"Mažosios Lietuvos" ištakos
"Mažosios Lietuvos" ištakos

Šiandien A. Ziabkus stebisi, kodėl jiems, pasak jo, tuomet dar neapsiplunksnavusiems žurnalistams, niekas nenusukinėjo galvų. "Juk aš buvau miesto komjaunimo komiteto narys. Kad bent kas būtų bandęs "atvesti į protą". Net "užverbuoti" bandymų nebūta. Juk mus galėjo labai paprastai ir lengvai "sutvarkyti", - po dvidešimties metų į iškilusius klausimus atsakymų ieško A. Ziabkus.

Pasak jo, "Mažąją Lietuvą" spausdinti spaustuvėje pasiūlė jos direktorius Antanas Skyrius. Tiesa, G. Tomkus patikslino: "Matydami laikraščio populiarumą, spausdinti jį spaustuvėje pasiūlė patys partijos komiteto darbuotojai. Sąjūdžio atmosferoje vis dar reikėjo jų palaiminimo. Jie ir palaimino. Į pirmąjį spaustuvėje spausdintos "Mažosios Lietuvos" numerį mes įdėjome Rainių tragedijos istoriją. Ir... su Kęstu Oginsku susitikę labai kultūringą komiteto darbuotoją, kalbėjusią ne pakeltu, o mandagiu tonu, stovėjome nuleidę galvas. Nes neturėjome ką į jos kultūringus priekaištus atsakyti. Iš "partiečių" gavome didelę dovaną - leidimą spausdintis spaustuvėje, - o pirmajame "dovanos" numeryje bolševikus įvardijome tautos budeliais", - prisimena G. Tomkus. Tačiau "represijos" dėl "Mažosios Lietuvos" tuo ir pasibaigė.

"Ant kilimo"

O kaip į "Mažosios Lietuvos" leidybą reagavo "Tarybinės Klaipėdos" redaktorius Antanas Stanevičius? Juk laikraštį leido atlyginimus "Tarybinėje Klaipėdoje" tuo metu gaudavę žmonės. Paklaustas, jis prisipažino: "Kelis kartus buvau kviečiamas į partijos komitetą "ant kilimo". Ten įsakmiai būdavo teiraujamasi, kada bus atleisti "mažlietuviai". Aš pažadėdavau, kad tuoj tuoj, bet tai buvo netiesa. Papeikimų jiems nerašydavau, nes savo darbus "Tarybinėje Klaipėdoje" "mažlietuviai" atlikdavo."

O G. Tomkus jo padėtį įvertino taip: "Stanevičiui tikrai buvo sunku. Bet jis stengėsi laviruoti ir jam tam tikrą laiką sekėsi. Bet atėjo diena, kai iš tiesų reikėjo atsikabinti nuo "Tarybinės Klaipėdos". Ir atsikabinome. Tačiau suvokėme, kad "Mažoji Lietuva", leidžiama Klaipėdoje, negalės būti visos Lietuvos atgimimo laikraštis, nes jau visai spaudai atsivėrė laisvė. Taip gimė "Vakarų ekspresas".

Sidebar placeholder