Klaipėdos rajono savivaldybė skelbia nuomos konkursus

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija skelbia atvirą konkursą 3 metams išnuomoti Savivaldybės nuosavybės teise valdomą turtą - 132,88 kv. m ploto garažo patalpą, unikalus numeris 4400-2131-3766:2148, esančią Gargždupio g. 1-2, Kvietinių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r., garažų pastate (unikalus Nr. 5595-6000-9061, 11G1p). Pradinė nuomos kaina - 0,26 Eur už 1 kv. m per mėnesį.

 

Taip pat skelbiamas atviras konkursas 5 metams išnuomoti Savivaldybės nuosavybės teise valdomą turtą - 25,63 kv. m ploto negyvenamąsias grožio salono patalpas, unikalus Nr. 5588-0000-4021:0002, esančias Klaipėdos g. 19-9, Priekulės m., Klaipėdos r. Pradinė nuomos kaina - 0,79 Eur už 1 kv. m per mėn.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atviruose konkursuose, registruojami nuo 2021 m. gegužės 5 d. 8.00 iki 2021 m. gegužės 19 d. 8.00 val. Voką su pasiūlymu prašome įmesti į pašto dėžutę, esančią ant Klaipėdos rajono savivaldybės administracinio pastato (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždų m.). Asmenys, ketinantys dalyvauti nuomos konkurse, privalo pateikti užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas, nuoroda „Turto nuomos konkursui“ bei pateikimo data ir laikas. Kartu su voku pateikiami:

1. finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad yra sumokėtas 30 Eur pradinis įnašas (sąskaitos Nr. LT16 4010 0402 0002 0108). Voke taip pat turi būti pateikti šie dokumentai: paraiška, kurioje nurodomas konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

2. nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo;

3. pasiūlymas, kuriame nurodytas siūlomas konkretus nuompinigių dydis;

4. konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurias komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai.

PASTABA. Nustatyta, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.482 straipsniu pirmenybės teisę, palyginti su kitais asmenimis, atnaujinti nuomos sutartį turi nuomininkas. Nuomininkui atsisakius sudaryti sutartį pakeistomis nuomos sutarties sąlygomis, sutartis sudaroma su nuomos konkurso laimėtoju.

Dėl išsamesnės informacijos galima kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyrių, tel. 8 610 36 606.

 

Raktažodžiai
Sidebar placeholder