Sukauptus maisto likučius reikia mesti į antžeminį konteinerį su rudu dangčiu, pažymėtu lipduku „Maisto atliekos“. Neringos savivaldybės nuotr.

Rūšiuojame maisto atliekas: ką turime žinoti?

Nuo 2024 metų visoje Lietuvoje gyventojai pradeda rūšiuoti maisto atliekas. Kiekviena šalies savivaldybė nustato savo atliekų surinkimo tvarką.

Neringos savivaldybės gyventojų ir lankytojų maisto atliekų surinkimu yra patikėta rūpintis Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrui (KRATC).

Į ką rūšiuoti?

Maisto atliekas Neringoje išmesti reikia taip pat, kaip ir komunalines atliekas. Į virtuvėje turimas talpyklas įsiklojame plastikinį maišelį, kurį, prikaupę maisto likučių, tvirtai užrišame ir išmetame į prie požeminių konteinerių aikštelių esantį antžeminį konteinerį su rudu dangčiu, pažymėtu lipduku „Maisto atliekos“. Maisto atliekų konteinerius išveža vežėjas pagal nustatytą grafiką. Grafikai skelbiami: www.kratc.lt/atlieku-surinkimo-tvarka-grafikai/

Maisto atliekų, kaip ir kitų antrinių žaliavų rūšiavimas, yra privalomas.

Ką galima mesti?

„Eurostat“ duomenimis, kiekvienas Lietuvos gyventojas per metus išmeta apie 56 kilogramus įvairaus maisto. Tad į maistui rūšiuoti skirtus konteinerius turėtume išmesti:

• Vaisių ir daržovių likučius;

• Duonos ir konditerijos gaminius;

• Kruopas, miltus, makaronus;

• Mėsos, žuvies, jūros gėrybių atliekas;

• Riešutus, sėklas, grybus;

• Kiaušinių lukštus;

• Kavos ir arbatos tirščius;

• Popierinius kavos filtrus, maistu suteptas popierines servetėles;

• Naudoti netinkamus maisto produktus.

Negalima mesti maisto, supakuoto įvairiose plastikinėse, stiklinėse, metalinėse pakuotėse. Pavyzdžiui, jei pasibaigė konservų galiojimo terminas, turinį reiktų iškratyti į maisto rūšiavimo maišelį, o metalinę dėžutę išmesti į plastiko pakuotės konteinerį.

Kodėl verta rūšiuoti maisto atliekas?

Pūvant atliekoms išsiskiria įvairios dujos, kurios ardo atmosferos ozono sluoksnį ir didina šiltnamio efektą.

O kai maisto atliekos išrūšiuojamos ir perdirbamos specialiuose biodujų gamybos įrenginiuose, išgaunamas biometanas – gamtinių dujų analogas. Tai švarus atsinaujinantis kuras, naudojamas elektros ir šilumos gamybai, juo gali būti varomos transporto priemonės.

Neringoje surinktos maisto atliekos bus apdorojamos šalia Dumpių regioninio sąvartyno pastatytuose įrenginiuose, tačiau čia pūdymas nebus vykdomas. Perdirbimui paruošta biomasė cisternomis bus išvežama į pūdymo gamyklas, kur iš jų išgaus biometaną bei pagamins derlingą kompostą.

***

Kviečia mokytis Neringos gimnazijoje

Neringos gimnazijoje verta mokytis, nes:

– Tai unikali galimybė ne tik įgyti vidurinį išsilavinimą, bet ir ugdytis įvairias kompetencijas bei įgyti žinias iš siūlomų inovatyvių Neringos ugdymo klasterio programos modulių.

– Sustiprintas projektinis, patirtinis ugdymas, skatinantis asmeninį mokinių tobulėjimą bei socialinę integraciją.

– Nedidelės klasės – individualus pedagogų dėmesys.

– Kompetencijomis grįstas mokymasis. Gimnazijos ugdymo procesas grindžiamas tinklaveikos principais.

– Tarpdalykinė integracija, grindžiama sustiprintu meniniu, gamtamoksliniu bei kūrybinių industrijų ugdymu. Gimnazijoje taikomos naujos formaliojo ugdymo metodikos, skatinančios asmeninę motyvaciją bei įsitraukimą į ugdymosi procesus.

– Galimybė pasirinkti dominančias neformaliosios veiklos sritis Neringos gimnazijoje, Neringos meno arba sporto mokyklose bei ugdytis įvairius gebėjimus, bendradarbiaujant su scenos, vizualiųjų menų bei kūrybinių industrijų (kino) profesionalais.

– Suteikiamos sąlygos nemokamai gyventi Neringos gimnazijos gyvenamosiose patalpose.

Nuo 2024-2025 mokslo metų Neringos gimnazijoje pradedamas įgyvendinti unikalus ugdymo modelis, suteiksiantis daugiau galimybių išbandyti inovatyvius formaliojo ugdymo metodus, tarpdalykinę integraciją. 2023 m. birželio 22 d. vykusiame Neringos savivaldybės tarybos Kolegijos posėdyje buvo pritarta kūrybinių industrijų, gamtamokslinio bei meninio ugdymo klasterio „Neringos talentai 2030“ koncepcijai ir jos įgyvendinimo gairėms: https://neringa.lt/meras-ir-taryba/taryba/kolegija/788. Be savivaldybės teritorijoje veikiančių ugdymo bei kultūros įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, asocijuotų verslo struktūrų, valstybinių kultūros įstaigų ir aukštojo mokslo institucijų, ugdymo klasterio veikloje dalyvaus ministerijos (Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Kultūros ministerija) ir 2024 m. vasario mėn. konkurso būdu atrinktos trys organizacijos, kurios šiais metais pradės įgyvendinti minėtas ugdymo klasterio programas:

– Vilniaus dailės akademijos Nidos meno kolonija kartu su Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija bei Neringos gimnazija įgyvendins gamtamokslinio ugdymo programą;

– Asociacija „Audiovizualinių menų industrijos inkubatorius“ kartu su Neringos gimnazija, Neringos meno mokykla ir Nidos kultūros ir turizmo informacijos centru „Agila“ – kūrybinių industrijų (kino) programą;

– VšĮ Šeiko šokio teatras kartu su Neringos gimnazija ir Neringos meno mokykla – meninio ugdymo programą.

Individualūs motyvaciniai pokalbiai Neringos gimnazijoje vyksta gegužės iki 30 d.

***

Autobusų judėjimo, važant keleivius reguliariais reisais vietinip susisiekimo maršrutais, tvarkaraštis

Nuo 2024 m. birželio mėn. 1 d. iki 2024 m. birželio mėn. 30 d.

Nida–Preila–Pervalka–Juodkrantė–Smiltynė

Stotelė „Nidos gyvenvietės autobusų stotis“ 6.00 d. d., 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 17.00, 18.00, 20.00

Stotelė „G. D. Kuverto plento sankryža“ 6.03 d. d., 8.03, 10.03, 14.03, 18.03, 20.03

Stotelė „T. Mano muziejus“ 12.03, 17.03

Stotelė „Preilos gv.“ 6.10 d. d., 8.10, 10.10, 12.10, 14.10, 17.10, 18.10, 20.10

Stotelė „Preilos gv. prie plento“ 6.12 d. d., 8.12, 10.12, 12.12, 14.12, 17.12, 18.12, 20.12

Stotelė „Pervalkos gv.“ 8.20, 12.20

Stotelė „Pervalkos gv. prie plento“ 6.22 d. d., 8.22, 10.22, 12.22, 14.22, 17.22, 18.22, 20.22

Stotelė „Žvejų kaimelis“ 6.32 d. d., 8.32, 10.32, 12.32, 14.32, 17.32, 18.32, 20.32

Stotelė „Raganų kalnas“ 6.33 d. d., 8.33, 10.33, 12.33, 14.33, 17.33, 18.33, 20.33

Stotelė „Juodkrantės gv.“ 6.35 d. d., 8.35, 10.35, 12.35, 14.35, 17.35, 18.35, 20.35

Stotelė „Gintaro įlanka“ 6.37 d. d., 8.37, 10.37, 12.37, 14.37, 17.37, 18.37, 20.37

Stotelė „Alksnynė“ 6.52 d. d., 8.52, 10.52, 12.52, 14.52, 17.52, 18.52, 20.52

Stotelė „Smiltynė“ 7.05 d. d., 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 18.30, 19.30, 21.05

 

Smiltynė–Juodkrantė–Pervalka–Preila–Nida

Stotelė „Smiltynė“ 7.10 d. d., 9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 14.10, 16.10, 18.10, 19.10, 21.10

Stotelė „Alksnynė“ 7.20 d. d., 9.20, 10.20, 11.20, 12.20, 14.20, 16.20, 18.20, 19.20, 21.20

Stotelė „Gintaro įlanka“ 7.27 d. d., 9.27, 10.27, 11.27, 12.27, 14.27, 16.27, 18.27, 19.27, 21.27

Stotelė „Juodkrantės gv.“ 7.30 d. d., 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 19.30, 21.30

Stotelė „Raganų kalnas“ 7.32 d. d., 9.32, 10.32, 11.32, 12.32, 14.32, 16.32, 18.32, 19.32 21.32

Stotelė „Žvejų kaimelis“ 7.35 d. d., 9.35, 10.35, 11.35, 12.35, 14.35, 16.35, 18.35, 19.35, 21.35

Stotelė „Pervalkos gv.“ 9.45, 14.45

Stotelė „Pervalkos gv. prie plento“ 7.47 d. d., 9.50, 10.50, 11.50, 12.50, 14.50, 16.50, 18.50, 19.50, 21.47

Stotelė „Preilos gv.“ 7.50 d. d., 9.55, 10.55, 11.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 19.55, 21.50

Stotelė „Preilos gv. prie plento“ 7.52 d. d., 9.57, 10.57, 11.57, 12.57, 14.57, 16.57, 18.57, 19.57, 21.52

Stotelė „Nidos gyvenvietės autobusų stotis“ 8.10 d. d., 10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 20.15, 22.10

 

d. d. – darbo dienomis Jei yra keleivių iš Nidos ar Smiltynės, autobusas užsuka į Pervalkos gyvenvietę. Gyventojai, ketinantys vykti iš Pervalkos tomis valandomis, kai autobusas į šią gyvenvietę neužsuka, prašomi skambinti į Nidos autobusų stotį tel. (8 469) 52859 arba tel. +370 615 44689, ir autobusas užsuks į Pervalką.

Dėmesio: dėl kelio Smiltynė-Nida remonto darbų iki rugpjūčio 30-osios galimi autobuso vėlavimai. Labai atsiprašome už galimus nepatogumus! Prašome kantrybės ir supratimo - šie darbai skirti tam, kad jūsų kelionė į Neringą ateityje džiugintų dar labiau!

***

Poezijos pavasario šventė

Gegužės 24 d., penktadienį, 19 val. Poezijos pavasario šventė Eduardo Jonušo namuose (E. A. Jonušo g. 1, Nida). Dalyvauja Birutė Jonuškaitė, Anna Piwkowska (Lenkija), Antanas A. Jonynas, Vasyl Makhno (Ukraina/JAV), Agnė Žagrakalytė, Uršulė Toleikytė, Julius Keleras, Paulius Šironas (skaitovas).

***

Sakralinės muzikos festivalis „Laudate Dominum 2024“

Gegužės 25 d., šeštadienį, 17.30 val. Nidos Švenčiausiosios Mergelės Marijos krikščionių pagalbos bažnyčioje.

Gegužės 26 d., sekmadienį, 12.30 val. Juodkrantės švento Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje.

Dalyvauja Klaipėdos, Zarasų, Velžio, Šakių, Miežiškių bei Neringos meno kolektyvai.

***

Kviečia prisijungti prie Neringos savivaldybės administracijos komandos

Neringos savivaldybės administracija ieško asmens, kuris norėtų vadovauti Strateginio planavimo, investicijų ir turizmo skyriui.

Atlyginimas neatskaičius mokesčių: 2785,22 Eur. Siūloma stabili darbo vieta, dinamiškas, komandinis darbas, galimybė kelti kvalifikaciją bei dalį darbo laiko dirbti nuotoliniu būdu. Patirtos kelionės išlaidos į/iš darbo dalinai kompensuojamos. Prašymai dalyvauti atrankoje priimami iki gegužės 31 d. Daugiau informacijos – Neringos savivaldybės interneto svetainėje neringa.lt

Gemius

Raktažodžiai

Rašyti komentarą

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Sidebar placeholder