Teisingumo griuvėsiai

Teisingumo griuvėsiai

2012 metų Gegužės mėn. 17 d. privalo atsiminti kiekvienas doras Lietuvos žmogus. Ši diena jau įrašyta į naujausių laikų Lietuvos istoriją - tai vienas juodžiausių jos puslapių. Šią dieną Aukščiausioji valdžia galutinai sutrypė, paniekino teisingumą ir visai visuomenei parodė, kam ji iš tikrųjų tarnauja ir kieno interesus gina.

Visuomenės balsas, reikalaujantis teisingumo, deja, nebuvo išgirstas. Mūsų valdžios nesujaudino ir mažytės, bejėgės mergaitės skausmo ašaros - sutrypiant, paniekinant Konstituciją, įstatymus, tarptautinės teisės normas, pavartojant brutalų smurtą, pasitelkus milžiniškas valdžios prievartos aparato pajėgas, Garliavos mergaitė buvo išplėšta, tiesiog pagrobta iš ją mylinčios šeimos ir perduota į galimos nusikaltėlės rankas.

Į juodžiausią Lietuvos istorijos puslapį jau įrašytas ne tik siaubingas gegužės 17 rytas, bet ir valdžios veiksmai susidorojant vos ne su kiekvienų garbingu Lietuvos patriotu, kurie, pasinaudodami savo Konstitucine teise, išdrįso viešai mitinguose reikalauti teisingumo ir valdininkų atsakomybės. Baudžiamojon atsakomybėn yra traukiami Nepriklausomybės Akto signatarai, Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariai, kiti dori ir garbingi piliečiai, išdrįsę taikiomis akcijomis bei žodžiu viešai pasipriešinti valdžiažmogių savivalei. Viskas daroma, kad būtų susidorota ir su teisėtomis priemonėmis ieškančia teisingumo mergaitės globėja teisėja Neringa Venckiene.

Aš tikrai nemanau, kad po viso to, kas įvyko gegužės 17 d. Garliavoje, mūsų valstybė dar turi teisę vadintis teisine, demokratine šalimi!.. Teisinėje demokratinėje valstybėje Aukščiausioji valdžia priklauso Tautai, visai visuomenei, kuri savo valdžią vykdo per jos deleguotus valdžios atstovus - Seimą, Prezidentę. Visi Seimo nariai, Prezidentė, teisėsaugos institucijų vadovai, prokurorai, teisėjai, pradėdami eiti atsakingas pareigas, iškilmingai prisiekia tarnauti Konstitucijai, įstatymams ir Lietuvos žmonėms.

Mūsų valdžia ne kartą įrodė, kad jai Konstitucija, įstatymai, tarptautinės teisės normos negalioja, kad šie dokumentai tėra tik „popiergaliai“ tautiečiams mulkinti. Šalies Aukščiausioji valdžia į Tautą žiūri vien su panieka, kaip vergvaldys į savo vergus, kuriuos prisimins tik vėl artėjant rinkimams, kad galėtų dar kartą apgauti visuomenę. Visa valdžia duotą priesaiką tarnauti valstybei, rinkėjų pasitikėjimo mandatus jau sutrypė ir nemanau, kad jie dar turi teisę atstovauti Tautą.

Manau, šiandien Lietuvos valstybę drąsiai galima būtų pavadinti teismokratine, policine, mažumos diktatūros daugumai šalimi. Ji baigia perimti stalinistinių, diktatūrinių režimų tradicijas. Tokius mūsų valdžios veiksmus drąsiai gali pasveikinti tiek Lukašenkos režimas, tiek ir į jį panašūs. Teisingumo naikinimo ištakų reikėtų ieškoti mūsų šalyje atkurtos Nepriklausomybės pradžioje, kai į valdžią pateko ne tik garbingi Tautos sūnūs ir dukros, bet visokie prisiplakėliai, KGB agentai, seksualiniai iškrypėliai, palikdami „už borto“ tikruosius Nepriklausomybės šauklius ir kovotojus.

Jau virš 20 metų mūsų valdžioje yra kone tie patys veidai. Šlykštu stebėti kas dabar vyksta Seime, vien sau įtvirtinant įvairias privilegijas, atlyginimus... Tai vyko ir vyksta net pasaulinės krizės akivaizdoje, kai buvo nuspręsta, kad ekonomiką turi gelbėti ne bankai, sukėlę krizę, ne Lietuvos oligarchai, ponija, bet patys vargingiausi valstybės sluoksniai – visa Tauta ir pensininkai, kai vargstančios visuomenės akivaizdoje „Tautos tarnai“ puikuojasi sukauptais turtais ir demonstruoja savo plikus užpakalius, neva šokdami, dalyvaudami įvairiuose TV projektuose.

Dabar jau beveik priimtas valdžios sprendimas, kad valstybę reikia galutinai keliasdešimčiai metų praskolinti, dar labiau nuskurdinant mūsų visuomenę - statyti naują atominę elektrinę, nors pastaruoju metu tokių idėjų atsisako pačios pažangiausios pasaulio valstybės. Žinoma, kad praskolinta valstybe lengviausia manipuliuoti trečiosioms šalims. O gal toks ir yra tarptautinio masonų klano tikslas?!..

Pasirodo, net Prezidento iš savųjų tarpo mes nesugebame išrinkti. Tai ieškome „gelbėtojo-amerikono“, kuris, švelniai tariant, niekada nebuvo Lietuvos Nepriklausomybės šalininkas, greičiau atvirkščiai (ką netrukus įrodė, proteguodamas valstybės apvogimą - Mažeikių naftos perdirbimo gamyklos padovanojimą savo draugams amerikonams bei apdovanodamas ordinais ir pilietybėmis KGB generolus, jų šnipus...), tai importuojame iš Briuselio Prezidentę, kurios vienintelis „nuopelnas“, kad su buvusio LKP CK pirmojo sekretoriaus protekciją ten pateko ir vis pasisakydavo už tai, jog mokesčiais reikia smaugti Lietuvos žmones. Niekas tada rimtai nesidomėjo buvusios finansų ministrės D. Grybauskaitės vaidmeniu, padovanojant žydui Klabinui „Lietuvos Kurą“, bei šios politikės biografijos kai kuriais niuansais.

Deja, suklaidintas buvau ir aš bei mano artimieji, kurie balsavome už D. Grybauskaitę ir dar ilgą laiką, vis tikėdamas jos padorumu, viešai ją palaikiau.

Reikėtų visiems mums pripažinti savo klaidas ir prisiimti kaltę už tai - kokią valdžią nuolatos rinkome, tokias ir turime štai jau virš 20 metų jų valdymo pasekmes - vieną skurdžiausių valstybių visoje Europos Sąjungoje ir vos ne milijoną tautiečių duonos ir teisybės ieškančių emigracijoje!..

Kažkodėl niekas net nesusimąsto - kodėl mes turime ir toliau išlaikyti 141 Seimo narį, tuo labiau, kai didžioji jų dalis net nemano, jog privalo atlikti savo Konstitucinę pareigą tarnauti Tautai. Visiškai logiška, kad trečdaliu sumažėjus Lietuvoje gyventojų, Seimo narių galėtų būti ne daugiau kaip 101, nors, mano nuomone užtektų ir 71, bent mažiau dykaduonių būtų, o ir juos renkant lengviau būtų visuomenei „grūdus nuo pelų“ atskirti!..

Valdžia padarė viską, kad būtų sukurta klaninė teisėsaugos sistema, kuri tarnautų tik jos pačios interesams ginti, kad būtų galima persekioti ir susidoroti su sistemai nepaklūstančiais piliečiais, valdžiažmogių klano priešininkais, tiesos ir teisingumo ieškotojais!..

Tokiu būdu demokratinėje visuomenėje atsirado nauja valstybė, tik klaninei valdžiai tarnaujantis teisėsaugininkų klanas – „nepriklausomi“ teisėjai, prokurorai, saugumiečiai... Kita vertus, reikėtų pripažinti, kad dauguma teisėjų ir prokurorų iš ties yra dori ir sąžiningi valstybės tarnautojai. Tačiau ką jie gali padaryti, kai mato, kad klaninė valdžia, besivadovaujanti tik jai vienai žinomais principais, parenka jų vadovus, kai faktiškai aukščiausiojo lygio vadovai parenkami ne pagal profesinius sugebėjimus ir moralines nuostatas, bet pagal įvairiausių trečiųjų, dažnai klaninių jėgų protekcijas bei rekomendacijas!..

Mes puikiai suprantame, kad teismų, teisėsaugos institucijų vadovai savo veiksmais gali sukompromituoti visą teisėsaugos sistemą, valstybės vardu daryti akivaizdžius nusikaltimus, nes jie jau tapo „neliečiamųjų kasta“, už kurią mūru gulsis aukščiausioji valdžia, kuri faktiškai yra to paties „klaninio kraujo“. Tik priremta prie sienos oficiali valdžia gali veidmainiškai „pamekenti“ - esą „aš neturiu teisės kištis, nes man grėstų apkalta...“. Didesnio absurdo nesugalvosi: pati valdžia paskiria aukščiausiųjų teisėsaugos institucijų vadovus, teisėjus ir negali pareikalauti, kad šie tinkamai atliktų tarnybines pareigas, nepažeidinėtų Konstitucijos, įstatymų, tarptautinės teisės normų!..

Štai taip ir atsiranda visokie valantinai, kryževičiai, valiai, šimašiai, žiobienės... Ir būtent taip, galimai vykdant pedofilinio klano užsakymus, atsiranda stalinistiniai kondratjevų sprendimai - skubiai grąžinti vaiką sąvadautojai, kuriai, net ir remiantis Vilniaus apygardos teismo sprendimu, niekas nedrįsta pareikšti įtarimų!..

Net neabejoju, kiekvienas doras prokuroras ar teisėjas kenčia sukandęs dantis, matydami savo kai kurių vadovų ir valdžios klaninį susiliejimą. Jie gerai supranta, kad bet kokia „bosų“ kritika nedelsiant susilauks atsakomosios reakcijos – nelojalūs bus sunaikinti ne tik morališkai, atsidurs gatvėje, bet gali būti pradėti persekioti ir baudžiamąja tvarka, tam pajungiant visą klaninės valdžios prievartos aparatą. Teisybės net nebandyk ieškoti, jos nėra, arba ji tarnauja tik „išrinktiesiems“!..

Akivaizdžiausiai klaninės valdžios ir teisėsaugos kai kurių vadovų susiliejimą pademonstravo mergaitės seksualinio prievartavimo baudžiamosios bylos ikiteisminio tyrimo ignoravimas. Juk būtent šis nusikalstamas aplaidumas sukėlė itin sunkias, tragiškas pasekmes: buvo nužudyti teisėjas J. Furmanavičius, V. Naruševičienė, galimai nužudyti D. Kedys ir A.Ūsas.

Po Kaune įvykusios tragedijos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas buvo priverstas atlikti parlamentinį tyrimą dėl D. Kedžio skundų nagrinėjimo. 2010-01-21 d. Seimo nutarimu patvirtinta komiteto Išvada skamba kaip kaltinamasis aktas Generalinės, Vilniaus, Kauno apygardų bei Kauno apylinkės prokuratūrų vadovams!..

Buvo konstatuota, kad visi D. Kedžio skundai buvo pagrįsti. Prokuratūra, pagal įstatymą privalėdama kontroliuoti ir vadovauti ikiteisminiams tyrimams, faktiškai nuo savo tiesioginių pareigų vykdymo šioje byloje buvo nusišalinusi ir todėl D. Kedžio skundai buvo visiškai ignoruojami.

Generalinė prokuratūra net ir į Seimo komitetų pirmininkų paklausimus arogantiškai atsakydavo, kad jokių pažeidimų nėra ir siūlydavo kreiptis į bylą tiriantį prokurorą, tai yra, į tą patį asmenį, kurio nusikalstamą neveikimą D. Kedys savo daugkartiniais skundais ir skųsdavo!..

Seimo laikinoji komisija konstatavo, kad yra pakankamas pagrindas pareikšti įtarimus ne tik dėl nesunkaus nusikaltimo-mergaitės tvirkinimo, bet ir dėl labai sunkaus nusikaltimo – mergaitės seksualinio prievartavimo. Buvo pažymėta, kad Generalinis prokuroras A.Valantinas netinkamai atliko tarnybines pareigas, kadangi jis, asmeniškai gaudamas D. Kedžio skundus ir pareiškimus, nesiėmė būtinų priemonių, kad pedofilijos byla būtų tinkamai ištirta. A.Valantinas niekaip nereagavo ir į žodinius bei rašytinius L. Stankūnaitės ir V. Naruševičienės prašymus apsaugoti jas nuo galimo fizinio susidorojimo, nors pagal įstatymą jis ne tik galėjo, bet ir privalėjo tai padaryti!..

Ar jums neatrodo keista, kad V. Naruševičienės pareiškimą dėl jos apsaugos priemonių taikymo A. Valantinas, žinodamas, kad tokį sprendimą gali priimti tik jis pats, asmeniškai, drauge su Generaliniu komisaru, kažkodėl „nuleido“ Vilniaus Apygardos prokuratūrai, o ši Kauno apygardos prokuratūrai, kol pagaliau V. Naruševičienės prašymas atsiranda Kauno policijos komisariate?!.. Ir štai 2009 spalio 5 d. rytą V. Naruševičienė kviečiama dėl pareiškimo į Kauno policijos komisariatą, deja, nebespėja ten nuvykti, nes tą patį rytą ji, kaip ir J. Furmanavičius, abu nušaunami!..

Kažkodėl nei Generalinei prokuratūrai, nei Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui nekilo klausimų, kas galėjo „nutekinti“ žudikams informaciją apie V. Naruševičienės iškvietimą į Kauno policijos komisariatą? Ir kodėl net tris valandas po J. Furmanavičiaus žūties nebuvo imtasi jokių priemonių apsaugoti V. Naruševičienę?.. Visiškai neįtikėtina, kad Generalinis prokuroras ar kitas pareigūnas ar pati V. Naruševičienė, pasitarusi su L. Stankūnaite, šią informaciją perdavė pačiam D. Kedžiui – atseit, skubėk, o tai gali nebespėti!..


Manau, kad būtent tą patį spalio 5 dienos rytą D. Kedys spec. tarnybų provokatorių ir buvo išviliotas iš savo namų, kad jį pagrobus galima būtų kaltę dėl suplanuotų žmogžudysčių suversti jam pačiam. Būtent todėl žmogžudystės vietoje ir buvo numestas D. Kedžio legaliai turėtas ginklas, iš kurio nė karto nebuvo iššauta!.. Būtent todėl D. Kedys daug vėliau buvo rastas negyvas su akivaizdaus smurto žymėmis, neva užspringęs nendrės lapu...

Jau vien iš Seimo laikinosios komisijos pateiktų tyrimo išvadų akivaizdu, kad du žmonės buvo nužudyti dėl Generalinio prokuroro A.Valantino bei jo pavaldinių piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, nusikalstamai netinkamo pareigų atlikimo. Būtent tai ir sukėlė tokias tragiškas pasekmes pedofilijos byloje. Visiškai logiška, kad šie pareigūnai privalėjo nedelsiant būti pašalinti iš pareigų ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Deja, Seimas „neišdrįso“ to padaryti. Nutarime tiktai konstatuota, kad Generalinis prokuroras A.Valantinas savo pareigas atliko netinkamai. Ir net šis „bedantis“ nutarimas buvo priimtas vos 47 Seimo narių balsais!..

Faktiškai už šį nutarimą balsavo beveik vien konservatoriai, o jo priėmimą ignoravo visos kitos frakcijos Seime. Deja, nutarimą ignoravo ir Tėvynės sąjungos vadovybė - A. Kubilius, I. Degutienė, Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas S. Šedbaras, jo pavaduotojas socialdemokratas J. Sabatauskas!.. Akivaizdu, kad įtakingi pedofilai Seime ir už jo ribų dėjo didžiules pastangas, kad Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvados nė nebūtų patvirtintos.

Pavojus visiems įtakingiems pedofilams buvo iškilęs tikrai didžiulis. Prisiminkime pedofilinį skandalą Latvijoje. Ten buvo nustatyta, kad net tuometinis premjeras, teisingumo ir buvęs vidaus reikalų ministrai priklausė pedofilų klanui. Buvo išaiškinti net tuometinio Generalinio prokuroro ryšiai su pedofilais. Latvijos Seimo komisija savo pažymoje nurodė, kad Latvijos pedofilinio klano gijos vedė ir į Lietuvą. Deja, mūsų teisėsaugininkų ir Seimo komiteto narių tai visiškai nesudomino. Jų nedomina ir tai, kad kone visos ES valstybės turi didžiules problemas dėl pedofilinio tinklo apraizgymo įtakingiausius valdžios ir valstybinių institucijų sluoksnius. Manau, būtent dėl tokios valstybinės problemos pedofilų kastracijos įstatymai priimti Estijoje, Lenkijoje, Rusijoje...

Beje, prieš svarstant Seime šį klausimą, man teko bendrauti su parlamentaru, Socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotoju V. Andriukaičiu. Pateikiau jam savo kritinį atsiliepimą apie Seimo komiteto išvados projektą. V. Andriukaitis, man atrodo, tada gan principingai reagavo, net Teisės ir teisėtvarkos komitetui pateikė savo atskirą nuomonę, kad būtina A. Valantiną pašalinti iš pareigų ir inicijuoti jo patraukimą baudžiamojon atsakomybėn, tačiau, deja, per balsavimą Seime V. Andriukaičio principingumas staiga išgaravo ir jis balsavime net nedalyvavo!.. Vėliau viešai pareiškė, neva jam „Generalinėje prokuratūroje kažką parodė, dėl ko jis ir pakeitė savo nuomonę...“

Įdomu, ką gen. prokuroras A. Valantinas parodė V.Andriukaičiui? Gal surinktą dosje apie jį patį? Gal kokią suklastotą pažymą, kurios net Seimui nedrįso pateikti?..

Beje, man dalyvaujant „Paskutinės instancijos“ laidoje tuometinė Vaiko teisių kontrolierė R.Šalaševičiūtė prasitarė, kad VSD darė jai didžiulį spaudimą, kad ši nesiimtų jokių priemonių, ginant Garliavos mergaitės interesus.

Seimo patvirtintas nutarimas dėl nusikalstamo aplaidumo pedofilijos byloje buvo pateiktas Prezidentei, tačiau D.Grybauskaitė nė nemanė, kad privalo inicijuoti A. Valantino atstatydinimo ir jo patraukimo baudžiamojon atsakomybėn klausimą. Pareiškusi, kad dabar A. Valantinas esą jau dirba gerai, nes tik 47 Seimo nariai tebalsavo už Nutarimo priėmimą, Prezidentė paliko „nė prie ko“. Vėliau, A. Valantinui atsistatydinus, Prezidentė nusprendė, kad tai pats tinkamiausias žmogus teisingumo vykdymui ir paskyrė dirbti teisėju Vilniaus 2-ajame apylinkės teisme, kuriam vadovavo iki paskiriant jį Generaliniu prokuroru ir kuriame dabar nagrinėjama mergaitės seksualinio tvirkinimo byla...

2010 vasario 23 d. Vilniaus apygardos prokuratūros 1-jo labai sunkių nusikaltimų skyriaus vyr. prokuroro pavaduotojas R.Šileika mergaitės seksualinio tvirkinimo baudžiamąją bylą su kaltinamuoju aktu perdavė teismui, konstatuodamas, kad A. Ūsas ištisus du metus L.Stankūnaitės nuomojame bute seksualiai išnaudojo mažametę, liesdamas, bučiuodamas jos kūną, lytinius organus ir versdamas mergaitę tai daryti jam pačiam. Nors prokuroras kiek įmanydamas stengėsi A.Ūsą išgelbėti nuo kaltinimo labai sunkaus nusikaltimo padarymu, nes jo aprašyti veiksmai faktiškai atitinka labai sunkiam nusikaltimui-mergaitės seksualiniam prievartavimui, bet jis bylos neperduoti teismui negalėjo, nes ekspertizės patvirtino, kad mergaitė nėra linkusi fantazuoti ir sako tiesą. Tuo labiau, kad A.Ūsas ir L.Stankūnaitė buvo tikrinami poligrafu ir gautos išvados vienareikšmės - abu meluoja!.. Be to, net du liudytojai, nesusiję su D. Kedžio šeima, patvirtino, kad mergaitė ir jiems pasakojo, jog buvo seksualiai išnaudojama.

Vieno esminio dalyko neišdrįso padaryti generalinis prokuroras A.Valantinas - nebuvo pareikšti įtarimai dėl bendrininkavimo ir L. Stankūnaitei!..

Tikėtina, buvo manoma, kad A. Ūsas nurims, nes jam iš esmės dėl nesunkaus nusikaltimo padarymo grėsė tiktai piniginė bauda. Na, o L. Stankūnaitę paprasčiausiai buvo bijoma perduoti teismui, nes gan sunku prognozuoti šios būtybės veiksmus teisme. Tuo labiau, esu tiesiog įsitikinęs, kad L.Stankūnaitė žino labai daug spec. tarnybų ir įtakingo pedofilinio klano paslapčių!.. Manau, kad jau tada buvo rezgami planai, kaip išplėšti iš Neringos Venckienės namų pedofilų prievartautą mergaitę, nes patirtą siaubingą smurtą ji gerai atsimena ir užaugusi gali pareikalauti prievartautojų atsakomybės. Be pačios L. Stankūnaitės dalyvavimo mergaitės pagrobimo plane, to niekaip nebuvo įmanoma padaryti.

Taigi, Generalinėje prokuratūroje buvo nuspręsta IGNORUOTI 2009 m. spalio 6 d. Vilniaus apygardos teismo nutartį, kuris gan aiškiai pasisakė už tai, kad būtų pareikšti įtarimai ir kaltinamo pedofilija A.Ūso draugužei L. Stankūnaitei. A.Ūsui pradėjus viešai grasinti, kad jis kažką „dar parodysiąs“, šis atrandamas prigėręs baloje. Ar ne per daug lavonų vienoje byloje, gerbiami ponai, įtakingi pedofilai ir juos dengianti valdžia bei klaninė teisėsauga?!..

Siaubinga yra tai, kad klanui neužteko keturių, o gal ir daugiau žmogžudysčių. Dabar jie pakilo į žūtbūtinę kovą, siekdami įrodyti, kad jokios pedofilijos apskritai nebuvo, kad visa tai tik D. Kedžio ir N. Venckienės fantazijos. Būtina kaip nors užčiaupti Neringą Venckienę, apkaltinus ją nebūtais dalykais, organizavus nužudymus, tampyti po teismus, supūdyti kalėjime. Todėl ir atsirado spec. tarnybų provokatorius M. Žalimas...

Klanui buvo būtina išplėšti mažą bejėgę mergaitę iš ją mylinčios šeimos, kad jos interesų pedofilijos byloje nebegalėtų atstovauti globėja Neringa Venckienė, o pati mergaitė galimai būtų paversta „daržove“ ir nieko nebeprisimintų. Taip atsirado teisėjo V. Kondratjevo ciniškas sprendimas, paminant įstatymus, Vaiko teisių Konvenciją, skubiai, net neįsiteisėjus sprendimui, mergaitės teismo posėdyje net neišklausius, perduoti vaiką galimai nusikaltėlei L. Stankūnaitei, nė nelaukiant baudžiamosios pedofilijos bylos baigties!..

Atrodytų, visa klaninė Lietuvos valdžia vardan fiktyvaus „teisingumo“ vykdo visus L. Stankūnaitės įgeidžius ir vien tik apie ją nuolankiai šokinėja. Kartais netgi atrodo, kad L. Stankūnaitė vadovauja mūsų valstybei. Tačiau nebūkime naivūs: klanas gelbsti tik savo kailį ir dengia savo įvykdytus sunkius nusikaltimus!..

Neturėkime jokių iliuzijų ir dėl būsimo Vilniaus apylinkės teismo sprendimo mergaitės seksualinio tvirkinimo byloje. Jis bus toks, kokio mafijai reikia – esą pedofilijos nebuvo. Po šitokio teismo sprendimo įsiteisėjimo nebebus reikalinga nei L. Stankūnaitė, nei galimai psichotropiniais vaistais jau suluošinta mergaitė!..

TAČIAU mafija, matyt, dar nesupranta, kad ji pati sau pasispendė pinkles. Jeigu pedofilijos apskritai nebuvo ir viską išsigalvojo D. Kedys su N. Venckiene, kyla pagrįstas klausimas: kas nužudė teisėją J. Furmanavičių, V. Naruševičienę, galimai nužudė A. Ūsą ir D. Kedį?.. Tokiu atveju visiškai nepagrįstos žiniasklaidoje skleidžiamos versijos neva žudė D. Kedys ar kokie nors pedofilinio klano smogikai, jeigu tam nebuvo jokio realaus pagrindo. Sakykite, gerbiamieji, negi šiaip sau, dėl kažkieno „fantazijų“ buvo surengta, mažų mažiausiai, keturių žmonių medžioklė?!..

Visuomenei pradėjus protestuoti dėl akivaizdaus melo ir neteisingumo, ėmus rengti taikius mitingus, daryti viešus piliečių pareiškimus, į paviršių nebesislapstydamas išlenda vos ne visas galimai pedofilinis klanas - socialdemokratų garbės pirmininkas A. Sakalas, teisės „korifėjai“ E.Kūrys, V.Nekrošius... Nebesusivaldo ir Aukščiausiojo teismo pirmininkas, A.Valantino kurso draugas, G.Kryževičius, visokie pseudopsichiatrai... Visi jie reikalavo, kad nedelsiant, netgi pavartojus brutalią prievartą prieš mergaitę, būtų įvykdytas būtent šis absurdiškas teismo sprendimas civilinėje byloje. Ir nors tūkstančiai kitų sprendimų iki šiol neįvykdyti, bet tai šitų ponų visiškai nedomina!..

Klanui antrino tiek S. Šedbaras, tiek J. Sabatauskas. Teisės „korifėjų“ bendražygis A. Vinokuras netgi išdrįso viešai nusistebėti, kodėl mūsų valstybėje persekiojami pedofilai, esą Švedijoje taip nebūtų. Manau, kad galutinai save klanas demaskavo, kai buvo pasitelkta sunkioji artilerija - prezidentas V. Adamkus taip pat viešai pradėjo piktintis dėl šio sprendimo nevykdymo.

Valdžiažmogių klano nusikalstamų tikslų įgyvendinimui yra pajungta ir tarnauja beveik visa šalies žiniasklaida, net Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ar PREZIDENTĖ „čia ne prie ko“?!..

Nors šalies vadovė D. Grybauskaitė išdrįso keletą kartų lakoniškai pareikšti, neva ji smurto prieš mažą mergaitę netoleruosianti, TAČIAU š. m. kovo 23 d. prieš mažą mergaitę buvo pavartoti siaubingi fašistuojančių smogikų smurtiniai veiksmai. O kokia Prezidentės reakcija? Absoliuti tyla!.. Atrodytų, principinga šalies vadovė tiesiog privalėjo viešai pasmerkti tokius veiksmus ir pareikalauti kaltų pareigūnų atsakomybės, bet ji pasielgė priešingai: Prezidentė pademonstravo PANIEKĄ Tautai ir teisininkų bendruomenei, savo Dekretu paskirdama galutinai susikompromitavusį A.Valantiną į aukštesnes pareigas – Vilniaus apygardos teismo teisėju. Ar tai ne atlygis A.Valantinui už tylėjimą? O gal ir pati Prezidentė jau seniai šešėlinio klano „pakabinta“?!.. Juk būtų užtekę viešo Prezidentės pareiškimo, pasmerkiant smurtinius veiksmus ir pareikalavus kaltų pareigūnų atsakomybės. Niekas tikrai net nebebūtų išdrįsęs ignoruoti principingos šalies vadovės pozicijos. Deja!


Manau, Lietuvoje siaučiantis klanas aiškiai suprato, kad Prezidentė visiems jų veiksmams iš esmės pritaria. Esu įsitikinęs, gegužės 17 d. brutali jėga ir siaubingas smurtas prieš mažą mergaitę ir prieš taikius vaiko gynėjus buvo pavartotas tik su Aukščiausios valdžios žinia! Aš netikiu, kad Generalinis policijos komisaras ir vidaus reikalų ministras, nesuderinę operacijos veiksmų su aukščiausia valdžia, Prezidentės vizito į JAV išvakarėse pasitelkė net 240 smogikų, kad būtų skubiai įvykdytas sprendimas kažkokioje civilinėje byloje. Kaip netikiu ir tuo, kad šios operacijos metu patyrusi siaubingą prievartą teisėja Neringa Venckienė sumušė pasaulio sambo imtynių vicečempioną!..

Prezidentė Dalia Grybauskaitė, kalbėdama Čikagoje, aiškiai leido suprasti - kieno pusę ji palaiko. Jos pareiškimas esą kaltos abi pusės reiškia tik vieną: Prezidentė kalta laiko išimtinai teisėtom priemonėmis už teisingumą kovojančią Neringą Venckienę ir sutinka, kad mergaitė, panaudojus brutalią prievartą, buvo pagrobta ir perduota kitai „kaltininkei“ L. Stankūnaitei.

Ko iš tikrųjų nusipelnė Prezidentė D.Grybauskaitė, tai išreiškė Amerikos lietuviai, šaukdami – „Gėda, Gėda!..“. Manau, kad tokios didelės gėdos ir Prezidentei, ir visai valdžiai nebepavyks nusiplauti iki pat kadencijos pabaigos!..

Ar ne todėl, vos Prezidentei sugrįžus iš JAV, Generalinis prokuroras D.Valys staiga kreipėsi į Seimą prašydamas leisti teisėją Neringą Venckienę patraukti baudžiamojon atsakomybėn dėl visiškai absurdiškų kaltinimų? Seimas priėmė nutarimą leisti persekioti N. Venckienę baudžiamąja tvarka, nors Generalinis prokuroras atsisakė pateikti bet kokiu įrodymus dėl jos kaltės. Tokiu savo sprendimu mūsų valdžia tiesiog privertė Neringą Venckienę galutinai apsispręsti ir, atsistatydinus, pasirinkti politikės kelią, dalyvauti Seimo rinkimuose, siekiant kovoti už teisingumą visai Tautai, būnant valdžioje.

Neseniai Prezidentė padarė metinį pranešimą Seime. Aš jo nevertinsiu, kadangi tuštesnio niekad nesu girdėjęs. Manau, visa Tauta tikėjosi, kad Prezidentė pagaliau pasmerks siaubingo smurto prieš mažą mergaitę organizatorius, vykdytojus, pareikalaus jų atsakomybės ir teisingumo atstatymo. Deja, Prezidentė eilinį kartą pasielgė, lyg tai būtų „nė prie ko“!..

Atrodo, kad Prezidentei visiškai neegzistuoja tiesos ir teisingumo mitinguose ieškanti visuomenė, nei brutalus valdžios ir jos represinio aparato susidorojimas su demokratinių judėjimų organizatoriais, Tėvynės patriotais, nei jos paskirto Generalinio prokuroro D.Valio veiksmai susidorojant su Neringa Venckiene.

Atrodo, kad atskrido į Seimą iš kitos planetos kažkokia ufonautė, perskaitė kažkieno paruoštą tekstą, pagirdama premjerą A.Kubilių - atseit ekonomika gerėja, nors valdžia savo diržu jau baigia užveržti Tautos kaklą. Tariama ufonautė pareiškė nematanti reikalo bendrauti su kitų valstybių vadovais, o klaninį neteisingumą būtina vykdyti. Po Seime perskaitytos kalbos, sėdusi į lėkštę, ufonautė išskrido iki sekančių metų...

Svarbiausia, kad Prezidentė D.Grybauskaitė apsiskelbė esanti Konstitucijos garantas. Geriau jau būtų patylėjusi. Kol kas, ponia Prezidente, Jūs savo veiksmais ir neveikimu labiau esate neteisingumo garantas, o tai su Konstitucijos nuostatomis nieko bendro neturi!..

Susidorojimas tęsiasi toliau. Teismas priėmė galutinį sprendimą, kad Neringa Venckienė privalo sumokėti antstolės jai paskirtą baudą už kiekvieną absurdiško teismo sprendimo nevykdymo dieną. Argi tai nėra tikslas visiškai sužlugdyti N.Venckienę ne tik morališkai, bet ir finansiškai? Juk toks teismo sprendimas - teisinio nihilizmo viršūnė! Jis negalėjo būti įvykdytas dėl tų pačių motyvų, nevartojant smurto prieš vaiką.

Klanas net baudžiamąja tvarka toliau tęsia susidorojimą su Neringa Venckiene bei jos artimaisiais-reiškiami visiškai absurdiški įtarimai, kurie vėl su teisingumu visiškai nieko bendro neturi....

Pradėtas susidorojimas ir su kitais garbingais Lietuvos piliečiais, signatarais, Nepriklausomybės kovotojais, demokratinių judėjimų ir organizacijų vadovais, su tais, kurie vardan teisingumo, demokratijos dar kartą, kaip ir atkuriant Nepriklausomybę, reikalauja teisingumo ir valdžios atsakomybės. Deja, juos valdžiažmogiai jau padarė disidentais mūsų visų iškovotoje Nepriklausomoje valstybėje.

Reikia pagaliau mums aiškiai suprasti: klaninė valdžia, artėjant rinkimams, paniškai bijo, kad susitelkusios, visos Tautos palaikomos demokratinės jėgos gali dalyvauti Seimo rinkimuose ir juos laimėti. Tautai jau tikrai nusibodo ant savo sprando išlaikyti juos niekinančią, nuolat apgaudinėjančią klaninę valdžią. Klanas paniškai bijo ne tik prarasti valdžią ir įtaką, bet jaučia, kad neišvengiamai artėja atsakomybės už visus padarytus nusikaltimus valanda, nepriklausomai nuo to, kokiose aukštose pareigose jie bebūt buvę.

Žinoma, jog klano valdžiažmogius ištinka isterijos priepuolis vien nuo minties, kad netolimoj ateityje mūsų valstybei, pagrindinėms valdžios struktūroms Tauta gali patikėti vadovauti Neringai Venckienei ir jos bendražygiams, demokratinių judėjimų, visuomeninių organizacijų garbingiems atstovams, susijungusiems į „Drąsos Kelio“ vieningąjį frontą, į dar kart atgimstantį Sąjūdį - „Už tiesą ir teisingumą Lietuvoje“!..

Kad tai įvyktų, būtina VIENYTIS visoms pažangioms valstybės jėgoms, demokratinėms organizacijoms. Būtina imtis visų priemonių, kad prie DK neprisiplaktų nauji tartiufai bei kitokie asmenys, siekiantys vien tik sau naudos ar spec. tarnybų infiltruoti „kurmiai“. Negalima vardan asmeninių ar kitokių interesų palikti „už borto“ ne tik Nepriklausomybės šauklių, bet ir visų tų, kurie šiandien principingai kovoja už teisingumą, už savo Tautą. Naujoji politinė jėga „Drąsos Kelias“ turi atstovauti visą Tautą ir todėl pažangos siekiantiems žmonėms turėtų būti atvirti keliai, nežiūrint kokias politines jėgas jie iki šiol rėmė ar kurioms partijoms priklausė. Jeigu kas nors mano kitaip, tai žmonės turi suprasti, kad tokiems veikėjams nėra ir niekada nebus svarbūs mūsų valstybės ir Tautos interesai, kad faktiškai tai tėra plėšrūs vilkai - šiandieniniai valdžiažmogiai ėriuko kailyje!..

Reikia suprasti ir tai, kad klaninė valdžia, jai tarnaujančios spec. tarnybos, represinės struktūros daro ir darys viską, kad besivienijančios politinės jėgos būtų suskaldytos, sukompromituotos. Tai bus daroma tiek iš vidaus, tiek iš išorės. Reikia būti pasiruošusiems galimoms provokacijoms duoti veiksmingą viešą atkirtį. Be abejo, naujos politinės jėgos kelyje bus neišvengta ir klaidų, tačiau svarbiausia - pastebėtas klaidas laiku pripažinti ir jas ištaisyti vardan TEISINGUMO. Manau, vienintelė naujos politinės jėgos „Drąsos Kelias“, visų jos narių privilegija – pasiaukojantis, ištikimas TARNAVIMAS Lietuvos valstybei ir Tautai. Esu įsitikinęs, jog teisingumo griuvėsius naujam gyvenimui prikelti gali tiktai vieninga Tauta, atgimstanti pilietinė visuomenė!..

Stanislovas Stulpinas

P. S.

Spalio 14 Seimo rinkimai. Gal nors dabar „Drąsos Kelias“ ir koalicija „Už Lietuvą Lietuvoje“ supras, kad jie VARDAN TOS LIETUVOS privalo susivienyti ir rinkimuose dalyvauti vieningu frontu, galinga jėga, kuri tikrai suvienytų visą Lietuvą vardan Tautos ir Visuomenės ateities.

Tai yra subjektyvi nuomonė, kuri nebūtinai sutampa su redakcijos pozicija. Už šioje rubrikoje publikuojamas medžiagas atsako tik autoriai, o ne redakcija.

 

Gemius

Rašyti komentarą

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Sidebar placeholder