Smagus ir prasmingas projektas
Smagus ir prasmingas projektas

Tris dienas, vasario 12,13 ir 14 dienas, trijuose lopšeliuose-darželiuose vyko smagus ir prasmingas projektas "Tegu skamba bočių dainos", skirtas Vasario 16 paminėti.

Projekto iniciatorė lopšelio-darželio "Čiauškutė" direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Bučienė. Projekto koordinatoriai : l/d. "Švyturėlis" ir l/d. "Želmenėlis" direktorių pavaduotojai ugdymui.

Na, o projektą įgyvendino visų trijų įstaigų ugdytiniai ir mokytojai. Pirmą dieną projekto organizatorių l/d."Čiauškutė". Į svečius atvyko tautiniais rūbais pasipuošę vaikučiai ir ju mokytojos iš minėtų darželių.

Šventėje skambėjo žemaičių, aukštaičių ir Klaipėdos krašto dainos. Gražu ir įdomu buvo klausytis kaip vaikučiai kartu su mokytojomis aukštaičių ir žemaičių tarme ne tik dainavo, bet ir sekė pasakas, sakė skaičiuotes ir eilėraščius. Lopšelio-darželio "Čiauškutė" mokytojos šešėlių teatru pasekė legendą apie Gediminą ir geležinį vilką.

Šventę vainikavo bendras l.l šokis "Ausim sesutės abrūsus". Kitą dieną visi projekto dalyviai šventiškai pasipuošę susirinko l/d. "Švyturėlis", o trečią dieną keliavo į l/d."Želmenėlis". Visas dienas vaikų nuotaika buvo pakili, emocijos liejosi.

Tokio projekto nauda triguba: vaikai pažino savo tautos kultūrą, folklorą, sužinojo ir išmoko dainuoti ir kalbėti tarmiškai ir kas svarbiausia, patyrė daug gerų ir džiugių emocijų, nes susirado naujų draugų, su kuriais smagiai leido laiką visas tris dienas.

Taip mes pasveikinom Lietuvą su gimtadieniu.

Smagu turėti puikius socialinius partnerius, su kuriais galima vykdyti tokius prasmingus projektus. Manom, kad ateityje jų bus ir daugiau.

Sidebar placeholder