Premjerė, Seimo pirmininkė minint karo metines ragina nepavargti remti Ukrainos

Ukrainos vaikų integracijai ir savanorių koordinavimui – 40000 eurų

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) skelbia projektų, skirtų dėl karo Ukrainoje į Lietuvą atvykusių vaikų integravimui į bendruomenes, finansavimo konkursą. Projektams įgyvendinti numatyta skirti iki 40 tūkst. eurų.

 

Konkurso tikslas – atrinkti ir skirti finansavimą projektams, užtikrinant kokybišką savanorių veiklą su Lietuvos švietimo įstaigose besimokančiais Ukrainos vaikais ir savanorių veiklos koordinavimą.

Numatyta finansuoti kultūrinės veiklos organizavimą Ukrainos vaikams ir savanoriams, savanorių veiklos organizavimą ir koordinavimą, savanorių ir jų kuratorių švietimo įstaigose mokymus, informacijos apie vykdomas savanoriškas veiklas viešinimą.

Paraiškas konkursui gali teikti savanoriškos veiklos organizatoriai, turintys patirties koordinuojant savanorių veiklą švietimo įstaigose ar kitose institucijose, galintys užtikrinti savanorių veiklos koordinavimo paslaugas ne mažiau kaip 100 Ukrainos vaikų.

Savanorių pagalba turi apimti Ukrainos vaikus, kurie ugdomi Lietuvos švietimo įstaigose pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio bei bendrojo ugdymo programas.

Mokyklų sąrašą, kuriose ugdomi Ukrainos vaikai, savanoriškos veiklos organizatoriai gali gauti susisiekę su savivaldybėse esančiais koordinatoriais.

Su paraiška turi būti pateiktos bendradarbiavimo sutartis su švietimo įstaigomis, kuriose ugdomi Ukrainos vaikai, planuojantys dalyvauti pareiškėjų organizuojamoje veikloje.

Numatomos vykdyti veiklos, kurios padėtų Ukrainos vaikų sėkmingai integracijai į mokyklą ir visuomenę (pvz., psichologinės konsultacijos, terapijos, mokymosi pagalbos teikimas, kultūrinės veiklos organizavimas ar kt.) turi būti aptartos su švietimo įstaiga.

Vienam projektui finansuoti didžiausia leistina suma siekia 15 tūkst. eurų. Paraiškas vertins NŠA sudaryta 5 narių komisija iš agentūros darbuotojų ir išorinių ekspertų.

Paraiškos vertinamos dviem etapais: atliekamas paraiškų administracinės atitikties vertinimas bei paraiškų tinkamumo finansuoti ir ekspertinis vertinimas. Sprendimą dėl lėšų skyrimo priims Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, atsižvelgdama į NŠA pateiktą siūlomų finansuoti projektų sąrašą.

Kvietimas teikti paraiškas galioja, kol pagal gautas paraiškas bus paskirstyta visa projektams skiriama suma, bet ne ilgiau kaip iki 2022 m. lapkričio 18 d.

Daugiau informacijos apie konkursą ir paraiškų teikimą skelbiama NŠA interneto svetainėje www.nsa.smm.lt.

Gemius

Raktažodžiai
Sidebar placeholder