos ligos valdomos skiepais", - pranešime cituojamas ministras A. Veryga.

Tad, ministro teigimu, susitikus su visomis atsakingomis pusėmis išanalizuoti tiek anksčiau svarstyti, tiek galimi nauji perpildytų grupių problemos sprendimo būdai. Sutarta, kad Lietuvos savivaldybių asociacija vykdys prognozinį vaikų skaičiaus planavimą, o NVSC - stebės šį procesą.

"Labai svarbu, kad planuojant būtų atsižvelgiama ir į specialiuosius poreikius turinčius vaikus. Tai ypač jautri grupė", - cituojamas ministras.

Vėliau, ministro teigimu, būtų galima kreiptis į Lietuvos verslo darbdavių asociaciją dėl privačių darželių steigimo darbovietėse bei ieškoti galimybių teikti finansinę paramą iš Nacionalinės pažangos programos ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų

Sveikatos apsaugos viceministras Algirdas Šešelgis pažymi, kad Lietuvos higienos normos sveikatos saugos reikalavimų privalo laikytis visi ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų teikėjai, jų steigėjai bei pagal kompetenciją kontrolę vykdančios institucijos.

"Vaikų grupių formavimas yra savarankiška savivaldybės funkcija, tačiau tai nereiškia, kad savivaldybė gali nepaisyti aukštesnės galios teisės aktų reikalavimų. Savivaldybės, siųsdamos vaikus į grupes, privalo užtikrinti, kad bus vykdomi visi teisės aktų reikalavimai. Šiandienė situacija rodo, kad arba savivaldybės dirba aplaidžiai, arba mano darančios gera, taip pro pirštus žiūrėdamos į vaikų perteklių grupėse. Pasekmės gali būti liūdnos, tačiau tikiu visų pusių geranoriškumu ir suinteresuotumu: savivaldybės turės kuo greičiau spręsti šį klausimą, o mes pasirengę padėti", - pranešime cituojamas viceministras.

Pasak sveikatos specialistų, tikėtina, kad perpildytose darželio grupėse vaikų, turinčių virusinių kvėpavimo takų ligų ir platinančių virusus, bus daugiau, ir sveikam vaikui tokioje virusų koncentracijoje tikimybė užsikrėsti išaugs kelis kartus. Be to, perpildytose grupėse, tikėtina, yra didesnis triukšmas, jis vargina vaikus ir darbuotojus, visi tampa ne tokie dėmesingi, atsiranda daugiau streso ir suirzimo.

Priežastys įvairios

Klaipėdos savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Laima Prižgintienė, susipažinusi su pateikta informacija, pasidžiaugė, kad visos Savivaldybės įstaigos turi higienos pasus-leidimus, skirtingai nei kitose Savivaldybėse esantys valstybiniai darželiai.

Privačių darželių steigėjams, pasak specialistės, nebereikia informuoti Savivaldybės ir pateikti informacijos apie būsimą ugdymo veiklą. Anksčiau licenciją veiklai vykdyti išduodavo savivaldybės.

"Nežinau, ar tai yra gerai, nors, taip, mums darbo mažiau, rūpesčių mažiau. Mes galime žiūrėti tik ugdymo proceso dalį, jeigu būtų nusiskundimų dėl ugdymo kokybės ar jie neturėtų reikalingų priemonių. Daugiau nieko absoliučiai mes negalime", - aiškino skyriaus vedėja.

Kalbėdama apie perpildytas grupes, L. Prižgintienė pabrėžė, kad problema yra žinoma ir apie tai jau buvo ne kartą diskutuota.

"Problema ne kartą buvo svarstyta su ikimokyklinių įstaigų vadovais, profesinėmis pedagogų sąjungomis, Visuomenės sveikatos centru. Komplektuojant grupes dažnai tėvai nepateikia pažymų, kad vaikas turi specialiųjų ugdymosi poreikių. Kai grupė rugsėjo mėnesį jau būna sukomplektuota, tėvai gauna pranešimus ir pasirašo sutartis dėl lankymo, vėliau, rugsėjo-spalio mėnesiais pradedamos teikti pažymos dėl specialiųjų ugdymosi poreikių. Tačiau mes jau nebeturime kaip "išmesti" vaiko iš įstaigos, kad tilptų kiti", - apie besikartojančią problemą kalbėjo L. Prižgintienė.

Pasak jos, komplektuoti mažesnes grupes taip apsidraudžiant nuo galimo vėlesnio skaičiaus viršijimo taip pat nėra geriausia išeitis, nes taip būtų "įšaldomos" vietos, o tėvams reikėtų laukti.

Pašnekovė pabrėžė, kad yra ir tokių tėvų, kurie neigia, kad jų vaikas turi specialiųjų ugdymosi poreikių, o kai įstaiga tai pastebi, tėvams teikiama rekomendacija kreiptis į Pedagoginę psichologinę tarnybą, kad būtų įvertinta vaiko būklė.

"Tačiau ne visada tėvai yra linkę tai daryti, o tada užsisuka karuselė. Tada kreipiamasi į tarnybas, ginančias vaiko teises, į miesto Vaiko gerovės komisiją. Kartais tokie atvejai būna išaiškinami dar vėliau ir jau fiksuojamas pažeidimas. Bet iškomplektuoti ar sumažinti vaikų skaičių grupėje jau nebeįmanoma", - komentavo Švietimo skyriaus vedėja.

Laukia remontai

L. Prižgintienės teigimu, dalis darželiuose rastų trūkumų turėtų būti pašalinti atliekant suplanuotus remonto darbus. Tačiau kai kuriuos trūkumus likviduoti gana sudėtinga, pvz., sumažinti tarpus tarp laiptų turėklų statramsčių, nes reikia keisti visus turėklus ar ieškoti kitų būdų, kaip sumažinti tarpus.

Teigiama, kad darželių teritorijoje nustatyti trūkumai turėtų būti pašalinti iki rudens.

"Tačiau yra kelios probleminės įstaigos. Pavyzdžiui, "Svirpliukas" yra paruoštas renovacijai, todėl pažeidimai iki to laiko tikriausiai nebus likviduoti, nes įstaiga bus uždaroma. O investuoti į teritoriją, kurią ruošiamasi tvarkyti, netikslinga. Tauralaukio pradinės mokyklos ir ikimokyklinio ugdymo kompleksas paruoštas renovuoti, vienas pastatų bus griaunamas. Tad ir ten papildomai investuoti neplanuojama. Kai kurie vidaus trūkumai vienose įstaigose tvarkomi lengviau, kitose - sunkiau. Pavyzdžiui, "Kregždutėje" reikalingas kapitalinis remontas, ten per siūles skverbiasi vanduo. Buvo nurodytas labai trumpas terminas, bet per vasarą daugelis vidinių patalpų darbų bus atliekama", - komentavo L. Prižgintienė.

Kiekvienai įstaigai ruošiantis mokslo metams, vidaus patalpoms tvarkyti skiriama po vieną eurą vienam kvadratiniam metrui.

INFORMACIJA

Bendruosiuose sveikatos saugos reikalavimuose nurodoma, kad grupėse, kuriose ugdomi vaikai iki 1 metų, turėtų būti 6 vaikai, 1-2 m. vaikų grupėse - 10 vaikų, 2-3 m. - 15 vaikų, nuo 3 m. iki pradinio ugdymo pradžios - 20 vaikų. Jei ugdoma nuo gimimo iki 3 m., grupėje turėtų būti 8 vaikai; jei nuo gimimo, 1 ar 2 m. iki pradinio ugdymo pradžios - atitinkamai 10, 12 ir 16 vaikų.
Vienas specialiųjų poreikių turintis vaikas, ugdomas integruotai, prilyginamas dviem tos grupės, kurioje ugdomas, vaikams, todėl atitinkamai mažinamas nustatytas grupės vaikų skaičius.

Raktažodžiai
Sidebar placeholder