Antrąjį metų ketvirtį nedarbas šalyje sumažėjo 1,4 proc.
Antrąjį metų ketvirtį nedarbas šalyje sumažėjo 1,4 proc.

Antrąjį 2013 m. ketvirtį nedarbo lygis šalyje sudarė 11,7 procento ir buvo 1,4 procentinio punkto mažesnis nei pirmąjį šių metų ketvirtį, pranešė Lietuvos statistikos departamentas.

Antrąjį 2013 m. ketvirtį šalyje buvo 171,8 tūkst. bedarbių, t. y. 19,5 tūkst. (10,2 proc.) mažiau nei pirmąjį šių metų ketvirtį.

Vyrų nedarbo lygis sudarė 13,3, moterų - 10,1 procento. Palyginus su pirmuoju ketvirčiu, vyrų nedarbas sumažėjo 1,5, o moterų - 1,3 procentinio punkto. Iš viso balandžio-birželio mėnesiais bedarbių vyrų buvo 97,7 tūkst., moterų - 74,1 tūkst.

Antrąjį metų ketvirtį Lietuvoje dirbo 1 mln. 297 tūkst. gyventojų. Jų skaičius, palyginti su pirmuoju 2013 m. ketvirčiu, padidėjo 30 tūkst. (2,4 proc.). Per ketvirtį užimtų gyventojų skaičius labiausiai padidėjo statyboje (16,3 tūkst.) ir žemės ūkyje, miškininkystėje ir žuvininkystėje (6,4 tūkst.), o sumažėjo pramonėje (6,4 tūkst.).

Šalies ūkyje dirbo 634,5 tūkst. vyrų ir 662,7 tūkst. moterų. Antrąjį 2013 m. ketvirtį, palyginti su pirmuoju šių metų ketvirčiu, dirbančių vyrų skaičius padidėjo 17,3 tūkst. (2,8 proc.), moterų - 12,6 tūkst. (1,9 proc.).

15-64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis sudarė 63,8 procento, per ketvirtį jis padidėjo 1,5 procentinio punkto. 15-64 metų amžiaus vyrų užimtumo lygis sudarė 64,3 procento, moterų - 63,3 procento. Palyginti su pirmuoju šių metų ketvirčiu, vyrų užimtumo lygis padidėjo 1,6, moterų - 1,3 procentinio punkto.

55-64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis antrąjį metų ketvirtį sudarė 52,6 procento ir buvo 0,2 procentinio punkto didesnis nei pirmąjį šių metų ketvirtį.

Balandžio-birželio mėnesiai šalyje buvo 1 mln. 59 tūkst. ekonomiškai neaktyvių 15 metų ir vyresnių gyventojų, t. y. 17,9 tūkst. (1,7 proc.) mažiau nei praėjusį ketvirtį.

Jaunimo (15-24 metų amžiaus asmenų) nedarbo lygis šalyje, palyginus su pirmuoju šių metų ketvirčiu, sumažėjo 1,7 procentinio punkto ir sudarė 21 procentą.

Tokio amžiaus bedarbių buvo 25,6 tūkst., arba kas šešioliktas jaunuolis ir, palyginti su praėjusiu ketvirčiu, jų skaičius sumažėjo 2,1 tūkst. (7,6 proc.).

Antrąjį ketvirtį šalies ūkyje dirbo 96,3 tūkst. 15-24 metų amžiaus gyventojų, jų skaičius, palyginti su pirmuoju šių metų ketvirčiu, padidėjo 1,7 tūkst. (1,8 proc.).

Jaunimo užimtumo lygis sudarė 24,1 procento, per ketvirtį jis padidėjo 0,6 procentinio punkto. Antrąjį 2013 m. ketvirtį kas ketvirtas asmuo dirbo.

277,3 tūkst., arba 69,5 procento, 15-24 metų amžiaus gyventojų buvo ekonomiškai neaktyvūs. Iš jų 91,4 procento mokėsi aukštojoje, profesinėje ar bendrojo lavinimo mokykloje.

Raktažodžiai
Sidebar placeholder