Lietuvoje siaučiant valdiškų išmokų skandalams, keliose savivaldybėse – olimpinė ramybė: kaip čia išsiverčia su 50 eurų per mėnesį?

(2)

Visuomenininkui Andriui Tapinui pradėjus vykdyti projektą „Skaidrinam“ paaiškėjo, jog Lietuvoje tiesiog klesti valstybinių pinigų įsisavinimas, iš valdiškų lėšų kompensuojantis nežinia kieno piltąsi kurą, kanceliarines išlaidas ar telefono sąskaitas.
 

Tačiau kai kuriose savivaldybėse tvyro ramybė – jei vienų savivaldybių tarybų nariams per mėnesį gaunant tūkstantį eurų siekiančią išmoką, tai kitose šalies rajonuose darbuotojams teko išsiversti ir su 70 eurų dydžio ar dar mažesne suma.

Į šių savivaldybių sąrašą patenka Plungės, Raseinių, Kazlų Rūdos ir Šalčininkų rajono savivaldybės. Merai neslepia, jog darbuotojams išmokamos kompensacijos – gerokai per mažos, tad ir piktnaudžiavimui vietos nebelieka.

Vis dėlto, darbą pradėjus naujai išrinktai tarybai, keliose iš minėtų savivaldybių išmokos dydis kilo, kai kur – netgi 10 kartų. Pastarąjį pavyzdį iliustruoja Raseinių rajono savivaldybė, tačiau siekdamas skaidrumo savivaldybės meras jau ir pats susisiekė su A. Tapinu.

Plungėje išmokų prašo ne visi

Plungės rajono savivaldybės meras sako, jog tarybos nariams kompensuojamos išlaidos yra susijusios su transportu ir kanceliarinėmis išlaidomis, o išmokos dydis vienam nariui siekia 43 eurus.

Tiesa, kaip pasakoja Audrius Klišonis, praėjusią kadenciją iš 25 tarybos narių tik 5-6 prašė išmokų, nors su nemenkomis išlaidomis susidūrė bent pusė darbuotojų.

„Dabar mūsų savivaldybės tarybos sudėtyje daugiau kaip pusė tarybos narių yra iš kaimo, o visos savivaldybės ilgis yra 50-55 kilometrai.

Tai vien atvažiavimas į tarybos posėdį, sakykim, jeigu imsim tolimiausią tašką, yra 25 kilometrai pirmyn, 25 kilometrai atgal. Natūralu, kad tiems žmonėms, kurie gyvena mieste, yra gerokai paprasčiau.

Dar yra komitetų, komisijų posėdžiai, tad susidaro atitinkami kaštai, bet jau eilę metų yra priimtas mūsų politinis sprendimas savivaldybės taryboje šių kaštų (dengimo) nedidinti.

Galbūt dėl to, kad tas mokėjimas yra toks mažas, labai nedaug tarybos narių tuo mokėjimu naudojasi – daugiausia tie, kurie yra iš kaimiškų vietovių“,– pastebi A. Klišonis.

Pavyzdžiui, tarybos narys susitinka su savo pažįstamu kaimynu, kartu išgeria bokalą alaus, sakykim, nealkoholinio, ir tarpusavyje jie bendrauja, kalbasi apie politiką. Ar tai galima įtraukti į bendravimą su rinkėjais?

Plungės rajono savivaldybės meras pasakoja, kad yra apribotas ir tarybos narių laiko, skirto susitikimams su gyventojais ar pasiruošimui vykstantiems posėdžiams, deklaravimas – naujajame savivaldybės tarybos reglamente yra nurodytas maksimalus valandų skaičius, už kurį darbuotojai gali gauti kompensaciją.

A. Klišonis pabrėžia, jog nenustačius fiksuoto valandų skaičiaus atsirastų galimybės piktnaudžiauti, o to meras nenorėtų.

„Pavyzdžiui, tarybos narys susitinka su savo pažįstamu kaimynu, kartu išgeria bokalą alaus, sakykim, nealkoholinio, ir tarpusavyje jie bendrauja, kalbasi apie politiką.

Ar tai galima įtraukti į bendravimą su rinkėjais? Kažkuria prasme taip, nes tas kaimynas galbūt iš tiesų rinko tą tarybos narį. Bet ar tai iš tikrųjų yra tas produktyvus darbas?“ – situaciją analizavo meras.

Vis dėlto, nors praėjusią kadenciją, kaip nurodo A. Klišonis, tarybos narių išlaidoms padengti skirtų išmokų dydis ir nesikeitė, naujai išrinkta taryba gali tikėtis pokyčių. Tačiau, kiek keisis išmokos dydis – dar neaišku.

Tiesa, Plungės rajono savivaldybės meras akcentuoja, jog jo manymu išmokų dydis neturėtų būti vienodas visose savivaldybėse.

„Aš manau, kad tas išmokėjimas iš tiesų turi būti. Ar jis visose savivaldybėse turi būti vienodas? Ne. Nes turim Visagino savivaldybę, kur realiai tai yra vieno miesto ribos, ir turim didžiausią pagal plotą Varėnos savivaldybę, kur tarybos nariui susidaro didžiausi atstumai atvykti į tarybos posėdį, komiteto posėdį ar komisijos posėdžius.

Tai iš tiesų turėtų būti modelis, kaip į tai būtų atsižvelgiama. Manau, kad visiškai auksinio sprendimo turbūt nebus ir bet kurį sprendimą galima kritikuoti, bet tvarką, kuri būtų daugiau mažiau normali, ir padori pačių gyventojų akyse, turėti reikėtų“,– sako A. Klišonis.

„Su 35 litrais degalų toli nenukeliausi“

Tuo tarpu Kazlų Rūdos rajono savivaldybės tarybos nariams mokamų išmokų dydis siekia 50 eurų. Anot mero Manto Varaškos, išmokos skiriamos už kanceliarijos, degalų, transporto paslaugų, interneto ryšio, kompiuterinės įrangos nuomos, dovanų ir suvenyrų išlaidas. Tiesa, tarybos narių veiklai administracija suteikia ir nešiojamus kompiuterius.

„Jei tarybos narys realiai atlieka savo pareigas, toks išmokos dydis yra per mažas. Akivaizdu, kad ypač po praėjusių metų infliacijos, tarybos nariai patiria didesnius veiklos kaštus nei gaunama kompensacija.

Išlaidų apmokėjimo skaidrumą, ko gero, labiausiai ir užtikrina pats išmokos dydis. Kai jis yra 50 eurų, piktnaudžiavimui daug erdvės nėra.

Taip, mes negalime patikrinti, ar tarybos narys 50 eurų pagal degalų čekį panaudojo savo automobiliui, tačiau su 35 litrais degalų per mėnesį toli nenukeliausi“,– ironizuoja M. Varaška.

M. Varaška. Kazlų Rūdos sav. nuotr.

Tiesa, į kompensuojamų transporto išlaidų sąrašą yra įtrauktos ne tik kuro išlaidos, bet ir automobilio draudimas, padangų keitimas, remontas, taksi išlaidos, automobilio parkavimo ar saugojimo išlaidos.

Tačiau, anot Kazlų Rūdos rajono savivaldybės mero, dėl nedidelio kompensacijos dydžio išimtinai vyrauja kuro kompensacijų prašymai, o taksi paslaugos savivaldybėje apskritai nėra paplitusios.

Ruošiantis įvairiems posėdžiams ir užsiimant kita papildoma veikla savivaldybės tarybos nariams yra numatyta galimybė per mėnesį dirbti iki 40 valandų ir už tai gauti maksimalų 130 eurų atlygį atskaičius mokesčius.

M. Varaška sako, jog šį laiką valandos tikslumu tarybos nariai patys deklaruoja savo ataskaitose, tačiau įprastai per mėnesį būna 1 tarybos posėdis ir keli komitetų posėdžiai.

Anot mero, dar nėra aišku, ar ši 50 eurų dydžio išmokos suma didės. Tai paaiškės sulaukus teisės aktų pakeitimų ir sužinojus, kaip tarybos nario išmoka bus reglamentuojama – ar bus išskiriamas darbo laikas ir kitos išlaidos.

Jau susisiekė su A. Tapinu

Tokia pati, 50 eurų dydžio išmokos suma, buvo mokama ir Raseinių rajono savivaldybės tarybos darbuotojams.

Meras Arvydas Nekrošius sako, jog ankstesnės kadencijos metu reglamentas kito kelis kartus, tad ir tarybos narių išlaidos buvo reglamentuotos skirtingai.

Vis dėlto, kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto ir biuro nuomos patalpų (kurių nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka savivaldybės administracija) išlaidos išliko dengiamos.

Tačiau paskutiniame buvusios tarybos posėdyje buvo drastiškai pakeistas išmokos dydis – pastarasis didėjo iki 475 eurų.

A. Nekrošius baiminasi, jog net 10 kartų padidėjusi išmoka gali neigiamai įtakoti savivaldybės administracijos biudžetą, todėl naujoje taryboje prie šio klausimo naujo reglamentavimo žadama dar sugrįžti, o patys tarybos nariai yra įspėti nepradėti ženkliai išlaidauti, nes tvarkos bus peržiūrimos naujai.

„Buvusios tarybos pakeistame reglamente įvardytas ne baigtinis galimų tinkamų išlaidų sąrašas, o gerokai detalizuotas ir praplėstas.

Senajame reglamente buvo numatyta, kad norėdamas gauti šią išmoką, tarybos narys pateikia savivaldybės administracijai praėjusį mėnesį patirtų išlaidų sąrašą, pateikdamas ir išlaidas patvirtinančius apskaitos dokumentus, turinčius LR buhalterinės apskaitos įstatymo 13 straipsnyje nustatytus rekvizitus.

Tuo tarpu naujajame atsirado papildoma prievolė – informacija apie tarybos narių išmokų panaudojimą yra vieša ir bus skelbiama savivaldybės interneto svetainėje ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 20 dienos.

Tačiau manome, kad tai nėra pakankamos priemonės, dar reikėtų šių lėšų auditavimo ir papildomos priežiūros, kad pateikiami duomenys būtų papildomai patikrinami“,– dėmesį atkreipė A. Nekrošius.

A. Nekrošius. Raseinių r. sav. nuotr.

Raseinių rajono savivaldybės meras sako, jog dėl šios srities skaidrinimo jau yra susisiekęs ir su projekto „Skaidrinam“ autoriumi A. Tapinu ir paprašęs jo komandos patarimų.

„Taip pat ruošiamės kalbėtis su „Transparency International“ Lietuvos skyriumi dėl savivaldybės atvirų duomenų. Gal jie turėtų rekomendacijų ne tik dėl pačių išlaidų, bet apskritai apie savivaldybės valdomų atvirų duomenų pateikimą visuomenei“,– priduria meras.

Išmoka kilo ne tik Raseiniuose

Kiek didesnė, tačiau, lyginant su kitomis šalies savivaldybėmis, nedidelė išmoka iki naujos tarybos veiklos pradžios buvo mokama Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos nariams. Išmokos suma siekė 70 eurų, o su šiais pinigais darbuotojai galėjo pasidengti kuro, kanceliarinių prekių, pašto, telefono ir interneto ryšio išlaidas.

Tačiau, kaip pasakoja vicemeras Valdemaras Sliževskis, dabartinės kadencijos darbuotojai už šias išlaidas per mėnesį gali gauti 200 eurų dydžio kompensaciją, o kiekvieną kartą tarybos nariui pateikus išlaidas pagrindžiančius dokumentus išmokos mokėjimui, jų tinkamumą ir atitikimą reglamento nuostatoms patikrina Apskaitos skyrius.

„Ankstesnis išmokos limitas buvo nustatytas dar 2016-aisiais, per tą laiką smarkiai pakilo tiek kuro kainos, tiek pabrango kanceliarinių prekių ir ryšio paslaugos“,– komentavo Šalčininkų rajono savivaldybės vicemeras.

Tiesa, tarybos nariui į faktinį darbo laiką yra įskaičiuojamas ir įvairiuose posėdžiuose ar priimant savivaldybės nuolatinius gyventojus praleistas laikas. Laiką, praleistą ruošiantis posėdžiui, kaip pasakoja V. Sliževskis, tarybos nariai įprastai prideda prie posėdžio laiko, o per mėnesį dažniausiai įvyksta vienas posėdis.

Rašyti komentarą

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Sidebar placeholder