Pradedami rengti dviračių tako Neringoje techniniai projektai

Įsigaliojo VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos (toliau - Kelių direkcija) sutartys dėl pėsčiųjų ir dviračių tako Smiltynė-Nida rekonstravimo techninių darbo projektų parengimo. Bus projektuojami daugiau kaip 35 km tako (nuo Smiltynės iki Preilos). Viešųjų pirkimų konkursas buvo paskelbtas keturiems tako ruožams ir atitinkamai yra sudarytos 4 sutartys. Bendra sudarytų sutarčių vertė - daugiau kaip 110 tūkst. eurų.

Pagal konkurso reikalavimus, tiekėjai turi atlikti statybinius, inžinerinius ir kitus tyrinėjimus, parengti statinio rekonstravimo techninį darbo projektą ir kitą dokumentaciją, vykdyti statinio projekto įgyvendinimo priežiūrą.

Kelių direkcijos direktorius Remigijus Lipkevičius sako, kad pėsčiųjų ir dviračių takas Smiltynė-Nida yra svarbus ir Neringos gyventojams, ir gausiai šį nuostabų Lietuvos kampelį lankantiems svečiams - visiems, keliaujantiems tiek dviračiais, tiek pėsčiomis.

Planuojama, kad 2022 metais, parengus projektus, bus skelbiami viešieji pirkimai statybos darbams atlikti. Kol takas bus sutvarkytas, jį prižiūri AB „Kelių priežiūra“.

Dviračių takas Smiltynė-Nida yra EuroVelo trasos dalis, todėl naudojamas ne tik vietinių gyventojų, bet ir dviratininkų, atvykstančių iš užsienio. Pažymėtina, kad šio tako įrengimas leis prisidėti prie ekologijos ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) mažinimo, nes po rekonstrukcijos bus užtikrinta, kad nuo Smiltynės perkėlos Nidą bus galima patogiai pasiekti atsisakant kelionės automobiliu. Be to, takas turi būti pritaikytas ir specialiajam transportui, kad prireikus būtų galima jį panaudoti apsaugant šį unikalų gamtos kampelį nuo stichinių nelaimių, pvz., gaisro.

Minimas takas driekiasi per saugomą teritoriją Kuršių nerijoje, kur labai jautrūs medžių, kopų, augalijos klausimai. Taip pat buvo įvertinta, jog rengiant projektą gali iškilti problema dėl miško žemės, kurios savininkas yra Valstybinė miškų urėdija, panaudojimo. Viešasis pirkimas buvo paskelbtas po to, kai Kelių direkcija suderino su suinteresuotomis institucijomis visus minėtus klausimus.

Primenama, kad Kelių direkcija galėjo pradėti šio tako projektavimo darbus tik po to, kai Neringos ir Klaipėdos miesto savivaldybės sutiko pasirašyti bendradarbiavimo sutartis ir gavo savivaldybių tarybų sprendimus, kad po to, kai takas bus sutvarkytas, jį minėtos savivaldybės perims valdyti nuosavybės teise.

Po pėsčiųjų ir dviračių tako sutvarkymo ir perdavimo Klaipėdos miesto savivaldybei priklausys 850 metrų, o Neringos savivaldybei - apie 34 kilometrai tako.

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos inf.

***

Priimamos paraiškos sveikatinimo veiklos priemonių konkursui

Nuo š. m. spalio 18 d. iki š. m. gruodžio 17 d. priimamos paraiškos sveikatinimo priemonių, finansuojamų 2022 metų Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis,viešajam konkursui.

Sveikatinimo priemonių projektus gali teikti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, švietimo įstaigos, nevyriausybinės organizacijos ir kiti juridiniai asmenys.

Neringos savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo ir sveikatinimo veiklos prioritetai 2022 m.: fizinio aktyvumo skatinimas; lėtinių neinfekcinių ligų (širdies ir kraujagyslių ligos, piktybiniai navikai, smegenų kraujagyslių ligos, cukrinis diabetas) prevencija; užkrečiamųjų ligų prevencija; sveikos mitybos įpročių skatinimas ir nutukimo prevencija; psichinės sveikatos stiprinimas ir prevencija; lytinė sveikata ir prevencija; burnos higiena ir sveikata; nelaimingų atsitikimų ir traumų prevencija; sveikatai žalingos elgsenos prevencija (rūkymo, alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija ir kt.); onkologinių susirgimų prevencija; sveikatai palankaus gyvenimo būdo skatinimas ir sveikatos raštingumo stiprinimas.

Paraiškos formą galima rasti Savivaldybės interneto svetainėje www.neringa.lt rubrikoje Sveikata>Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa>Paraiškos forma.

Paraiškos priimamos (registruojamos) Savivaldybės viename langelyje, pirmame aukšte, adresu: Taikos g. 2, 93123 Neringa, iki 2021 m. gruodžio 17 d. 16 val. arba gali būti siunčiamos el. paštu [email protected] Siunčiant LP paštu, prašome ant voko nurodyti: 2022 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių konkursui. Išsiuntimo data voko antspaude turi būti ne vėlesnė negu gruodžio 17 d.

Išsamesnę informaciją teikia Savivaldybės gydytoja (vyr. specialistė) Jovita Beržinė, tel. (8 469) 52787; el. p. [email protected]

 

***

Pagerbtas legendinis lakūnas

PAGERBĖ. Renginio metu buvo prisiminta šlovinga Nidos sklandymo mokyklos istorija bei jos indėlis vystant aviaciją Lietuvoje. Tomo KUZMICKO nuotr.

PAGERBĖ. Renginio metu buvo prisiminta šlovinga Nidos sklandymo mokyklos istorija bei jos indėlis vystant aviaciją Lietuvoje. Tomo KUZMICKO nuotr.

Šį savaitgalį Neringoje vyko renginys, skirtas buvusios Nidos sklandymo mokyklos vadovo, sklandymo rekordų autoriaus, rašytojo, legendinio lakūno Jono Pyragiaus 120-osioms gimimo metinėms paminėti.

Buvo prisiminta šlovinga Nidos sklandymo mokyklos istorija bei jos indėlis vystant aviaciją Lietuvoje. Buvo pasidžiaugta, jog Nidos sklandymo mokyklos istorinę atmintį aktualizuoja ne tik speciali Neringos muziejų ekspozicija, bet ir memorialiniai paminklai šalia Parnidžio kopos. Renginio metu vyko ir konferencija Neringos savivaldybės salėje, taip pat buvo užsiminta apie planus ateityje rengti vaikų ir jaunimo sklandymo vasaros stovyklas, būtinybę į šį procesą įtraukti ne tik Neringos, bet ir kitų Lietuvos mokyklų ugdytinius.

***

Paskaita „Muilo gamybos užkulisiai”

Edukacinė paskaita vyks spalio 22 d. 17 val. Kuršių nerijos istorijos muziejuje (Pamario g. 53, Nida). Renginio metu bus supažindinama su senovinėmis muilinimo alternatyvomis, muilo gamybos istoriškumu bei būdais (pelenų, muilo akmenėlio, kt.). Praktinėje dalyje bus gaminamas muilas šaltuoju būdu. Amato meistrė - Sandra Makutėnienė. Renginio trukmė - 1,5 val. Renginys nemokamas. Renginys organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintais COVID-19 pandemijos valdymo reikalavimais, numatytais renginių organizavimui. Renginiai organizuojami tik asmenims, kurie atitinka galimybių paso kriterijus.

***

Kviečia teikti projektų paraiškas

Neringos savivaldybės administracija skelbia kūno kultūros ir sporto projektų, iš dalies finansuojamų Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis, konkursą 2022 metams. Paraiškas konkursui gali teikti juridiniai asmenys nuo š. m. spalio 18 d. iki lapkričio 18 d. adresu: Taikos g. 2, LT-93123 Neringa. Konkurso paraiškos forma, tvarkos aprašas paskelbti Neringos savivaldybės svetainės www.neringa.lt skyrelyje „Sportas/Projektai“. Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Neringos savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistas Mantas Tomaševičius, tel. +370 618 18 046, el. paštu [email protected]

***

Raktažodžiai
Sidebar placeholder