Tyrimas: tarp vežėjų blogiausioje padėtyje yra slovakai, o geriausioje - lietuviai

Tyrimas: tarp vežėjų blogiausioje padėtyje yra slovakai, o geriausioje - lietuviai

Antro ketvirčio pradžioje TRANS.eu Sistema parengė ataskaitą apie Lietuvos transporto padėtį 2013 m. Infografikos forma parengtoje ataskaitoje pateiktas Lietuvos vežėjų padėties po pirmo ketvirčio įvertinimas ir jo palyginimas su kitų Europos šalių vežėjų padėtimi.

800 įmonių iš Lenkijos, Vokietijos, Čekijos, Slovakijos, Ukrainos ir Lietuvos buvo atlikta apklausa. Atsakymai buvo pateikiami kaip atitinkamo klausimo didžiausia vertė.

Apklausos metu respondentai turėjo atsakyti į klausimus, kurių atsakymus buvo lyginami su užsienio įmonėmis.

Apklausa apėmė šias sritis:

Transporto užsakymai

Užsakymų skaičius sumažėjo 14% apklaustų įmonių.

Finansinė padėtis

49 iš 100 Lietuvos įmonių nepastebėjo šiais metais nei padėties pablogėjimo, nei pagerėjimo.

Mokėjimai ir vėlavimas

Vidutinis sumokėjimo už suteiktas paslaugas vėlavimo skaičius Lietuvoje yra 31-60 dienų.

Vežėjų investicijos

Vidutinės transporto įmonių ivesticijos sudarė 50 000 eurų.

Ištirta taip pat transporto įmonių plėtros problema. Lietuvos vežėjai mato įmonių vystymosi galimybes bendradarbiaujant su tiesioginiais užsakovais, mažinant tuščius vežimus ir investuojant į transporto parką. Tuo tarpu imonių vystymosi kliūtys, apklaustųjų nuomone, kyla dėl mokėjimų vėlavimo bei žemų kainų už paslaugas ir didelių veiklos sąnaudų.

Tarp vežėjų blogiausioje padėtyje yra slovakai, o geriausioje - lietuviai ir vokiečiai.

Raktažodžiai
Sidebar placeholder