Daugiabučiams modernizuoti - didesnė savivaldybės parama

Neringos savivaldybės taryba, siekdama paskatinti daugiabučių modernizavimą, nusprendė padidinti savo finansinį indėlį. Savivaldybės taryba priėmė sprendimą, kuriuo Neringos savivaldybės lėšomis bus kompensuojama 30 proc. investicijų plane nurodytos sumos.

Prisidėti prie daugiabučių modernizavimo darbų Neringos savivaldybė nusprendė daugiau nei prieš šešerius metus ir buvo pirmoji šalies savivaldybė, priėmusi tokį sprendimą. Reaguodama į šiandien sparčiai kylančias energetikos išteklių kainas bei siekdama padrąsinti gyventojus priimti sprendimus dėl daugiabučių namų modernizavimo, Neringos savivaldybės taryba nusprendė, kad savivaldybė savo biudžeto lėšomis prie investicijų plane nurodytų išlaidų prisidės 10 proc. daugiau nei iki šiol ir jos parama sudarys 30 proc.

„Šiandien susiduriame su tokia realybe, kad renovacijos kaštai Neringoje - vieni didžiausių. Juos išaugina tai, kad čia esantys daugiabučiai yra netipiniai, be to, čia vykstančių rangos darbų kainas išaugina ir statybinių medžiagų, darbuotojų perkėlimas keltais per Kuršių marias. Matome, kad gyventojus vis dar gąsdina renovacijos kaštai, daugiabučių namų modernizavimas įsibėgėja vangiai, tad, reaguodami į tai, nusprendėme padidinti skiriamą paramą“, - tokio sprendimo būtinumą pabrėžia Neringos savivaldybės meras Darius Jasaitis.

Neringos savivaldybės statinių naudotojų sąraše įrašyti 109 daugiabučiai namai, kurių vidutinis amžius - 40 metų. Yra ir tokių, kurie statyti 1920-aisiais. Kaip ir daugelyje kitų tuo pačiu metu statytų pastatų Lietuvoje, namai buvo pastatyti pagal žemus energinio efektyvumo standartus, be to, Neringos daugiabučiai yra netipiniai, juos sudėtinga apšiltinti - daug išorinių sienų, praėjimų, šlaitiniai stogai. Didelis įstiklinimo plotas. Neringos išskirtinumas pasireiškia ir tuo, kad daugiabučiai Neringoje yra nedideli ir tai taip pat prisideda prie renovacijos kaštų didėjimo. Be to, nemaža dalis būstų nenaudojama ištisus metus.

Atnaujintų daugiabučių namų patirtis rodo, kad kompleksiškas energinio efektyvumo didinimo priemonių įgyvendinimas daugiabučiuose namuose leidžia sutaupyti nuo 20 iki 60 proc. energijos, sunaudojamos iki šių priemonių įgyvendinimo. Sparčiai brangstant energijos ištekliams, racionalaus energijos vartojimo problema Neringos daugiabučiuose pastatuose tampa ypač opi, todėl Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis investiciniai planai iš viso buvo parengti penkiolikai daugiabučių, iš kurių realizuoti tik du.

Labai prastos daugumos senų daugiabučių namų šiluminės savybės, pasenusi šilumos tiekimo infrastruktūra, rūdijantys seni vamzdynai ateityje kels tik daugiau problemų, tad Daugiabučių namų atnaujinimo programa - efektyvus gyventojų lėšas taupantis būdas jų išvengti.

***

Kompensacija už šildymą: viskas, ką reikia žinoti

Artėjant šildymo sezonui asmenys, deklaravę gyvenamąją vietą ir faktiškai gyvenantys Neringoje, gali kreiptis dėl būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijų (toliau - kompensacijos). Atkreipiame dėmesį, kad šiemet kompensacijos už šildymą skiriamos visam šildymo sezonui, nepriklausomai nuo šildymo būdo: tiek centralizuoto, tiek malkomis, elektra.

Kas turi teisę gauti minėtas kompensacijas?

Gyvenamąją vietą būste deklaravę arba būstą nuomojantys (nuomos sutartis turi būti įregistruota VĮ Registrų centre) bei faktiškai gyvenantys Neringos savivaldybėje, bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į kompensacijas, jeigu kreipimosi dėl kompensacijų metu atitinka šiuos reikalavimus:

1) kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo, vienas gyvenantis asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

- dirba ir per laikotarpį, už kurį pajamos apskaičiuojamos, dirbo ne mažiau kaip du trečdalius maksimalios darbo laiko trukmės;

- asmenys mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje (studentai);

- asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių arba gaunantys neįgaliojo pensiją;

- asmenys yra įsiregistravę Užimtumo tarnyboje;

- slaugo ar prižiūri asmenį (asmenis), vaiką (įvaikį) ar vaikus (įvaikius);

- asmuo ne trumpiau kaip vieną mėnesį gydosi stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje;

- yra nėščia moteris, kuriai yra likę ne daugiau kaip 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos;

- vienas iš tėvų ar globėjų augina: vaiką (įvaikį) ar vaikus (įvaikius) iki 3 metų; pagal gydytojų rekomendaciją nelankantį švietimo įstaigos vaiką (įvaikį) ar vaikus (įvaikius) iki 8 metų;

- vienas iš senelių prižiūri vaiką iki 3 metų, kurio priežiūrai šiam seneliui suteiktos vaiko priežiūros atostogos;

- vaikai (įvaikiai) nuo 16 iki 18 metų: mokosi, dirba, yra įsiregistravę Užimtumo tarnyboje, nustatytas neįgalumas;

2) įsiskolinusieji už būsto šildymą ir (ar) karštą vandenį, ir (ar) geriamąjį vandenį su energijos, kuro, vandens tiekėjais yra sudarę sutartį (sutartis) dėl dalies skolos apmokėjimo, kas mėnesį grąžinant ne daugiau kaip 20 procentų bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų, arba teismas yra priteisęs apmokėti skolą.

Asmenys dėl kompensacijos turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, užpildytą prašymą kompensacijai gauti ir kitus dokumentus pagal asmens situaciją, pareikalavus Socialinės paramos skyriaus darbuotojų.

SVARBU: jei kartu su kompensacijos prašančiu asmeniu būste yra deklaruotas asmuo, kuris jame faktiškai negyvena, kompensacijos skiriamos tik įvertinus to asmens teisę į kompensacijas. Būste deklaruotas asmuo privalo pateikti atskirą prašymą ir reikalingus kompensacijų skyrimui dokumentus. Nepateikus prašymo ir dokumentų, kompensacijos neskiriamos ir kitam būste deklaruotam asmeniui. Šis reikalavimas netaikomas asmenims, kai būstas yra padalytas ir asmenys atsiskaito pagal atskiras, kiekvienam pateikiamas sąskaitas.

Savo namus individualiai šildantys Neringos gyventojai turi papildomai pateikti informaciją apie kuro deginimo įrenginį (dokumentą, nurodantį šilumos katilo tipą ar modelį, jo naudingumo koeficientą), sutartį su paslaugos teikėju, namo ar buto nuosavybės dokumentą ir duomenis apie suvartotą dujų kiekį ar elektros tarifus. Visais atvejais būsto šildymo būdas turi būti registruotas Registrų centre.

Gyventojai, kurie kreipiasi dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų už įsigytą kietąjį kurą, pvz., malkas, neprivalo pateikti dokumentų (sąskaitų faktūrų), įrodančių kuro įsigijimo išlaidas. Tik atskirais atvejais savivaldybė, siekdama išvengti galimo piktnaudžiavimo teikiama parama, gali paprašyti pateikti pirkimo dokumentus.

SVARBU: priklausančias kompensacijas bus galima gauti atgaline tvarka, t. y. už visą šildymo sezoną nepriklausomai nuo to, kada asmuo šildymo sezono metu kreipsis dėl kompensacijų. Pavyzdžiui, jeigu kreipsis 2023 m. balandžio mėnesį, kompensacijos galės būti grąžinamos už 2022 m. spalio, lapkričio, gruodžio, sausio, vasario ir kovo mėnesius

 

Kur kreiptis dėl kompensacijų skyrimo?

Gyventojai, deklaravę gyvenamąją vietą arba būstą nuomojantys bei faktiškai gyvenantys Neringos savivaldybėje, turi kreiptis į Neringos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (Taikos g. 2, Neringa, I a., 8 kab.) iš anksto užsiregistravę tel. 8 659 28 007 arba pateikti prašymą elektroniniu būdu www.spis.lt.

Primename, kad iki 2024 m. balandžio 30 d. nevertinamas nuosavybės teise turimas asmenų turtas, tačiau, apskaičiuojant pajamas, yra įskaitomos iš privalomo registruoti turimo kilnojamojo ir nekilnojamojo turto gaunamos pajamos, pavyzdžiui, žemės, būsto, automobilio ir kito turimo turto nuomos ar pardavimo pajamos. Gyventojams už normatyvinį būsto plotą kompensuojama būsto šildymo išlaidų dalis, viršijanti 10 proc. skirtumo tarp šeimos arba vieno gyvenančio asmens pajamų ir 2 VRP dydžių (294 Eur) kiekvienam šeimos nariui arba 3 VRP dydžių (441 Eur) vienam gyvenančiam asmeniui.

Kompensacijai už būsto šildymą apskaičiuoti taikomas naudingojo būsto ploto normatyvas: jei asmuo gyvena vienas - 50 kvadratinių metrų; jei asmuo gyvena šeimoje - 38 kvadratiniai metrai pirmam šeimos nariui, 12 kvadratinių metrų antram šeimos nariui ir 10 kvadratinių metrų trečiam bei kiekvienam paskesniam šeimos nariui. Pavyzdžiui, nepasiturinčiai 4 asmenų šeimai kompensuojamos būsto šildymo išlaidos už ne didesnį nei 70 kvadratinių metrų naudingąjį būsto plotą.

***

Paminės Pasaulinę organų donorystės ir transplantacijos dieną

Kasmet spalio antrąjį šeštadienį minima Pasaulinė organų donorystės ir transplantacijos diena, siekiant informuoti žmones apie donorystės tikslus, skatinti juos tapti donorais. Minint šią dieną, spalio 8-osios vakarą iki spalio 9-osios ryto Neringos savivaldybės administracijos pastato pirmo aukšto fojė langai simboliškai bus apšviesti žalia spalva.

***

Atidaroma paroda

Spalio 6 d. 17 val. Liudviko Rėzos kultūros centro parodų salėje (L. Rėzos g. 8B) bus atidaroma Ukrainos menininkų Elizavetos ir Vladyslavo Kravcovų paroda „Huculų gyvenimas. Piršlybos“. Paroda veiks iki lapkričio 8 d.

Gemius

Raktažodžiai

Rašyti komentarą

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Sidebar placeholder