Pradėtas švęsti Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejus

Pradėtas švęsti Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejus

Telšių katedroje vyskupo Jono Borutos aukotomis iškilmingomis šv. Mišiomis ir pamaldomis visose Telšių vyskupijos bažnyčiose sekmadienį pradėtas minėti Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejus.

Po 1410 metų pergalės prieš kryžiuočius Žalgirio mūšyje tuo metu pagoniška Žemaitija liko pagrindinė Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto konflikto su Kryžiuočių ordinu priežastis, todėl 1413 m. Vytautas su Jogaila pradėjo krikštyti žemaičius.

Pasak Telšių vyskupo Jono Borutos, Žemaičių vyskupystė Europoje yra vienintelė, įsteigta ne popiežiaus, o visuotinio Bažnyčios susirinkimo Konstancoje. Žemaičių krikštas, pradėtas 1413 m., buvo baigtas 1417 metais Varniuose įsteigiant Žemaičių vyskupystę. Tai buvo didžiulis politinis religinis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pasiekimas. Įkūrus šią vyskupiją, faktiškai buvo baigtas Žemaitijos krikštas, suteikęs politinį pagrindą sujungti Žemaitiją su Lietuvos valstybe.

2013 m. Žemaitijos krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejui paminėti buvo numatyta minėjimo programoje skirti iš valstybės biudžeto daugiau kaip 45 mln. litų, tačiau šių metų biudžete numatyta tik kiek daugiau kaip 1,5 mln.

Pasitinkant jubiliejų, pradėta tvarkyti Telšių katedra, jos paradinėse duryse pavaizduota visa Žemaičių krikšto istorija, sutvarkyta kripta, kurioje palaidoti iškiliausi Žemaičių dvasininkai ir valdytojai.

Žemaičių krikšto jubiliejaus proga šių metų pavasarį numatoma surengti žemaičių piligriminę kelionę į Romą, kurioje kviečiami dalyvauti visų Telšių vyskupijai priklausančių savivaldybių bei parapijų atstovai.

2013 m. liepos 6-14 dienomis Telšiuose, prie Masčio ežero, vyks ir Jubiliejinė Lietuvos skautų stovykla "Gėrio pėdomis...". Numatoma, kad šioje stovykloje dalyvaus per 2000 jaunuolių ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio. Jubiliejiniai Žemaičių krikšto renginiai tęsis visus metus.

Raktažodžiai
Sidebar placeholder