Marius Smalkis
Marius Smalkis
77

Jėgos sporto šakos atstovas, vis ryškiau žibantis Lietuvos ir tarptautinėse arenose. 2022 metais jis tapo pasaulio Lietuvių žaidynių klasikinio štangos spaudimo trikovės nugalėtoju.