"Drąsos  kelias" - tautos vilties partija?

"Drąsos kelias" - tautos vilties partija?

Neringa Venckienė, partijos „Drąsos kelias“ atstovai, kai kurie visuomenininkai liepos 2 dieną ELTA surengtoje spaudos konferencijoje jau pateikė kai kurias partijos programines, rinkimines mintis bei „Lietuvos sąrašą“. Tiksliau, ne visą Sąrašą, bet kai kuriuos asmenis, kurie, matomai, sudarys rinkiminį branduolį. [CITATA]

Žiniasklaidoje iš kart prasidėjo Neringos Venckienės, DK partijos ir „branduolio“ puolimas, teigiant kad jie visi veržiasi prie valdžios lovio. "Orakulas" R. Valatka tuoj pat viešai, ciniškai pareiškė, kad neva išaiškėjo tikrieji Neringos Venckienės tikslai, esą jai rūpėjo ne mergaitė, o valdžios siekimas.

Bet kodėl "orakulas" R.Valatka net nekelia esminio klausimo: kodėl jau virš 20 metų Lietuvos valdžioje iš esmės yra tie patys veidai, tie patys valdžiažmogiai? Kodėl ta pati valdžia, visiškai nuskurdinusi valstybę, niekinanti ir žeminanti savo Tautą, ignoruojanti žmonių teises ir teisėtus interesus, neteisėtai juos persekiojanti, privertusi emigracijoje geresnio gyvenimo ir teisingumo ieškoti vos ne milijoną savo piliečių, taip atkakliai nenori kitiems užleisti valdžios? Ar ponui R. Valatkai neatrodo, kad būtent todėl jie ir veržiasi į valdžią, kad ir toliau galėtų engti ir niekinti visuomenę, kad galėtų ir toliau plėšti valstybę, tai yra, būti „prie lovio“?!..

Tikriausiai, R. Valatkos idealas yra dabartinė valdžia, joje ar opozicijoje esančios partijos, kurios jau virš dviejų dešimtmečių, viena kitą valdžioje keisdamos, baigia ištuštinti ne tik tą „lovį“, bet greitai „prichvatizuos-suvalgys“ ir patį lovį - mūsų valstybę. Net minties, žodžio, mitingų laisvė jau seniai privatizuota ir tarnauja vien klaniniams interesams.

Gal gali ponas R. Valatka ir į jį panašūs veikėjai pagaliau suprasti, kad Valstybei tikrai reikalingos permainos, reikalinga tokia valdžia, kuri pagaliau pradėtų tarnauti Valstybei, Tautai, visai visuomenei.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kiekvienos partijos pagrindinis tikslas, jei ji tikrai nori tarnauti valstybei ir žmonėms- demokratiniu keliu siekti valdžios ir įgyvendinti savo programines idėjas. Deja, visos buvusios ar esamos valdžioje partijos save jau pilnai sukompromitavo ir jau seniai įrodė, kad jų rinkiminiai pažadai bei duota priesaika tarnauti valstybei ir žmonėms, gerbti Konstituciją ir įstatymus, tėra tik eilinė apgaulė, vandenyje pieštos iliuzijos.

Deja, ir po ELTA spaudos konferencijos su Neringa Venckiene priešakyje, „Lietuvos sąrašo“ branduolio pristatymo, man kilo slogios mintys. Pirmiausia, sąraše esančios kai kurios asmenybės tikrai neatspindi visuomenės lūkesčių, arba jos piliečiams visiškai nežinomos. Jeigu tai tikrai būsimų rinkimų į Seimą ir naujos valdžios branduolys, tai vargu ar jis visas susilauks Tautos pasitikėjimo. Visiškai nėra aišku, kas ir kokiu principu tokį LT sąrašą sudarė, kur jis buvo apsvarstytas, kas tokias kandidatūras iškėlė?

Jeigu vadinamąjį „Lietuvos sąrašą“ sudarė keleto „patikimų“ žmonių grupelė, tai padaryta didžiulė klaida, nes pažeisti demokratijos principai, o tokie pirmi naujos partijos ir kai kurių visuomenininkų žingsniai veda į niekur. Visuomenėje gali susidaryti nuomonė, kad galimai norima formuoti autokratinę valdžią, kuri su demokratija nieko bendro neturi. Norėčiau tikėti, kad taip nėra.

Pagal politinių partijų įstatymą, kandidatus rinkimams daugiamandatėse ar vienmandatinėse apygardose gali kelti tik politinės partijos, arba patys save asmenys vienmandatinėse apygardose. Manyčiau, kad net sąrašai viešinimui turėtų pirma būti apsvarstyti nors partijų tarybose.

Visa tai ištaisytina ir norisi tikėtis, kad „Drąsos Kelio“ partija rinkimams į Seimą iškels pačius šviesiausius ir garbingiausius šalies piliečius.

Didelį susirūpinimą man kelia Neringos Venckienės pareiškimas, kad partijai pinigų nereikia, esą pilnai užteko tos reklamos, kuri vyko vos ne trys metai teisėsaugos institucijoms ignoruojant Kauno tragedijos, pedofilijos bylos tyrimą bei pavartojant siaubingą prievartą prieš mažą mergaitę, jos gynėjus. Manyčiau, kad Neringa Venckienė, kaip pradedanti politikė, čia tikrai klysta. Neringa Venckienė ir jos „branduolys“ privalo suprasti, kad prisiimti atsakomybę prieš Tautą ir Visuomenę už visos Valstybės valdymą tikrai nėra tas pats, kaip siekti teisingumo kokioje nors konkrečioje byloje!..

Visa visuomenė nori žinoti, ką naujoji partija DK, jos atstovai Seime, Vyriausybėje, kitose institucijose žada padaryti, kad teisingumas būtų atstatytas visose valstybės gyvenimo sferose, visiems piliečiams. Tai yra, kad būtų sumažintas skurdas, socialinė nelygybė, pagerintas medicininis aptarnavimas, kad išsilavinimo siekimas būtų užtikrintas visiems, o ne tik turintiems pinigų, kad būtų užtikrintos visos Konstitucijoje ir įstatymuose numatytos socialinės garantijos, kad valdžia ateityje jokių krizių negalėtų suversti ant skurdžiausių gyventojų sluoksnių pečių, pensininkų. Visuomenei visiškai aiški turi būti būsimos valdžios ne tik ekonominė – socialinė, vidaus politika, bet ir kokiais principais bus grindžiama užsienio politika.


Pagaliau, neužtenka vien tik pasakyti, kad teisingumas bus atstatytas, kai „sėdės“ nors vienas prokuroras. Atsakomybėn gali būti traukiami tik kalti asmenys. Būtina visuomenei išaiškinti, kokia numatoma teisinė reforma, Konstitucijos, Įstatymų pakeitimai, kad pagaliau būtų užkirstas kelias visam teisiniam nihilizmui, kuris dabar vyksta, kad būtų ištirtos visos rezonansinės bylos, kad būtų nutrauktas neteisėtas žmonių persekiojimas, kad būtų išvaikytos visos klaninės struktūros, kad visos teisėsaugos institucijos pradėtų tarnauti tik žmonėms ir Valstybei.

Norint įtikinti visus Lietuvos žmones, jog būsima nauja valdžia tarnaus tik jiems ir valstybei, reikalingas didžiulis ORGANIZACINIS darbas. Tikrai neužtenka kelių spaudos konferencijų, kelių straipsnių ar pasisakymų kur nors žiniasklaidoje.

Būtina naujos politinės partijos ar koalicijos idėjas skleisti visoje Lietuvoje, pastoviai rengti susitikimus su rinkėjais tiek miestuose, tiek miesteliuose, tiek kaimuose. Reikalinga atkreipti dėmesį į tai, kad kone 60 procentų gyventojų jau daug metų yra nusivylę valdžia ir rinkimuose nedalyvauja-reikia juos patraukti, pakelti, pažadinti „Vardan tos Lietuvos“.

Tam reikalingi ne tik partijos organizaciniai branduoliai visuose miestuose, rajonuose, dideli bendraminčių resursai, bet, nebūkime naivūs, tam reikalingos ir finansinės lėšos, nors transporto, patalpų nuomos, programinių-rinkiminių bukletų išlaidoms padengti.

Reikia suprasti ir tai, kad nauja gimstanti partija ar koalicija jau susilaukė ir susilauks didžiulio valdžios ir jai tarnaujančių spec. tarnybų pasipriešinimo, nes valdžios be kovos niekas neatiduos!.. Yra mestos ir bus metamos didžiulės jėgos ir lėšos, kad „Drąsos Kelias“, koalicija ar ją remiantys visuomenininkai būtų visuomenės akyse sukompromituoti ar net patraukti baudžiamojon atsakomybėn dėl išgalvotų kaltinimų.

Siekiant naujoms partijoms užkirsti kelią į valdžią, priimtos net įstatyminės pataisos iš esmės draudžiančios jas finansuoti juridiniams asmenims, kai tuo tarpu Seime esančioms partijoms iš visų mokesčių mokėtojų yra skirtos milijoninės lėšos rinkiminei kampanijai!..

Reikia pagaliau suprasti, kad kone visos žiniasklaidos priemonės tarnauja tik dabartinei valdžiai ar tradicinėms partijoms ir iš jų „Drąsos Kelias“ gali susilaukti vien tik įnirtingo puolimo.

Manau, kad Neringa Venckienė ir ją supantis „branduolys“ naiviai klysta dėl to, kad šiuo metu ji pati ir „Drąsos Kelias“ jau užsitarnavo visos Lietuvos palaikymą ir nieko nebereikia daryti. Visoje Lietuvoje daug kur vyrauja visiškai kitokia nuotaika, nei Garliavoje ar Kaune. Ir ta nuotaika tikrai nėra vienareikšmiška!..

Reikia suprasti: valdžia, prokuratūros, teismų pareigūnai, įvairūs „teisės korifėjai“ ir net buvęs Prezidentas V.Adamkus, kuris tebeturi visuomenėje gana aukštą reitingą, vos ne visa šalies žiniasklaida kone tris metus formavo visiškai skirtingą nuomonę apie visus įvykius, susijusius su Kauno pedofilijos ir žudynių byla. Daug kur visuomenė abejinga tiems įvykiams arba galvoja visiškai priešingai nei mergaitės gynėjai.

Nereikia apsigauti dėl komentarų internetinėje erdvėje. Ten nuomonę gali reikšti kone tie patys asmenys, po keliasdešimt kartų rašydami beveik tą patį. Beje, didžioji dalis paprastų Lietuvos žmonių, rinkėjų miestuose, miesteliuose ir kaimuose iš viso nesinaudoja jokiais kompiuteriais. Manau, kad tokių yra apie 80 procentų.

Aš kalbu gan atsakingai todėl, kad man teko ir tenka bendrauti šiais klausimais tiek Klaipėdoje, tiek Šilutėje, Mažeikiuose, Telšiuose ir kituose rajonuose. Tai parodo ir dalyvių skaičius mitinguose. Jeigu net Vilniuje iš visos Lietuvos susirenka vos iki 2000 dalyvių, įskaitant ir tuos, kurie, turėdami laiko, paprasčiausiai sustojo „pažiopsoti“. Net pačioje Garliavoje, dažnai gynėjų artimųjų nuomonė visiškai skirtinga, dažnai taip yra visur. O apie mitingus kituose Lietuvos miestuose nėra ko ir kalbėti - susirenka vos iki keleto šimtų žmonių!..

Žinoma, netgi beveik nieko nedarant, galimai, „Drąsos Kelio“ partija ar koalicija turi galimybę rinkimuose į Seimą perkopti rinkiminį barjerą. Tačiau nežymus įveikimas pradinio ar koalicijoje 7 procentų barjero reikštų, kad į Seimą paklius tik keletas partijos iškeltų kandidatų. Tačiau yra reali galimybė neįveikti net ir šio barjero. Be jokios abejonės, į Seimą bus išrinkta Neringa Venckienė, TAČIAU tokie menki rezultatai reikštų vieną: rinkimai pralaimėti ir dar keturis metus Valstybėje niekas nesikeis ir viešpataus vien klaninis teisingumas visai Tautai.

Per šį laiką apie „Drąsos Kelią“ bus visai užmiršta ir dar daugiau jaunimo duonos ir tiesos ieškos svetur, emigracijoje. Manau, kad Neringai Venckienei dar kartą būtų panaikinta teisinė neliečiamybė ir prasidėjęs susidorojimas būtų tęsiamas toliau. Pedofilijos byla jau seniai būtų padėta į archyvą. Gal kada nors išgirstume ir apie mažos mergaitės ir L. Stankūnaitės tragišką likimą?..

Oponentai galėtų man paprieštarauti: A.Valinsko „Dešimties Dievo įsakymų“ partija kone laimėjo Seimo rinkimus. Jie pelnė daug rinkėjų balsų nes buvo mestos milžiniškos lėšos - rinkiminiai šou vyko vos ne kasdieną tiek televizijos ekranuose, tiek kone visoje Lietuvoje, apie tai plačiai buvo nušviečiama ir visoje šalies žiniasklaidoje.

Kiekviena partija, eidama į rinkimus planuoja juos laimėti. Užsibrėžtas tikslas turi būti –laimėti nemažiau, kaip 51 procentą rinkėjų balsų. Jeigu „Drąsos Kelio“ partija ir jos sąrašinis „branduolys“ ir toliau gyvens iliuzijose, tai daugelio žmonių viltys bus tikrai palaidotos.

Visos partijos, tuo labiau didžiosios - konservatoriai, socialdemokratai, darbiečiai, tvarkiečiai, net liberalai, jau šiuo metu atlieka didžiulį organizacinį darbą, kad tik niekada Seime nebūtų naujo politinio konkurento – „Drąsos Kelio“ partijos ar kokios koalicijos. Reikia atsiminti ir tai, kad šios partijos turi didžiulę ilgametę organizacinę patirtį. Šios partijos savo gretose turi tūkstančius narių ir stiprų organizacinį branduolį ne tik centre, bet ir visuose rajonuose, miestuose ir net apylinkėse- veikia jų skyriai ir net grupės kone prie visų apylinkių. Reikia suprasti ir tai, kad sisteminės partijos turi ir savo tradicinius rinkėjus, rėmėjus. Jas palaiko gamyklų, akcinių bendrovių, įmonių savininkai, įstaigų, savivaldybių administracijų vadovai, kurie tikrai kone lieps visiems balsuoti „už savus“.

Deja, padėtis „Drąsos Kelio“ partijoje reikalauja neatidėliotinų organizacinių priemonių.

Nuo pat „Drąsos Kelio“ partijos įsteigimo joks organizacinis darbas visoje Lietuvoje nebuvo atliekamas, partijos „branduolys“ faktiškai buvo tikrai kažkokio laukimo būsenoje. Ši partija neturi jokių skyrių ar filialų nei miestuose, nei rajonuose, nėra čia ir jokių vadovų.

Visiškai nesuprantama, kodėl atsisakoma patvirtinti paruoštus skyrių, filialų nuostatus? Tai atvertų kelią visai partijos organizacinei veiklai visoje Lietuvoje. Bijoma, kad partija bus suskaldyta, decentralizuota? Kas tokią nuomonę partijos DK viduje platina, yra tikras partijos organizacinės veiklos ir jos pergalės siekimo rinkimuose priešas, gal net koks „kurmis“ iš spec. tarnybų.

Partijos skyriai, filialai tiesiogiai pavaldūs partijos Tarybai ir savo veikloje gali vadovautis tik partijos programa ir įstatais. Partijos taryba tvirtina visus skyrių, filialų pirmininkus ir bet kada gali juos pašalinti iš pareigų ar visai iš partijos, jei jie veiks priešingai partijos interesams. Įstatų patvirtinimui užtenka koordinacinės tarybos sprendimo.

Tikriausiai, kai kurie naujos partijos vedliai ar visuomenininkai ant manęs supyks, įsižeis. Bet, patikėkite, geriau skaudi tiesa, negu saldus melas. Visi mirtingieji daro klaidas, tačiau būtina jas suprasti, ištaisyti ir daugiau klaidoje nebegyventi. Laiko dar tam yra, deja, labai nedaug...

Jei tikrai „Drąsos Kelio“ organizatoriai, jų sąrašinis „branduolys“, nori prikelt visą Tautą „Vardan tos Lietuvos“, tai privalo atlikti didžiulį organizacinį darbą ne tik partijoje ar koalicijoje, bet ir visoje Lietuvoje. Manau, visuomenė tikrai parems pasiryžusią rimtai bei atsakingai žmonėms tarnauti naują politinę jėgą - „Drąsos Kelio“ - TAUTOS VILTIES PARTIJĄ.

Gemius

Raktažodžiai

Rašyti komentarą

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Sidebar placeholder