Valstybės kompensacijos už šildymą: kam ir kiek kompensuos šį sezoną?

Vėstant orams ir netrukus prasidėsiant šildymo sezonui, kretingiškiams rūpi, kaip jiems reikės susimokėti už dujas ar kietą kurą, kam ir kokios nusimato kompensacijos.

Informaciją pagal skaitytojų pateiktus klausimus parengė Kretingos rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja Kristina Gimžauskaitė-Mažonienė.

– Ar jau žinoma tvarka, kokioms grupėms asmenų naująjį šildymo sezoną bus kompensuojama už kurą? Gal jau gavote konkrečius Vyriausybės nurodymus?

– Dėl kompensacijų šildymui, karštam ir geriamam vandeniui jau gali kreiptis tie gyventojai, kurie atitinka Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems gyventojams įstatymo nuostatas. Nepasiturintys gyventojai – tai bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo, kurie, įvertinus jų turimą turtą ir pajamas, įstatymo nustatyta tvarka turi teisę gauti piniginę socialinę paramą. Tačiau ateinantį šildymo sezoną, kai vertinama, ar asmuo arba šeima turi teisę į būsto šildymo ir vandens išlaidų kompensacijas, iki 2024 m. balandžio 30 d. nebus vertinamas nuosavybės teise turimas turtas.

– Gal žinote, už kokį plotą bus kompensuojama, tarkim, gyvenat 1 ar 2 asmenims?

– Kai būste gyvenamąją vietą deklaruoja (būstą nuomoja) vienas gyvenantis asmuo, kompensuojama už 50 kv. m plotą. Kai būste gyvenamąją vietą deklaruoja (būstą nuomoja) šeima, kompensuojama: pirmam šeimos nariui – už 38 kv. m, antram – 12 kv. m, trečiam ir kiekvienam paskesniam – 10 kv. m plotą.

– Teko girdėti, kad žadama kompensuoti už kurą ir mažas pajamas gaunantiems dirbantiems asmenims, kokio dydžio pajamos laikomos mažomis?

– Nepasiturintys ir net vidutines pajamas uždirbantys gyventojai gali pasinaudoti būsto šildymo išlaidų kompensacijomis. Jiems kompensuojama mokesčio už būsto šildymą dalis, viršijanti 10 proc. skirtumo tarp šeimos ar vieno gyvenančio asmens pajamų ir 2 VRP dydžių (294 Eur) kiekvienam šeimos nariui arba 3 VRP dydžių (441 Eur) vienam gyvenančiam asmeniui.

Būsto šildymo išlaidų kompensacija teikiama nepriklausomai nuo šildymo būdo, tiek būstą šildant centralizuotai, tiek kitos rūšies kuru – malkomis, anglimi, dujomis ar pan.

Mokėjimo už šildymą namų ūkiuose pavyzdžiai, pritaikius kompensacijas: vidutinę senatvės pensiją (su būtinuoju stažu) 513 Eur gaunantis ir vienas gyvenantis pensininkas už būsto šildymą pagal savo pajamas už normatyvinį būsto plotą (50 kv. m.) turėtų mokėti ne daugiau kaip 7,2 Eur. Keturių asmenų šeima (2 tėvai ir 2 vaikai), gaunanti 1 tūkst. 99 Eur į rankas (2 MMA), už būsto šildymą pagal savo pajamas už normatyvinį būsto plotą (70 kv. m.) nemokėtų nieko – jiems 100 proc. kompensuotų valstybė.

Keturių asmenų šeima (2 tėvai ir 2 vaikai), gaunanti 2 tūkst. 174,8 Eur į rankas (2 VDU), už būsto šildymą pagal savo pajamas už normatyvinį būsto plotą (70 kv. m.) mokėtų ne daugiau kaip 45,51 Eur, kitką kompensuotų valstybė.

Paprasčiausias būdas, norint sužinoti, ar priklauso būsto šildymo išlaidų kompensacija ir preliminarų jos dydį, galima pasinaudojus Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje www.spis.lt esančia Būsto šildymo išlaidų kompensacijos skaičiuokle.

– Kokius būtina pristatyti dokumentus dėl būsto šildymo kompensacijos?

– Kreipiantis dėl kompensacijos, gyventojai turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pažymą apie deklaruotus asmenis būste, prašymą piniginei socialinei paramai gauti ir pažymą apie gaunamas pajamas už 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi, jei ši informacija nėra gaunama iš valstybės registrų, žinybinių registrų ir kt.

Kai būstas šildomas kitomis energijos rūšimis (pvz., elektra), gyventojai papildomai turi pateikti informaciją apie kuro deginimo įrenginį (t. y. dokumentą, nurodantį šilumos katilo tipą / modelį, jo naudingumo koeficientą), duomenis apie suvartotą elektros energiją (kiekį, elektros tarifus). Atkreipiame dėmesį, kad visais atvejais būsto šildymo būdas turi būti registruotas viešajame registre (Registrų centre).

Tačiau, jei asmuo, kreipdamasis dėl kompensacijų, pateikia informaciją apie šildymo būdo pasikeitimą ir naujas šildymo būdas neįregistruotas Registrų centre, jam pakanka pateikti dokumentus, įrodančius šildymo būdo pasikeitimą (pvz., sumontuotą šildymo įrangą). Tokiu atveju iš pareiškėjų nebus reikalaujama, kad būsto šildymo būdas būtų įregistruotas Registrų centre.

Gyventojai, kurie kreipiasi būsto šildymo išlaidų kompensacijų už įsigytą kietąjį kurą, tarkim, malkas, neprivalo pateikti dokumentų (sąskaitų-faktūrų), įrodančių kuro įsigijimo išlaidas. Atskirais atvejais savivaldybės, siekdamos išvengti galimo piktnaudžiavimo teikiama parama, gali paprašyti pateikti pirkimo dokumentus, pavyzdžiui, kai asmenys nuosavybės teise turi mišką ir būstui šildyti naudoja savo turimą medieną ir malkų neperka, t. y. išlaidų nepatiria.

Dėl kompensacijų Kretingos miesto gyventojai turi kreiptis į Socialinės paramos skyrių, esantį J. K. Chodkevičiaus g. 10–302 kab., iš anksto užsiregistravę tel.: (8 445) 51301, (8 445) 43859. Kretingos rajone gyvenantiems asmenims reikia kreiptis pagal deklaruotą gyvenamą vietą į seniūnijas.

Prašymus taip pat galima pateikti ir el. būdu www.spis.lt .

– Gal paaiškintumėte, kaip elgtis pensininkui, kuris namus kūrena dujomis ar malkomis, anglimis, jei jis susitvarkė dokumentus šių metų pradžioje ir gavo kompensaciją tik už šių metų žiemos mėnesius, ar jam reikalinga iš naujo pristatyti dokumentus?

– Dėl kompensacijos, kūrenant kietu ir kitokiu kuru – dujomis, elektra – gyventojai bus registruojami ir priimami nuo lapkričio mėnesio 1 d. Jei asmuo dėl šildymo kompensacijos kreipiasi pirmą kartą, jis turi pateikti visus anksčiau minėtus dokumentus. Jeigu gyventojas praėjusį šildymo sezoną gavo kompensaciją, šiemet reikia vėl kreiptis ir kompensacija bus skiriama 6 mėnesiams.

– Kaip elgtis žmonėms: ar jau skubėti į jūsų skyrių dėl kompensacijų, ar palūkėti? Iki kada galima teikti prašymus?

– Dėl kompensacijos šildymui galima kreiptis viso šildymo sezono metu.

Gemius

Sidebar placeholder