Klaipėdos miesto savivaldybės mero potvarkis dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo

2023 m. kovo 16 d. Nr. M-16 Klaipėda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi ir 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, šaukiu 2023 m. kovo 23-24 d. 9.00 val. Savivaldybės posėdžių salėje Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 50-ąjį posėdį.

Darbotvarkė:

1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-1 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja K. Petraitienė.

2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. T2-200 „Dėl Nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų Klaipėdos miesto istorinėse dalyse teikimo“ pakeitimo. Pranešėja K. Petraitienė.

3. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investicijų projektams finansuoti. Pranešėja K. Petraitienė.

4. Dėl skolų už valstybinės žemės nuomą pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo. Pranešėja K. Petraitienė.

5. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje nustatymo. Pranešėja I. Gelžinytė-Litinskienė.

6. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T2-94 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas A. Kačalinas.

7. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo. Pranešėjas A. Cesiulis.

8. Dėl Fizinių ar juridinių asmenų, pageidaujančių skirti tikslinių lėšų Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje esančiai viešai susisiekimo infrastruktūrai, pasiūlymų teikimo, vertinimo, pripažinimo tinkamais įgyvendinti ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas V. Švedas.

9. Dėl pritarimo trišalės sutarties projektui. Pranešėjas V. Švedas.

10. Dėl prašymo paimti žemės sklypus visuomenės poreikiams pateikimo Nacionalinei žemės tarnybai prie Aplinkos ministerijos. Pranešėja R. Gružienė.

11. Dėl Klaipėdos miesto rytinės dalies B teritorijos (tarp Pajūrio g., kelio A13, Liepų g. ir Danės upės) susisiekimo infrastruktūros vystymo specialiojo plano patvirtinimo. Pranešėjas M. Mockus.

12. Dėl pritarimo projekto „Klaipėdos pilies didžiojo bokšto aktualizavimas ir įveiklinimas“ įgyvendinimui. Pranešėja E. Jurkevičienė.

13. Dėl sutikimo steigti lošimų organizavimo vietą. Pranešėja R. Mačiulė.

14. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 20 d. sprendimo Nr. T2-16 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja A. Valadkienė.

15. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-3 „Dėl Šeimos tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja E. Kučinskienė.

16. Dėl klasių ir mokinių skaičiaus Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2023-2024 mokslo metams nustatymo. Pranešėja L. Prižgintienė.

17. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-28 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtų aptarnavimo teritorijų nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja L. Prižgintienė.

18. Dėl Klaipėdos jūrų kadetų mokyklos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja L. Prižgintienė.

19. Dėl Klaipėdos lopšelio-darželio „Bangelė“ nuostatų patvirtinimo. Pranešėja L. Prižgintienė.

20. Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių savivaldybės švietimo įstaigose 2023-2024 mokslo metams nustatymo. Pranešėja L. Prižgintienė.

21. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T2-109 „Dėl Lietuvos vakarų krašto dainų šventės dalyvių apgyvendinimo“ pakeitimo. Pranešėja E. Deltuvaitė.

22. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-88 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinės įstaigos Klaipėdos koncertų salės organizuojamų gastrolių tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja E. Deltuvaitė.

23. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 22 d. sprendimo Nr. T2-176 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja E. Deltuvaitė.

24. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T2-220 „Dėl Sporto projektų finansavimo iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja R. Rumšienė.

25. Dėl Klaipėdoje organizuojamų sporto renginių dalinio finansavimo iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja R. Rumšienė.

26. Dėl Klaipėdos miesto reprezentacinių sporto komandų, kurioms gali būti skirta asmenų parama, 2023 metų sąrašo patvirtinimo. Pranešėja R. Rumšienė.

27. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T2-158 „Dėl Neįgaliųjų reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja A. Liesytė.

28. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2023 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo. Pranešėja A. Liesytė.

29. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės socialinių paslaugų 2023 metų plano patvirtinimo. Pranešėja A. Liesytė.

30. Dėl visuomenės sveikatos priežiūros specialisto dalies etato įsteigimo ir išlaikymo 2023 m. savivaldybės biudžeto lėšomis VšĮ Tarptautinės Ukrainos mokyklos Klaipėdos padalinyje. Pranešėja R. Perminienė.

31. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2022 metų ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja R. Perminienė.

32. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja R. Jievaitienė.

33. Dėl savivaldybės būsto nuomos sąlygų pakeitimo. Pranešėja L. Murauskienė.

34. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio mokėjimo. Pranešėja L. Murauskienė.

35. Dėl savivaldybės būsto nuomos sąlygų pakeitimo. Pranešėja L. Murauskienė.

36. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio mokėjimo. Pranešėja L. Murauskienė.

37. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio mokėjimo. Pranešėja L. Murauskienė.

38. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-347 „Dėl akcinės bendrovės “Klaipėdos energija„ 2018-2022 metų investicijų plano ir jo finansavimo šaltinių suderinimo“ pakeitimo. Pranešėjas A. Gaižutis.

39. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės turto investavimo ir akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ įstatinio kapitalo didinimo. Pranešėjas E. Simokaitis.

40. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės turto investavimo ir akcinės bendrovės „Klaipėdos energija“ įstatinio kapitalo didinimo. Pranešėjas E. Simokaitis.

41. Dėl valstybės nekilnojamojo turto perėmimo Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn. Pranešėjas E. Simokaitis.

42. Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Jūrininkų sveikatos priežiūros centrui. Pranešėjas E. Simokaitis.

43. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės turto investavimo, didinant viešosios įstaigos Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokyklos „Žiemys“ dalininko kapitalą. Pranešėjas E. Simokaitis.

44. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės turto investavimo, didinant viešosios įstaigos Klaipėdos vaikų ligoninės dalininko kapitalą. Pranešėjas E. Simokaitis.

45. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės turto investavimo, didinant viešosios įstaigos Klaipėdos psichikos sveikatos centro dalininko kapitalą. Pranešėjas E. Simokaitis.

46. Dėl savivaldybės būsto dalies pardavimo. Pranešėjas E. Simokaitis.

47. Dėl valstybės nekilnojamojo turto perėmimo Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn. Pranešėjas E. Simokaitis.

48. Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Klaipėdos vaikų ligoninei. Pranešėjas E. Simokaitis.

49. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės turto investavimo, didinant viešosios įstaigos „Neptūno“ krepšinio klubo dalininko kapitalą. Pranešėjas E. Simokaitis.

50. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinėms įstaigoms. Pranešėjas E. Simokaitis.

51. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl iš savivaldybės biudžeto išlaikomų biudžetinių įstaigų automobilių įsigijimo, nuomos arba nuomos pagal veiklos nuomos sutartis“ pakeitimo. Pranešėjas E. Simokaitis.

52. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2022 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjas A. Vaitkus.

53. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2022 metų veiklos bei Klaipėdos miesto savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2022 metais ataskaitoms. Pranešėjas G. Neniškis.

54. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės ir mero 2022 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjas V. Grubliauskas.

Rašyti komentarą

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Sidebar placeholder