Žuvinto biosferos rezervate pradedami aplinkos pokyčių stebėjimai

Pastaraisiais dešimtmečiais vykstantys spartūs aplinkos, ypač klimato pokyčiai yra akivaizdūs. Jie matuojami, tiriami įvairiose vietose, tačiau yra teritorijų, kur gamtinės aplinkos stebėjimai ypatingai svarbūs. 

Nuo šių metų seniausios šalies saugomos teritorijos aplinkos pokyčių registravimai pradedami pagal Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos (VSTT) patvirtintą Žuvinto biosferos rezervato monitoringo programą 2023 – 2033 m.

Pastaraisiais dešimtmečiais vykstantys spartūs aplinkos, ypač klimato pokyčiai yra akivaizdūs. Jie  matuojami, tiriami įvairiose vietose, tačiau yra teritorijų, kur tokie gamtinės aplinkos stebėjimai ypatingai svarbūs.

Nuo šių metų seniausios šalies saugomos teritorijos aplinkos pokyčių registravimai pradedami pagal ką tik Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos (VSTT) patvirtintą Žuvinto biosferos rezervato monitoringo programą 2023 – 2033 m.

Nedaug Lietuvoje saugomų teritorijų, kuriose stebėjimai ir tyrimai būtų atliekami tokį ilgą laiko tarpą. Parenkant programos stebėsenos objektus atsižvelgta į Žuvinto biosferos rezervate sukauptą stebėsenos informaciją.

Atskiras gyvūnų, augalų grupes, ekosistemų pokyčius apimantys tyrimai ir stebėjimai šioje saugomoje teritorijoje yra vykdomi dešimtmečiais. Mokslinių ekspedicijų pagrindu parengtos net dvi monografijos (1967 m. ir 1993 m.), 1980 – 2020 m. gamtinės aplinkos stebėjimai registruoti rengiant išsamius gamtos metraščius, jų pagrindu parengtas ne vienas mokslinis straipsnis.

„Parengta programa sudarys sąlygas sukaupti patikimą informaciją apie Žuvinto biosferos rezervato gamtinės aplinkos, įskaitant gretimas teritorijas, būklę ir antropogeninio poveikio nulemtus gamtinės aplinkos būklės pokyčius bei spręsti šias Biosferos rezervato gamtinės aplinkos išsaugojimo problemas.

Vykdant 33 skirtingas monitoringo temas, bus registruojami parametrai, leidžiantys priimti sprendimus, kaip sumažinti klimato kaitos padarinių įtaką ekosistemoms; neigiamą antropogeninės veiklos poveikį Biosferos rezervato pelkių, upių, ežerų būklei;  biologinės įvairovės nykimą ir neracionalaus gyvosios gamtos išteklių naudojimą; invazinių augalų ir gyvūnų rūšių, keliančių pavojų biologinei įvairovei, plitimą; vertingiausių ir ekologiškai jautrių kraštovaizdžio kompleksų nykimo jų vertės mažėjimo dėl ūkinės veiklos apkrovos. Į programos vykdymą planuojama įtraukti ne tik Dzūkijos–Suvalkijos saugomų teritorijų specialistus, bet ir Aplinkos apsaugos agentūrą, pasitelkti skirtingų sričių ekspertus“ – sako VSTT Biologinės įvairovės apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas Arūnas Pranaitis. 

„Programa parengta vadovaujantis Žuvinto biosferos rezervato nuostatais,  ji sudarys pagrindą tinkamai įgyvendinti Žuvinto biosferos rezervato planavimo schemos, parengtų gamtotvarkos planų sprendinius.

Atskiros Programos dalys, jose numatyti uždaviniai yra glaudžiai tarpusavyje susiję, o parinkti stebėsenos objektai gali būti naudojami skirtingiems stebėsenos tikslams įgyvendinti“, – teigia Dzūkijos– Suvalkijos saugomų teritorijų direktorius Paulius Čeponas.

Žuvinto biosferos rezervate kaupiama stebėjimų informacija turėtų būti kuo lengviau prieinama kiekvienam, besidominčiam šia seniausia Lietuvos saugoma teritorija ir jos vertybėmis.

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos informacija

Raktažodžiai

Rašyti komentarą

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Sidebar placeholder