Etikos sargai pagrūmojo Kretingos rajono politikui
Etikos sargai pagrūmojo Kretingos rajono politikui

Pagarba žmogui ir valstybei – tokiais elgesio principais viešajame gyvenime privalo vadovautis politikai. Įsitikinęs, kad šias nuostatas pažeidė Savivaldybės tarybos narys Konstantinas Skierus, Kretingos rajono meras Antanas Kalnius jį apskundė tarybos Etikos komisijai.

Nutarė tyrimo nepradėti

Mero teigimu, spalio 29 d. ir lapkričio 26 d. vykusių Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdžių metu K. Skierus jį apkaltino gąsdinimu, nors esą neįvardijo nei kada, nei kokiu būdu, nei kas buvo gąsdinamas.

Etikos komisija turėjo įvertinti ir atsakyti į klausimą, ar K. Skierus nepažeidė Valstybės politikų elgesio kodekse nustatytų pagarbos žmogui ir valstybei, taip pat padorumo bei pavyzdingumo principų, tokią žinią paskleisdamas tarybos nariams, o, kadangi posėdžiai transliuojami internetu, – ir visuomenei.

Penktadienį į nuotolinį posėdį susirinkę Valerijono Kubiliaus vadovaujami Etikos komisijos nariai pirmiausia sprendė, ar pradėti tyrimą, ar užtenka, anot komisijos pirmininko pavaduotojo Antano Puodžio, „atskaityti K. Skierui moralą“ bei patarti, kad šis daugiau nesisvaidytų žodžiais, nes ateityje „gali paslysti ant banano žievės“.

„Ar yra čia išvis, ką tirti? Kur ta parodyta nepagarba? Aš jos nematau. Ar išplūdo ką Skierus? Problema penkių centų neverta – tik kažkokie smėlio dėžės lygio žaidimai, daugiau nieko“, – savo nuomonę išdėstė komisijos narė Vitalija Valančiutė.

„Kokį sprendimą priimsit, toks bus gerai, tinka abu variantai: tirsit ar netirsit, pripažinsit ar nepripažinsit Skierų neetišku. Neturiu daug laiko žaidimams, kas yra gražus, o kas – ne, manęs laukia kiti užsiėmimai“, – paskubomis pareiškė A. Kalnius, kurį komisija pasikvietė išklausyti ir „gyvai“.

Sakė trys, „užvažiavo“ ant vieno

Priešprieša tarp dviejų politikų kilo po to, kai posėdžio metu A. Kalnius rajono tarybai pateikė svarstyti projektą, pagal kurį sudaryta tarybos narių komisija imtųsi aiškintis, ar sutartis su bendrove „LitCon“ buvo vykdoma tvarkingai, ar nebuvo padaryta pažeidimų nuo pat Sporto ir sveikatingumo komplekso statybos pradžios, tačiau ignoravo Kontrolės komiteto ir jo pirmininkės Jolitos Vaickienės prašymą įvertinti Savivaldybės administracijos direktorės Jolantos Girdvainės veiklą administruojant statybos darbų sutartį.

Kontrolės komitetas taip pat buvo prašęs išsiaiškinti, ar direktorė nepažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo ir nepadarė žalos Kretingos rajono savivaldybei, rajono gyventojams.

Dauguma tarybos narių mero pateiktam sprendimo projektui – tirti sutarties vykdymo peripetijas nuo 2015-ųjų – nepritarė, kalbėjo apie tai, kad, užuot kapstantis praeityje, geriau žvelgti į dabartinę situaciją, stengtis statybą pabaigti kuo greičiau, kad gyventojai Sporto kompleksu pagaliau galėtų pradėti naudotis.

Pristatydamas savo projektą, A. Kalnius tuomet nešykštėjo jautrių žodžių – esą visuomeninis rinkimų komitetas „Kretingos kraštas“ į savivaldos rinkimus ėjo vedinas šūkiu „Pasitikėjimas per skaidrumą“. „Jei atstovaujame visuomenei, tai ir atstovaukim, o ne šnekėkim kas ką norim“, – tuomet kalbėjo A. Kalnius. Neapsikentęs K. Skierus ir parašė, kad nereikia gąsdinti.

„Aš nežinau, kodėl meras „užvažiavo“ ant manęs vieno? Prieš tai tą patį buvo pasakę dar du kolegos. Skaidrumas ir viešumas yra visų Savivaldybės tarybos narių nuostata, taigi teiginys, kad, nesudarius būtent mero pageidaujamos komisijos, nebus skaidrumo ir viešumo, mums pasirodė tarsi gąsdinimas. Nemanau, kad suklydau taip parašęs, o jei suklydau, – atsiprašau“, – pakomentavo K. Skierus.

Vicemeras Dangiras Samalius antrino: „Pasigilinau ir aš į posėdžio įrašą, pora tarybos narių žodžiu šią frazę ištarė, o Kostas ją parašė. Manau, merui ir Kostui reikėtų paspausti vienas kitam rankas, susitaikyti ir nepolitikuoti.“

Parašė, ką žino

Komisijos pirmininkas V. Kubilius atviravo, jog dar iki posėdžio ruošęsis pasakyti, kad politikai visada turi galvoti, ką šneka, vieni kitų neįžeidinėti, o tai, ką viešai spaudoje rašo, – tiksliai žinoti ir visuomenės neklaidinti. Galvoje jis turėjo ir su šio Etikos komisijos posėdžio tema nesusijusį faktą – „Pajūrio naujienose“ išspausdintame straipsnyje K. Skierus papureno, kokią „naujametę dovanėlę“ atskiroms kretingiškių grupėms ruošia bendrovė „Kretingos komunalininkas“.

„Konstantinas laikraštyje paskelbė , kad kai kurie atliekų turėtojai už šiukšlių konteinerio ištuštinimą turės mokėti 115 procentų daugiau negu moka dabar. Na, tikrai kad nėra tokio dalyko!“ – stebėjosi V. Kubilius.

Šie žodžiai „ne į temą“ K. Skierų savotiškai užkabino – faktus jo straipsnyje paneigusių komunalininkų argumentus jis pavadino melagiena.

„Ar matėt, koks buvo sprendimo projektas ir kokios kainos, kurias Savivaldybės administracija būtų teikusi tarybai svarstyti? Aš pats dirbau toje darbo grupėje, todėl žinau.

Gerai lenteles pastudijavus, ir jums plaukų ant galvos žilti nebeužtektų“, – šmaikštavo jis ir pridūrė, kad artėjančio rajono tarybos posėdžio darbotvarkėje šio klausimo nebeliko, projektas bus tobulinamas ir svarstomas sausį.

Sidebar placeholder