Neskursta ne tik mūsų valdininkai

(1)

Seimo kanceliarijos Tyrimų skyrius surinko duomenis, kaip kai kuriose ES valstybėse skaičiuojama alga valdininkams bei politikams, koks jų atlyginimų santykis su vidutine šalies alga ir t.t. Jei kas pavydi didelių algų mūsų valstybės tarnautojams ar politikams, galime nuraminti - daug kur jie uždirba dar daugiau. Tačiau ir paprasti darbininkai ten turtingesni, nei lietuviai.

Organizatorių nuotr.

Stasio Žumbio nuotr.

Airija

Visos tarnybos ir institucijos taiko vieningą apmokėjimo už darbą principą, priklausomai nuo konkretaus valstybės tarnautojo laipsnio.

Šią sistemą sudaro 16 laipsnių, kurių kiekvienas turi nustatytą darbo užmokesčio intervalą. Asmuo, įsidarbinęs valstybės tarnyboje, paprastai gauna tame intervale mažiausią darbo užmokestį.

Vėliau jis gali didėti 30-50 proc.

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (VMDU) „popieriuje" valstybės tarnyboje yra 2860 eurų, VMDU šalyje - apie 3000 eurų.

Austrija

Aukščiausių valstybės pareigūnų, įskaitant politikus, darbo užmokestis yra reglamentuojamas atskiru įstatymu, nustatančiu darbo užmokesčio hierarchiją, kurios orientacinis dydis yra Nacionalinės Tarybos nario (parlamento žemųjų rūmų nario) alga.

Darbo užmokesčio hierarchijos viršūnėje yra valstybės prezidentas, kurio darbo užmokestis sudaro 280 proc. Valdininkų algų dydis paprastai yra peržiūrimas periodiškai, kasmet derantis su profsąjungomis.

Peržiūrėjimas vyksta atsižvelgiant į infliaciją, ekonomikos augimą ir atlyginimų dydį privačiame sektoriuje.

Pagal šį principą yra eliminuojama vienašališka galimybė Vyriausybei priimti sprendimus šioje srityje. VMDU šalyje sudaro 4310 eurų, viešajame sektoriuje - 4739 eurus.

Bulgarija

Valstybės tarnautojų darbo užmokestį Bulgarijoje sudaro bazinė alga ir papildomas priedas.

Bazinės algos dydį nulemia tarnautojų lygiai ir laipsniai, atsižvelgiant į užimamas pareigas, jų sudėtingumą, išsilavinimo, kvalifikacijos ir profesinės patirties reikalavimus ir pan.

Parlamento nario vidutinis bazinis atlyginimas yra lygus trims vidutiniams baziniams valstybės tarnautojo atlyginimams.

Bulgarija skelbia tik VMDU, mokamą „į rankas" viešajame ir privačiame sektoriuose - atitinkamai 820,6 ir 763,4 euro.

Čekija

Valstybės tarnautojų darbo užmokestis nustatomas pagal tarnybos laipsnius, kurių yra 12. Jie priklauso nuo tarnautojo darbo patirties ir išsilavinimo.

Politikų darbo užmokestis yra nustatomas, vadovaujantis atskiru reguliavimu - taikant nustatytą bazinį dydį, kuris apskaičiuojamas atsižvelgiant į VMDU šalyje.

Bendras VMDU - 1570,5 euro, valstybės tarnyboje - 1485,9 euro.

Organizatorių nuotr.

Neskursta ne tik mūsų valdininkai. EPA-Eltos nuotr.

Estija

Valdininkų algas nulemia pareigybių suskirstymas į funkcijų grupes. Pozicijas, pareigų pavadinimus, darbo funkcijas ir apimtį nustato kiekviena institucija.

Todėl, pavyzdžiui, ministerijoje tarnautojų pozicijas ir jų funkcijas tvirtina ministras. Jis taip pat tvirtina ir ministerijai pavaldžių institucijų tarnautojų pozicijas.

Darbo užmokesčio automatinio indeksavimo sistema yra taikoma tik specialiu įstatymu apibrėžtiems aukščiausiems pareigūnams, kuriems kasmet yra nustatomas maksimalus galimas mėnesinis atlyginimas. 2021 m. jis buvo 5200 eurų.

Tokią algą gavo trys aukščiausi šalies vadovai.

Visiems kitiems apskaičiuojant algą 5200 eurų dauginama iš žemesnio nei vienetas koeficiento. Vidutinė valdininkų alga - 1750 eurų (be priedų), VMDU šalyje - 1515 eurų.

Graikija

Graikijoje yra taikoma bendra darbo užmokesčio skalė viešajame sektoriuje dirbantiems asmenims, kuri priklauso nuo asmenų išsilavinimo ir tarnybos stažo.

Pagrindą valstybės tarnautojų darbo užmokesčio didėjimui sudaro asmeninių tarnybos pasiekimų kasmetinis vertinimas.

Asmuo, kurio tarnybos rezultatai trejus metus iš eilės yra įvertinami puikiai, įgyja galimybę sparčiau kilti atlyginimų skalėje. Valstybės tarnautojo (su aukštuoju išsilavinimu) alga - nuo 1092 iki 2154 eurų. Įdomus faktas: valstybė algas moka ir dvasininkams.

Pavyzdžiui, arkivyskupas uždirba 2600 eurų (be priedų), didesnę algą gauna tik ginkluotųjų pajėgų vadas - 4200 eurų. Palyginimui: parlamentaro alga - 2356 eurai.

Latvija

Tam tikroms pareigybėms yra taikomi specifiniai koeficientai, dauginami iš nustatyto bazinio dydžio. Latvijos Saeimos narių algų koeficientai yra išskirti atskirai. 2020 m. (naujesni duomenys nepateikiami) VMDU privačiame sektoriuje buvo 1156 eurai, viešajame - 1121 euras.

Lenkija

Vienoje institucijoje gali dirbti trijų ar daugiau kategorijų personalas, kurių darbo užmokesčio klausimai reguliuojami skirtingais teisės aktais. Tai sudaro didelį neapibrėžtumą.

Skaičiuojama, jog šiuo metu šalyje galioja apie 200 įvairaus lygmens teisės aktų, vienaip ar kitaip reguliuojančių darbo užmokesčio klausimus biudžetiniame sektoriuje. 2020 m. VMDU valstybės tarnyboje sudarė 1500 eurų, bendras VMDU šalyje - 1126,6 euro.

Nyderlandai

Pareigybių sistema sudaro apie 65 unifikuotas pozicijas, todėl vyrauja panašus chaosas, kaip Lenkijoje. Pozicijose, kuriose taikomas aukštojo išsilavinimo reikalavimas, bruto darbo užmokestis gali svyruoti nuo 2811 iki 4519 eurų, su žemesniu išsilavinimo reikalavimu - nuo 2045 iki 3617 eurų. Bendras VMDU šalyje - 2816 eurų.

Portugalija

Metinis darbo užmokestis yra išmokamas per 14 dalių, iš kurių viena sudaro kalėdinę premiją, o kita - atostogų premiją.

Valdininkų algos nustatomos derybų su profsąjungomis būdu. Parlamento pirmininko alga (be reprezentacinių išlaidų) - 5816 eurų, eilinio nario - 3636 eurai. Šalies VMDU 2021 m. viduryje sudarė 1395 eurus, viešojo sektoriaus - 1563 eurus.

Slovėnija

Darbo užmokesčio skalė yra suskirstyta net į 65 atlyginimų grupes. Atlyginimo kėlimas konkrečioje pozicijoje yra susietas su individualiais asmens pasiekimais atliekant savo pareigas. Konkreti finansinė išraiška atlyginimų grupėse yra nustatoma valstybės mastu kasmet.

VMDU šalyje - 1965 eurai, atskirai centrinės valdžios institucijose 2500 eurų.

Suomija

Viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokestis yra susijęs su institucija, kurioje asmuo dirba. Darbo užmokesčio schemos yra pagrįstos veiklos įvertinimu. 2020 m. VMDU valstybės institucijose sudarė 3788 eurus, savivaldybių institucijose - 2981 eurą, privačiame sektoriuje - 3435 eurus.

Švedija

Tiek valstybės tarnyboje, tiek ir apskritai darbo rinkoje darbo užmokesčio reglamentavimo pagrindą sudaro sąlygos, sulygtos išskirtinai kolektyvinių derybų būdu.

Viešajame sektoriuje derybos yra vedamos atskirai centrinės valdžios ir atskirai regioninės valdžios lygmeniu.

Vieningi darbo užmokesčio tarifai praktiškai neegzistuoja, o kiekvienas tarnautojas turi tam tikrą lankstumą derėtis dėl individualių darbo užmokesčio sąlygų (pvz., atsižvelgiant į darbo rezultatus).

Parlamento narių ir Vyriausybės narių darbo užmokestis reglamentuojamas atskirai - jį nustato parlamentas. VMDU Švedijos valstybės tarnyboje 2020 m. buvo 3809 eurai, bendras VMDU šalyje - 3454,8 euro.

Vokietija

Federacinių žemių valstybės tarnautojų teisinį statusą ir atlyginimų apskaičiavimo tvarką nustato kiekviena federacinė žemė atskirai. 2020 m. VMDU (federalinės valdžios institucijose) sudarė 4282 eurus, bendras VMDU šalyje - 3975 eurus.

Organizatorių nuotr.

Neskursta ne tik mūsų valdininkai. EPA-Eltos nuotr.

Rašyti komentarą

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Sidebar placeholder