Išdavystės kronika

Išdavystės kronika

Artėja rinkimai Seimą Aš tikrai jų laukiu su nerimu, kaip ir kiekvienas pilietis, kuriam jau nusibodo gyventi melo, apgaulės ir netiesos ‚karalystėje“ , kuris tikisi, kad pagaliau bus išrinkta tokia valdžia, kuri tikrai tarnaus savo Tautai, Visuomenei.

Deja, nerimauti yra dėl ko. Valdžia jau pajungė visą klaninį mechanizmą, metė ištikimiausius ‚kadrus“, kad niekada jai neišmuštų atpildo valanda už nusikaltimus padarytus prieš valstybę ir Tautą.

Reikia pagaliau suprasti, kad D. Kuolys, N. Puteikis, V. Vasiliauskas, L. Petronis ir dar kai  kas, anksčiau ar vėliau, turėjo atsirasti, kad jie galimai yra paprasčiausiai valdžios projekto - "Skaldyk ir valdyk" vykdytojai. Pagrindinis jų tikslas -  padaryti viską, kad „Drąsos Kelias“ pralaimėtų rinkimus. Jie visi, iš šalies žiūrint atrodo, veikia kaip paprasčiausi „Ostapai Benderiai“, nors iš tikrųjų jie tik galimai vykdo valdžios ir VSD projektą.

 Artėja Seimo rinkimai. 2012-01-28 įkuriama Drąsos Kelio partija, kuri rinkimuose būtų tikrai kėlusi pavojų visai politinei ir vykdomajai valdžiai, nes įvykiai Garliavoje, ypatingai valdžios ir teisėsaugos institucijų vadovų užsispyrimas,  bukumas priimant garsųjį teisėjo V. Kondratjevo sprendimą dėl mergaitės perdavimo L. Stankūnaitei, jau buvo suskaldę mūsų visuomenę.

 Būtų tikrai buvusi galinga priešininkė visoms partijoms, jei būtų buvęs atliktas didelis organizacinis darbas visoje Lietuvoje, tiek steigiant ir stiprinant partijos padalinius, tiek pritraukiant naujus narius...

   Valdžiai reikėjo ką nors daryti, idant būtų nukreiptas visuomenės dėmesys visiškai kita linkme.

    Galimai .būtent todėl atsiranda televizijos ekranuose D. Kuolys, kuris vardan jam vienam ( ir tikriausiai-valdžiai) žinomų priežasčių atsistatydina, net iš savo nežinia ką veikusio instituto direktoriaus posto.

 Pačioje pradžioje D. Kuolys gražiai viešai pasisako apie mergaitę. Tai atkreipia visuomenės dėmesį – esą koks D. Kuolys principingas.  Niekas net nebando susimąstyti - kur D. Kuolys buvo pastaruosius du metus ir kodėl jis „stovėjo po medžiu"?..

 Po kurio laiko, vienam iš FNTT vadovų - V.Giržadui dėl Snoro banko bankroto informacijos „nutekinimo“ nepraėjus poligrafo testo, Vidaus reikalų ministras pareikalauja, kad FNTT vadovas V. Gailius V.Giržadą  atstatydintų Tai visiškai normalu Vakarų valstybėse, nes, nepraėjus testo, prarandamas pasitikėjimas darbui su slapta informacija.

 Prezidentė taip pat išreiškia savo nuomonę dėl Giržado atstatydinimo.

Nedelsiant V. Gailių ir V.Giržadą pradeda ginti Kubilius ir visa konservatorių vadovybė. Išpučiami jų nuopelnai valstybei, nors jokių ypatingų nuopelnų nebuvo.

 Tuoj pat atsiranda A. Medalinskas, kuris kartu su D. Kuoliu pradeda organizuoti, kviesti visą Tautą į mitingus V. Giržadui ir V. Gailiui palaikyti.  Garliavos ir mergaitės klausimai jų visiškai nedomina. Taip gimsta judėjimas „Už teisingumą".

Dėl organizuojamo pirmo mitingo aš parašiau straipsnį, kuris buvo atspausdintas „Karštame Komentare", „Vakarų Eksprese". Tame straipsnyje aiškinau, kad į mitingus kviesti visą Tautą, reikia tik pačiais svarbiausiais visai visuomenei klausimais, kad dviejų karininkų praradimo teisės dirbti su slapta informacija bei jų atleidimo iš darbo klausimą  pilnai gali išnagrinėti įstatymų nustatyta tvarka teismas, tuo labiau, kad juos aršiai gina valdžioje esantys konservatoriai.

Kėliau klausimą, kodėl mitingo organizatoriai niekada neorganizavo ir neorganizuoja mitingų dėl pulkininko V. Pociūno nužudymo, Dėl E. Kusaitės akivaizdaus neteisėto persekiojimo, dėl nuskurdintos ir toliau skurdinamos Tautos, dėl valdžios visiško nužmogėjimo , dėl visur  klestinčios korupcijos. ..Pagaliau kur šie šaukliai buvo ir yra, kai kone visa Lietuva reikalauja atstatyti teisingumą dėl rezonansinių įvykių Kaune, suskaldžiusiu visą tautą.

 Iš kur toks vergiškas nuolankumas-valdžia su A. Kubiliumi priešakyje pakvietė apginti jiems aktualų klausimą, kur niekas dar neaišku-ir A. Medalinskas su D. Kuoliu nedelsiant skambina pavojaus varpais: ŽMONĖS GELBĖKITE- „MOTINA TĖVYNĖ“ PAVOJUJE. 

Tuo metu man paskambino A. Medalinskas ir paprašė, kad aš pakeisčiau savo viešą nuomonę dėl jų organizuojamo mitingo, atseit, jei kas nors nori, tai galės tame mitinge pakalbėti ir dėl mergaitės. Aš savo nuomonės nekeičiau.

Mitingas buvo organizuojamas prie Prezidentūros, tačiau paslepiami jau paruošti plakatai, kuriame puolama Prezidentė - išaiškėja organizuojamo mitingo pagrindinis tikslas - pulti Prezidentę, nes ji paskutiniu metu buvo pradėjusi kritiškai vertinti konservatorių kai kuriuos veiksmus, o taip pat viešai buvo pareiškusi, kad ji netoleruosianti smurto pavartojimo prieš mergaitę. Iš esmės buvo noras Prezidentę „pastatyti į vietą“

Konservatorių iniciatyva „poligrafinis“  klausimas pavedamas „garsiajai" L.Kernagio antikorupcinei komisijai, kuri pagal įstatymus šio klausimo neturėjo teisės svarstyti. Pirmuoju smuiku šioje komisijoje grojo konservatoriai  J.Razma, A. Stancikienė, N.Puteikis, na ir, žinoma, L. Kernagis...

Tuo metu viešoje erdvėje, žiniasklaidos puslapiuose, judėjime „Už teisingumą“ iš esmės dominavo vien V.Giržado ir Gailiaus klausimas.

A. Medalinsko ir D. Kuolio organizuotame judėjime „Už teisingumą“ aktyviai pradeda reikštis ir N. Puteikis. Į viešą erdvę išmetama „Lietuvos Sąrašo“ idėja. Žinoma, kad ši idėja daugeliui pasirodė patraukli – „Lietuvos Sąrašas“ atseit įgalins į jį įtraukti pačias iškiliausias Lietuvos asmenybes, kovotojus už teisingumą, kad jis tikrai atspindės mūsų visuomenės lūkesčius artėjančiuose rinkimuose. Prasideda internetinis „žaidimas“ - kas daugiau „iškilių“ asmenybių pasiūlys.

Deja, niekas tada net nebandė susimąstyti, kad  ši idėja, galimai, yra tik valdžios ir VSD PROJEKTAS - PROVOKACIJA. Neįmanoma po viena staiga išmesta vėliava suvienyti skirtingų politinių pažiūrų, skirtingo mastymo asmenybių, tuo labiau, kad į tokį „sąrašą“ būtinai valdžia ir VSD „PRASTUMS“ IR SAU REIKALINGUS ASMENIS. Manyčiau, kad net A. Valinsko „Dešimties Dievo įsakymų“ partija organizacine prasme buvo daug stipresnė, nes ją jungė nors bendras „šuo“ verslas, nors ir tai parodė, kad ši partija yra vienadienė, nes po rinkimų vos ne iš kart išsiskirstė po įvairias frakcijas. Visa tai aprašiau savo humoreskoje „Velniava“, dėl ko susilaukiau vien neapykantos iš kai kurių „visuomenininkų“.

Atrodė, kad valdžios projektas vyksta sėkmingai – visuomenė dalinai atitraukiama nuo rezonansinio klausimo - tragedijos Kaune, mergaitės seksualinio prievartavimo bylos tyrimo ignoravimo bei teisėjo V. Kondratjevo neteisingo ir absurdiško sprendimo skubaus vykdymo.


Tačiau valdžia apsiriko. Žiniasklaidos puslapiuose, internetinėje erdvėje pradeda ryškėti pilietinis aktyvumas, visuomenė tikisi, kad judėjimas „Už teisingumą“ privalo kovoti, idant būtų atstatytas teisingumas Lietuvoje visose gyvenimo srityse, kad atsakomybėn būtų patraukti visi kalti pareigūnai dėl įvykių Garliavoje, dėl susidorojimo su Neringa Venckiene bei maža mergaite. Tai, žinoma, į valdžios planus neįėjo - valdžiai dar vienas „Drąsos Kelias“ buvo nereikalingas.

„Netikėtai“ iš „Lietuvos Žinių“ vyriausiojo redaktoriaus pareigų atsistatydina Valdas Vasiliauskas, pareikšdamas, kad jis atsistatydina dėl to, kad jį dienraščio savininkai prezidentūros iniciatyva spaudę atleisti iš darbo jo pavaduotoją Tomą Dapkų. Man toks V. Vasiliausko pareiškimas kėlė nepasitikėjimą, tuo labiau, kad T. Dapkus nedelsiant buvo įdarbintas A. Mockaus televizijoje. Ir be to, tiek Prezidentūra, tiek dienraščio LŽ savininkai tuoj pat V. Vasiliausko pareiškimą viešai paneigė teigdami, kad V. Vasiliauskas atsistatydino SAVO NORU ir niekas jam jokio spaudimo nedarė.

Atsistatydinęs V. Vasiliauskas tuoj pat sudaro tandemą su D. Kuoliu ir 2012. 06. 06 viešai paskelbia, kad jie steigia visuomeninį judėjimą „Lietuvos Tautai“, tuo pačiu palikdami „ant ledo“ A. Medalinską su judėjimu „Už teisingumą“. Pagrindinis tikslas naujo judėjimo, kaip viešai pareiškė V. Vasiliauskas, būsiąs konsultuoti pagrindines, tame tarpe ir valdžios, partijas.

Netrukus paaiškėjo tikrieji V. Vasiliausko ir D. Kuolio tikslai - kokias partijas, o dar tiksliau - kokią partiją jie pasiryžo „konsultuoti“, o dar aiškiau - perimti jos „vairą“ į savo rankas – tai „Drąsos kelio“ partiją!..

Pirmiausia, buvo būtina visuomeninio judėjimo „Už teisingumą“ „Lietuvos sąrašo“ idėją perimti į savo rankas, kad jis daugiau jokių grėsmių valdžiai nebekeltų.

2012-06-18 Seime N. Puteikis organizuoja spaudos konferenciją, kurioje dalyvauja D. Kuolys, V. Vasiliauskas A. Patackas, S. Sondeckis. Konferencijoje paskelbiama, kad jie iškelia „Lietuvos sąrašo“ IDĖJĄ, visiškai užmiršdami pasakyti, kad ši idėja priklauso judėjimui „Už teisingumą“. D. Kuolio pavedimu N. Puteikis nedelsiant slapta „Lietuvos sąrašo“ idėja net užpatentuoja, kad niekas daugiau nedrįstų šio pavadinimo savintis.

Tai visiškas absurdas. Dar gerai, kad N. Puteikis neužpatentavo pačios „Nepriklausomos Lietuvos“ pavadinimo, o tai tik nuo „kuolininkų malonės būtų priklausę, ar mes turime teisę vadintis Nepriklausoma Lietuva!..

D. Kuolys, N. Puteikis, V. Vasiliauskas ir toliau viešai deklaruoja, kad palaiko  „Drąsos Kelią“. 2012-06-26 d. D. Kuolys „Drąsos Keliui“ net pasirašo pasižadėjimą, kad jis remsiąs „Drąsos Kelią“, bendradarbiausiąs sudarant partijos rinkiminį sąrašą bei rinkimų programą.

Iš tikrųjų tai buvo vien MELAS ir VEIDMAINYSTĖ, nes jau seniai „kuolininkai“ buvo priėmę sprendimą, pasinaudojant Neringos Venckienės tragedija ir susidorojimu su maža mergaite, įsteigti visiškai naują „Lietuvos sąrašo“ partiją, neturinčia nieko bendro su „Drąsos Keliu“. Pagrindinis jų tikslas buvo SUSKALDYTI „Drąsos Kelią“, suskaldant potencialius partijos rėmėjus ir rinkėjus. Dar dvi savaitės iki D. Kuolio pasižadėjimo „Drąsos Keliui“, N. Puteikis D. Kuolio pavedimu visoje Lietuvoje sau patikimiems asmenims slapta platino šiuos paruoštus dokumentus užpildymui:

ĮGALIOJIMAS

          2012 m. birželio mėn. - ___ d.

         ................................................       

         (dokumento sudarymo vieta)

Aš,..............................................................................................(vardas, pavardė), asmens kodas­­­...............................................................gyvenantis(-i) ......................................................................................................................................

patvirtinu, kad esu Lietuvos Respublikos pilietis (-ė), nepriklausantis (-i) kitoms politinėms partijoms ir politinės partijos „Lietuvos sąrašas“ steigėjas (-a).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 2.137 straipsnio 1 dalimi ir Politinių partijų įstatymo 5 straipsnio 3 dalimi, šiuo Įgaliojimu įgalioju Darių Kuolį (vardas, pavardė), asmens kodas xxxxxxxx, gyvenantį (-čią) Stiklių g. 18-1, Vilniuje, dalyvauti politinės partijos „Lietuvos sąrašas“ steigiamajame suvažiavime ir balsuoti už partijos įsteigimą. Taip pat patikiu sprendimo teisę balsuoti kitais, su politinės partijos steigimu susijusiais klausimais: įstatų ir programos tvirtinimas, valdymo organų išrinkimas, komitetų ir komisijų tvirtinimas, rezoliucijų ir deklaracijų patvirtinimas, kandidatų kėlimas ir kita.

Įgaliotiniui patikiu teisę mano vardu pasirašyti visus būtinus dokumentus ir atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su politinės partijos steigimu.

                 Įgaliojimas galioja iki 2016 m. gruodžio 31 d.

 

                         (parašas)                                                                            (vardas, pavardė)

 

„Lietuvos sąrašas“: pirmieji dešimtukai

„Lietuvos sąrašas“ – nepartinė partija – nes tikslas ne valdžios siekis, o teisingumo atkūrimas. Todėl ši partija neturės skyrių, o sieks, kad į Seimą patektų kuo daugiau sąžiningų, Lietuvai tarnaujančių žmonių tiek vienmandatėse, tiek daugiamandatėje rinkimų apygardose.

Sąrašo viršuje būtų viešo intereso gynėjai – kultūros, mokslo, meno žmonės, Sąjūdžio pirmeiviai, Kovo 11-osios Akto signatarai, pilietiški žurnalistai, publicistai, iš pareigų pašalinti principingi teisėsaugos pareigūnai, Seimo Antikorupcinės komisijos nariai, vietos bendruomenių lyderiai bei kiti.

Sąrašui vadovautų D.Kuolys.

Pateikiami visuomenės aptarimui į sąrašą kviečiami (abėcėlės tvarka, tai tik dalis)….

…. Parašų lentelėje gali būti kad ir viena, ar dvi pavardės – t.y., nebūtina užpildyti visos lentelės.

Jei žmonės jaučiasi nejaukiai pasirašydami pirmi tuščiame lape, savanoris gali patį save įsirašyti kad ir dešimties lentelių pirmose eilutėse, kad kitiems būtų drąsiau. Kai skaičiuosime parašus, pasikartojimus ignoruosime.

Per 1200 parašų reikia kuo greičiau surinkti, todėl skubi talka labai reikalinga. Būtų gerai parašus surinkti iki 2012-07-01, nes Teisingumo ministerija turės 30 dienų teisę tikrinti dokumentus, o rikimams registruotis reikia vėliausiai 2012-08-10.

Platinkite kuo plačiau draugams ir bendražygiams, kuriais pasitikite. Visais klausimais skambinkite Nagliui Puteikiui telefonu 8-652-7625

Nuo: Naglis Puteikis <[email protected]>

Atkreipiu dėmesį:

„Lietuvos sąrašo“ steigėjais negali būti asmenys, dabar priklausantys kitoms partijoms, buvę kitų partijų nariais 2010-2012 m. (nes gali būti, kad partija nepranešė Teisingumo ministerijai apie Jūsų išbraukimą, tokiu atveju šios ministerijos kompiuteris Jus eliminuos) arba dalyvavę (pasirašę) steigiant kitas partijas 2011-2012 m.“

Manau, kad buvo sumanytas ne tik šis apgaulės ir melo partijos steigimo projektas, bet buvo imtasi priemonių, kad pati „Drąsos Kelio“ partija būtų suskaldyta iš vidaus, stengiantis į jos organizacinį „branduolį“ įterpti savus „kurmius“ ir viską padaryti, kad jos rinkiminiame sąraše neliktų tikrųjų kovotojų už teisingumą, galų gale, kad ir pats DK sąrašas save kompromituotų prieš rinkėjus.

2012-07-02 Neringa Venckienė, nieko nė nenutuokdama apie melą ir išdavystę, spaudos konferencijoje pristato „Lietuvos Sąrašą“ bei jo organizacinį branduolį dalyvavimui „Drąsos Kelio“ rinkimuose į Seimą. Šalia jos visai netikėtai išvystame D. Kuolio bendražygį Valdą Vasiliauską. V.Vasiliauskas į žurnalistų klausimą, kodėl čia nėra D. Kuolio, atsako: „Mes esame du vieno lizdo vanagai... D. Kuolys mus palaiko, bet jis politikoje nedalyvausiantis...“ - akivaizdus melas prieš visą Lietuvą!.. Jau sekančią dieną D. Kuolys pareiškė, kad jis pats kuria „Lietuvos sąrašo“ partiją. Neringai Venckienei tai buvo lyg smūgis peiliu į nugarą.2012-07-05 D. Kuolys S. Daukanto aikštėje, be jokio partijos steigiamojo suvažiavimo, praeiviams paskelbia, kad jis dabar įkuria „Lietuvos Sąrašo“ partiją. Visus apgaule per N. Puteikį gautus dokumentus pateikia Teisingumo ministerijai partijos užregistravimui. Žinoma, kad ši valdžiai reikalingoje partijoje jokių esminių pažeidimų neįžiūri ir „kuolininkų partija“ netrukus užregistruojama.

TAČIAU V. Vasiliauskas tokių D. Kuolio išdavikiškų veiksmų pasmerkti nė nemano - viešai pareiškia, kad D. Kuolys jo bičiulis. Neringa Venckienė šiek tiek papurkštauja ir nusiramina.

Vieša paslaptis yra tai, kad Neringai Venckienei ponas V. Vasiliauskas tampa pagrindiniu „Drąsos Kelio“ rinkiminio sąrašo organizatoriumi. Netrukus V. Vasiliauskas į sąrašą įtraukia VSD pulkininką, M. Laurinkaus, A. Sakalo. A. Sadecko bendražygį Liną Petronį. Sąraše atsiranda visa eilė asmenų, kurie niekada nieko bendro ne tik su „Drąsos Keliu“ neturėjo, bet vargiai ar jie iš viso supranta, ką reiškia atstatyti teisingumą Lietuvai visose gyvenimo srityse. Paskelbtame DK rinkimų sąraše nemažai asmenų, kurie apskritai kompromituoja „Drąsos Kelią“, o patys aktyviausi „Drąsos Kelio“ ir kovos už teisingumą dalyviai paliko visiškai už borto arba buvo nustumti į DK sąrašo gilumą.

Manau, vieną savo duoto pasižadėjimo dalį D. Kuolys per V. Vasiliauską pilnai įvykdė: „Drąsos Kelias“ turi tokį rinkiminį sąrašą, koks ir buvo esamai valdžiai reikalingas. Na, o pats D. Kuolys neseniai paskelbė, kad apgaulės būdu įsteigta partija „Lietuvos Sąrašas“ rinkimuos nebedalyvaus, bet tik rems atskirus kitų partijų kandidatus -  A. Patacką, A,Stancikienę, N.Puteikį... Manau, Darius Kuolys savo pareiškimu dėl tokio „rėmimo“ šiek tiek persistengė. Ponas Dariau, negalima taip viešai save demaskuoti, nes bendrapartiečiai gali ir „ant šakių“ pakelti.

Reikia pagaliau suprasti, kad prieš visą Lietuvą „apsidirbusio“ „sorošinio visuomenininko“ bei jo įsteigtos „partijos“ ko nors rėmimas, yra ne rėmimas, bet kompromitavimas!.. Ir be to, nieko remti ir nebereikia, nes jau visi „kadrai“ susodinti savo vietose. Matyt, vien todėl „Drąsos Kelias“ nuo tokio D.Kuolio partijos „rėmimo“ viešai atsiribojo, kadangi Mauro darbas jau yra pilnai atliktas!..

Kaip matome, D. Kuolio kelią lydi vien apgaulės ir išdavystės: jis išdavė visuomeninį judėjimą „Už teisingumą“, kartu su V. Vasiliausku išdavė įsteigtą visuomeninį judėjimą „Lietuvos tautai“, „Drąsos kelio“ partiją ir, pagaliau, klasta ir apgaule įkurtą „Lietuvos Sąrašo“ partiją!..

Man labai gaila „kuolininkų“ suvedžiotų ir apgautų šių judėjimų ir partijų pasekėjų, kurie galimai tikėjosi būti nuvesti prie Seimo lovio, bet liko tik prie suskilusios geldos, išskyrus tuos, kurie kaip labai „reikalingi ir patikimi“ buvo prakišti N. Venckienei. Tokius D.Kuoliu nusivylusius noriu nuraminti - Jūs tik sėkmingai sudalyvavote galimai valdžios ir VSD projekte „Skaldyk ir valdyk“, o valdžią reikia gerbti ir mylėti.

Naglis Puteikis „už nepriekaištingai atliktą šventą pareigą konservatoriams“ gali tikėtis vien tiktai padėkos. Kaip atlyginimą iš jų jis jau gavo vienmandatinę Danės rinkiminę apygardą Klaipėdoje. Manau, kad po rinkimų, jei pasiseks, N. Nagliui konservatoriai tikrai atsidėkos kokiu postu... Tautiečiai, netikėkite Puteikio „krokodilo ašaromis“ - esą konservatoriai ji gali iš partijos pašalinti, todėl dabar jį reikia remti renkant parašus dėl jo dar ir savarankiško dalyvavimo rinkimuose. Rinkite parašus dieną naktį - šitam VEIDMAINIUI Jūs tik padarysite dar vieną rinkiminę reklamą!..

Dariui Kuoliui ir Valdui. Vasiliauskui manau, kad bus taip pat atsilyginta. Pirmas gal taps dar kokio „reikšmingo“ instituto direktoriumi ar taps kokiu ministru ir galės toliau pinti visokias politines intrigas bei kurti naujas sąmokslo teorijas. Antrajam, t. y. ponui V.Vasiliauskui gal jau numatytas koks visai Lietuvai reikšmingos žiniasklaidos vadovo ar vyriausiojo „cenzoriaus“ postas.

Reikia suprasti ir tai, kad šiems asmenims turėtų jausti dėkingumą ne tik konservatorių valdžia, bet ir socialdemokratai, nes „Drąsos Kelias“ būtent jiems ir buvo labiausiai pavojingas.

Mano akyse, tiek Darius Kuolys su savo bičiuliu „iš vieno lizdo“ Valdu Vasiliausku, tiek ir Naglis Puteikis, yra paprasčiausi politiniai AVANTIURISTAI. Tačiau, tikriausiai, aš labai klystu – juk negalima vadinti nei avantiuristaiss, nei „švonderiais“ piliečių, kurie atlieka „šventą pareigą valdžiai“...

 Ko man labiausiai gaila – tai Neringos Venckienės, nes ji dabar galimai atsidūrė „vasiliauskų-petronių-kuolininkų“ bei esamos valdžios jai paspęstuose spąstuose. Norėtųsi  tikėti, kad į DK rinkiminį sąrašą Neringai vis tiktai pavyko  „įterpti“ ir nemaža dorų ir principingų Tėvynės ir Tautos patriotų. Deja, jeigu pačios blogiausios mano prognozės pasitvirtins, tada N.Venckienė galės kaltinti tiktai save pačią – lemiamu apsisprendimo momentu jai reikėjo atidžiai įsiklausyti ir pasitikėti ištikimais bendražygiais, tikrais kovotojais už tiesą ir teisingumą, bet ne visokiais prisiplakėliais, kurie jau atliko Trojos arklio vaidmenį „Drąsos Kelyje“!..

 Stanislovas STULPINAS 

 2012 m. rugpjūtis 31 d.

P.S. o gal kas nors galėtų ,imant pavyzdį iš „kuolininkų“,, taip pat slapta užpatentuoti Kuolio, Vasiliausko, Naglio pavardes ir jie dingtų iš viešosios erdvės, nes be patento savininko leidimo nebegalėtų tomis pavardėmis vadintis

 


 

Tai yra subjektyvi skaitytojo nuomonė, kuri nebūtinai sutampa su redakcijos pozicija. Už šioje rubrikoje publikuojamas medžiagas atsako autoriai.

Gemius

Raktažodžiai

Rašyti komentarą

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Sidebar placeholder