Nevalyto dumblo purslai - ir ant mero munduro

Nevalyto dumblo purslai - ir ant mero munduro

Sausio pradžioje iškart po Trijų karalių kilęs ažiotažas dėl nevalytų AB "Grigeo Klaipėda" nuotekų neslopsta. Viskas prasidėjo sausio 7-ąją, kai aplinkosaugininkai su teisėsaugininkais pranešė apie surengtą operaciją, per kurią buvo nustatyta, kad įmonei "Grigeo Klaipėda" priklausančiame gamybiniame objekte susidariusios nuotekos išleidžiamos į Kuršių marias beveik nevalytos.

Trys įtariamieji

Aplinkai padaryta žala gali siekti ne vieną milijoną eurų. Atsižvelgus į tai, bendrovei tą pačią dieną buvo surašytas privalomasis nurodymas nedelsiant nutraukti aplinkos teršimą nevalytomis nuotekomis.

Praėjusią savaitę prokuratūra pranešė pareiškusi įtarimus dėl galimos taršos į Kuršių marias įmonei "Grigeo Klaipėda" ir trims jos darbuotojams - buvusiam įmonės vadovui, operatoriui ir asmeniui, vadovavusiam nuotekų valyklai.

Savo ruožtu vidinį tyrimą atliko ir bendrovė "Grigeo Klaipėda".

Įmonių grupės "Grigeo" prezidentas Gintautas Pangonis sakė, kad įmonėje atliktas tyrimas parodė, jog nuotekos iš tiesų patekdavo į Kuršių marias, tačiau tai esą buvo daroma per avarinį vamzdį ir jos buvo iš dalies išvalytos.

G. Pangonis sakė, kad kol kas nežinoma, kodėl vamzdis buvo naudojamas ne pagal paskirtį.

Praėjusį penktadienį įmonė išplatino pranešimą, kad "Grigeo Klaipėda" bendradarbiauja ir toliau pasiruošusi aktyviai bendradarbiauti su teisėsauga - Klaipėdos prokuratūros atstovams aprodyti visą nuotekų valymo įrenginių infrastruktūrą ir galimą ieškomo vamzdžio buvimo vietą.

Per "Klaipėdos vandens" vamzdį

Kuršių marių teršimu pasipiktinusi visuomenė prie gėdos stulpo jau prikalė ne tik bendrovę, bet ir jos savininkus, prekybos centrai atsisako prekiauti įmonės produkcija.

Skandalui neslopstant vis garsiau pasigirsta pastebėjimų, kad dėl taršos didelė kaltės dalis tenka ne tik kartoną gaminančiai ir aplinką teršusiai įmonei, bet ir Klaipėdos miesto vadovams bei vienai savivaldybės įmonių.

Daugelis skalpuojančiųjų "Grigeo Klaipėda" sąmoningai, o gal iš nežinojimo nutyli, kad nevalytos nuotekos į Kuršių marias buvo transportuojamos ne mistiniu nelegaliai nutiestu vamzdžiu, kurio ilgis galėjo siekti net 16 kilometrų, o būtent per viso miesto nuotekas priimančios ir jas transportuojančios AB "Klaipėdos vanduo" kolektorių ir išleistuvą.

Todėl, kai kurių specialistų manymu, dalis kaltės tenka ir šiai uostamiesčio savivaldybės kontroliuojamai įmonei.

Mero patarėjas

Susiklosčiusią situaciją sutiko pakomentuoti specialistas, kuris net 15 metų dirbo Klaipėdos vandentiekio vyriausiuoju inžinieriumi, o vėliau statė tuometės AB "Klaipėdos kartonas", dabar - "Grigeo Klaipėda", valymo įrenginius.

Ir, jo manymu, didelė dalis atsakomybės už taršą tenka tiek "Klaipėdos vandeniui", tiek Klaipėdos miesto savivaldybės merui Vytautui Grubliauskui, kaip miesto vadovui.

Praėjusį pavasarį dar vienai kadencijai išrinktas savivaldybės meras V. Grubliauskas savo patarėju pasirinko AB "Klaipėdos vanduo" generalinį direktorių Leoną Makūną.

Todėl miesto savivaldybės vadovo pasiteisinimas, esą jis nieko nežinojo apie taršą, skamba keistai, teigia inžinierius Algirdas (tikrasis vardas ir pavardė žinomi).

"Meras meluoja, Makūnas meluoja, per "Panoramą" kalba Alenas Gumuliauskas (buvęs AB "Klaipėdos vanduo" laikinasis vadovas)... Aišku, jis žmogus naujas, sako, ką jam sako Algimantas Jagnieškus, Nuotekų departamento vadovas.

 "Grigeo Klaipėda" dumblo saugojimo aikštelė.

Makūnas taip pat sako, kad ("Grigeo Klaipėda") vandenį ima iš marių, išleidžia į marias... Praktiškai tą baudą turėtų skirti "Klaipėdos vandeniui".

Juk teršėjas turi atsakyti, nes per jų kolektorių nuotekos išleidžiamos. O "Vanduo", regreso tvarka, gali išsiieškoti iš "Grigeo".

Meras gal ir negali žinoti, tačiau vis vien tai miesto atsakomybė, nes nuotekų valymas - juk savivaldybės funkcija", - svarstė Algirdas.

Priekaištus atmeta

Klaipėdos meras V. Grubliauskas nesijaučia atsakingas už taršą ir jam metamus priekaištus atmeta.

"Nebejuokinkime pasaulio, - priekaištus, esą apie taršą turėjo žinoti ir miesto vadovai, bendraudamas su portalu "Respublika" atmetė V. Grubliauskas. - Nei miesto valdžia, nei administracija nesėdėjo sudėję rankų.

Kvapų apogėjus buvo pastaruosius trejus metus, todėl buvo sudaryta vyriausybinė grupė, siūlyti įvairūs įstatymų pakeitimai.

Tačiau tai, kas įvyko dabar, buvo sunkiai identifikuojama net patiems specialistams, dirbantiems toje srityje.

Visi ieškojo tų pogrindinių vamzdžių, vieni - už 10 kilometrų, kiti - už pusantro kilometro.

O pasirodo, nebuvo net kilometro, tik atsirado vamzdžio apėjimas, atsirado sklendė, kuri būdavo atsukama, o visi ieškojo smarvių atviruose baseinuose...

Šiandien paklausiau, kas tai turėjo pamatyti. Kol prokuratūra negavo operatyvios informacijos, kol pasitelkusi nebe vietinius, o kitų miestų aplinkosaugininkus neatliko operatyvių veiksmų, tol niekas ir nebuvo išaiškinta.

Todėl kalbėti, kad visi mynė slenksčius, o niekas nieko nedarė... Ir aš myniau slenksčius.

Tai štai identifikuoti turėjo ne visuomenininkai, ne miesto valdžia, o specialistai. Kodėl jie nieko nedarė - čia jau kita kalba", - savo kaltės neįžvelgė V. Grubliauskas.

Kaltas taip pat nesijaučia

Leonas Makūnas, vadovavęs AB "Klaipėdos vanduo" įmonei nuo 2004-ųjų iki 2019-ųjų, pripažino, kad nuotekos buvo išleidžiamos per įmonės vamzdį, tačiau kratėsi atsakomybės.

"Grigeo Klaipėda" turi taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą išleisti nuotekas į gamtinę aplinką per "Klaipėdos vandens" valytų nuotekų kolektorių.

Vandentiekininkai vykdo tų valytų nuotekų transportavimą. Kontrolę privalo vykdyti Aplinkos apsaugos agentūra, nes "Grigeo" turi savarankišką leidimą išleisti nuotekas į aplinką.

"Klaipėdos vanduo" neturi prievolės kontroliuoti, ką jie išleido.

Įmonė atlieka tik nuotekų transportavimą, todėl tikrai negalėjo nieko žinoti. Jos buvo apskaitomos, pinigai už transportavimą buvo mokami.

Jei būtų rastas užterštumas išleistuve mariose, tai "Klaipėdos vanduo" galėtų turėti nemalonumų. Nes neįrodysi, kieno tos nuotekos.

Bijodama grėsmės, kad "Klaipėdos vanduo" nebūtų apkaltintas neteisėtu per dideliu teršalų išleidimu, įmonė periodiškai tikrindavo "Grigeo Klaipėda" nuotekų užterštumą.

Kol aš dirbau, tol užterštumas normas atitikdavo. Nebent manęs kita informacija nepasiekdavo", - sakė L. Makūnas.

Gali kontroliuoti ir šiandien

Kalbintas inžinierius Algirdas tvirtino, kad savo nuotekas "Grigeo Klaipėda" išvalo nuosavuose valymo įrenginiuose, tačiau į aplinką išleidžia per "Klaipėdos vandens" išleistuvą.

Kadangi "Klaipėdos vanduo" į savo nuotekų kolektorių priima ir "Grigeo Klaipėda" nuotekas, todėl įmonė taip pat yra atsakinga už nuotekas, kurios patenka į Kuršių marias.

Algirdas prisiminė, kad 2003 m. tuomečio "Klaipėdos kartono" užsakymu buvo patobulinti mechaninio valymo įrenginiai, jie buvo perdaryti į biologinio valymo.

"Ten nuotekas galima išvalyti iki leistinų normų, kad būtų galima išleisti į marias. Įrengėme ir apskaitą. Ją pastatė vandentiekis ("Klaipėdos vanduo").

Laikinas vadovas (dabar jau buvęs - red. past.) A. Gumuliauskas viešai kalba, kad priversime ("Grigeo Klaipėda") įsirengti apskaitą. Bet jau yra tas įrenginys! Ir kas valandą galima imti vandenį analizei!" - stebisi inžinierius.

Slaptas vamzdis

Jis priminė, kad 2003 m., kai buvo modernizuoti kartono gamyklos valymo įrenginiai, "Klaipėdos vandens" metrologas (pavardė ir vardas žinomi) greta talpyklų su nuotekomis sumontavo apskaitos įrangą.

"Jie ("Klaipėdos vanduo") juk suinteresuoti, nes gauna pinigus už kanalizuotą vandenį į marias per jų kolektorių ir bendrą vamzdį į Kuršių marias. Už tai imamas mokestis.

Juk "Klaipėdos vanduo" praktiškai kontroliuoja visas įmones ir jų tiekiamas nuotekas", - kalbėjo Algirdas.

Jis svarstė, kokiu būdu nevalytos nuotekos patekdavo į "Klaipėdos vandens" vamzdį. Anot inžinieriaus, "Klaipėdos kartono" laikais buvo sumontuotos talpyklos, kuriose atseit buvo tankinamas dumblas.

"Mano manymu, naktį jie specialioje siurblinukėje atidarydavo sklendes ir galėjo iš bet kurios talpyklos išsiurbti ir išleisti nuotekas į tuos dumblo sėsdintuvus.

Tačiau iš jų kažkurioje vietoje yra prijungimas į nelegalų, niekur neapskaitytą vamzdį, kuriuo nuotekos teka į miesto valymo įrenginius ir marias. Kitur negali, tik čia", - kalbėjo inžinierius.

Anot jo, gamtosaugininkai atvažiavę tikrinti "Grigeo Klaipėda" nuspalvino nuotekas pirminio valymo įrenginiuose. Tačiau į biologinius valymo įrenginius jos nepateko. Nevalytos atsirado tuose dumblo sėsdintuvuose, o iš jų nukeliavo į miesto kolektorių.

"Tikrai žinau, kad avarinę sklendę kartono gamykla turi kitoje vietoje. Jei jie norėtų išleisti nevalytas nuotekas, kam jas pumpuoti keliolika kilometrų?

Jie gali jas išleisti per avarinę sklendę, kuri yra AB "Grigeo Klaipėda" gamyklos teritorijoje. Va, čia matau gamtosaugininkų aplaidumą. Šios sklendės turėtų būti užplombuotos, ir be gamtosaugininkų leidimo nebūtų galima išleisti", - aiškino Algirdas.

Inžinierius kategoriškai atmeta versiją, esą "Grigeo Klaipėda" nutiesė net 16 kilometrų nelegalų vamzdį, per kurį savo nuotekas išleidžia į aplinką. Vamzdis, jo teigimu, tikrai yra. Tačiau vos keliasdešimties metrų ilgio.

Rašyti komentarą

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Sidebar placeholder