Kasmet prarandame šilumos už 150 milijonų?

Kasmet prarandame šilumos už 150 milijonų?

LR Energetikos ministerija pateikė Vyriausybei svarstyti projektą, kuriuo siūloma didžiųjų šalies miestų termofikacinėms elektrinėms elektros gamybos kvotas ne didinti , o mažinti. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (LŠTA) perspėja, kad toks žingsnis užkerta kelią šilumos kainų mažinimui.

„Akivaizdu, kad energetikos ministras Arvydas Sekmokas nesiruošia palengvinti gyventojams mokėjimų už šildymą naštos, todėl šilumos vartotojų laukia sunkus šildymo sezonas. Jau dabar šilumos kainos dėl radikaliai brangusių importuojamų gamtinių dujų aukštesnės nei pernai. Ministerijos nenoras sumažinti gyventojų išlaidas už šildymą, nedidinant elektros kainų, yra nesuprantamas“, - sakė LŠTA tarybos pirmininkas Andrius Janukonis.

LŠTA primena, kad iki š.m. rugsėjo 1 dienos Vyriausybė privalo patvirtinti elektros gamybos kvotas. LŠTA ne kartą Vyriausybei ir Energetikos ministerijai siūlė perkelti elektros gamybą iš Lietuvos elektrinės Elektrėnuose į minimaliu režimu veikiančias Vilniaus, Kauno, Panevėžio ir Alytaus termofikacines elektrines. Toks sprendimas jau artėjantį šildymo sezoną šilumos kainą gyventojams leistų sumažinti iki 4 ct/kWh. Šilumininkų skaičiavimu, tai leistų kiekvienai šeimai per metus šildymui sutaupyti vidutiniškai 400 litų, kurie dabar beprasmiškai išmetami į marias.

Tačiau rugpjūčio 27 dieną Energetikos ministerijos pateiktame svarstyti projekte „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikėjų ir viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimo apimčių 2013 metams nustatymo“ elektros gamybos kvotas didžiųjų šalies miestų termofikacinėms elektrinėms siūloma sumažinti, o Lietuvos elektrinei Elektrėnuose - nemažinti.

Jeigu 2012 metais remtinos elektros energijos gamybos termofikaciniu režimu kombinuotojo elektros

energijos ir šilumos gamybos ciklo elektrinėse apimtys sudarė 930,46 GWh, tai pagal Energetikos ministerijos parengtą projektą 2013 metams šios apimtys mažės iki 800 GWh.

„Termofikacinėms elektrinėms, dirbančioms kogeneracijos režimu, - tai yra gaminančioms ir elektrą, ir šilumą, - nustačius tą pačią supirkimo elektros kainą, kaip ir Lietuvos elektrinėje, būtų pagaminamas toks pats elektros energijos kiekis už tokią pačią kainą – elektra nebrangtų. Visos lėšos, gautos padidėjus termofikacinių elektrinių apkrovoms, būtų skiriamos kompensacijoms už šilumą visoje Lietuvoje. Šilumos tiekimo įmonės šiame procese neuždirbtų nė lito“, - aiškino A.Janukonis.

Kondensaciniu režimu dirbanti Lietuvos elektrinė kūrena brangias gamtines dujas ir į Elektrėnų marias išmeta atliekinę šilumą. Vien per praėjusį šildymo sezoną prarasta šiluma kainavo apie 150 mln. litų

Raktažodžiai
Sidebar placeholder