Abiturientams planuojama įdiegti brandos darbą

Abiturientams planuojama įdiegti brandos darbą

Nuo 2015-2016 mokslo metų planuojama mokiniams įvesti brandos darbą. Tai būtų ilgalaikis vidurinę baigiančio mokinio darbas, kurį jis galės atlikti pasirinkdamas tiriamąją, menų ar technologijų kryptį ar dalyką.

Numatoma, kad brandos darbas turės mokyklinio brandos egzamino statusą ir bus laisvai pasirenkamas.

Teigiama, kad vienas iš svarbiausių brandos darbo privalumų būtų tas, kad mokinys jį rengtų atsižvelgdamas į savo pomėgius, interesus, gebėjimus. Konsultuodamasis su mokytoju, kuris vadovaus jo brandos darbo rengimui, mokinys pats formuluotų brandos darbo temą, planuotų savo veiklą, prisiimtų atsakomybę už savo mokymąsi.

Projekte numatoma, kad brandos darbo aprašo apimtis turi būti ne mažesnė kaip 2 tūkst. žodžių, išskyrus tiriamuosius brandos darbus, kuriuose literatūros analizė yra rezultato dalis. Tiriamųjų brandos darbų aprašo apimtis nereglamentuojama.

Mokinio brandos darbą po pristatymo vertintų jo darbo vadovas ir vertinimo komisija.

Brandos darbo idėja kilo 2008 metais, kai buvo rengiamas Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų tobulinimo 2008-2012 metais priemonių planas.

Švietimo ir mokslo ministerijoje vyko diskusija dėl šio projekto. Aptarti mokytojų, mokinių organizacijų, aukštųjų mokyklų, tėvų pateikti siūlymai, pasirengimo įvesti brandos darbą klausimai.

Sidebar placeholder